ארכיון פוסטים עם התג "יזמים"

ראשון לציון: חזון משותף

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

לראשונה בראשון לציון: הכנת תכנית מתאר לעיר בשיתוף הציבור .ראש העירייה, דב צור: "אני מזמין את כל תושבי העיר להשפיע על עתיד העיר".

מאת:מיקי אלון

עיריית ראשון לציון פועלת בימים אלו לגיבוש תכנית מתאר מקומית לכל שטח השיפוט של העיר, הכולל כ- 58,000 דונם, שתחליף את תכנית המתאר הנוכחית לעיר שאושרה בשנת 1970. ביום חמישי, ה-12/11/09, יתקיים כנס שיתוף ציבור ראשון בנושא.

התכנית תתייחס לאופק 2030 ולטווח ביניים 2015 ותהפוך למסמך סטטוטורי (חוקי) מחייב, שינחה את פיתוח העיר בטווח הקצר ובטווח הארוך.

ראש העירייה, דב צור: "תכנית המתאר החדשה תמצב את ראשון לציון כעיר מרכזית במחוז המרכז, וכמרכז מטרופוליני כלכלי ותעסוקתי המהווה גם מוקד תרבותי ותיירותי.

מטרת העל של תכנית המתאר היא חשיבה תכנונית מקיפה חדשה, ליצירת מסגרת כוללת שתתרגם את חזון הפיתוח והצמיחה לתכנית מעשית.

התכנית תתייחס גם לשיפור מערכת התחבורה ומערכות התשתית וכן לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים ושיפור איכות הסביבה. כל זאת כדי לאפשר את המשך פיתוחה של העיר תוך שמירה על ערכיה המיוחדים, והבטחת איכות חיים עירונית לכלל תושביה".

עוד מוסיף צור, כי הדגש התכנוני בתכנית יהיה פיתוח ועידוד נושא התעסוקה. התכנית תגדיר אמצעים לחיזוק התעסוקה בעיר: ייצור ועידוד תעסוקות מתקדמות, תעשיות עתירות ידע ומשרדים בענפי השירותים הפיננסיים.

דגש נוסף של התכנית הוא הגדרת אמצעים לחידוש עירוני, לא באמצעות הגדלה מסיבית של צפיפות בניה (פינוי בינוי), אלא השקעה ושדרוג בשכונות הקיימות תוך שיפור איכות החיים, שדרוג התשתיות הפיזיות והחברתיות באזורים הותיקים. בנוסף, התכנית תשים דגש על העצמת מרכז העיר, חיזוק הפעילות של השירותים העסקיים והמסחר, שיפור הנגישות והגדלת מלאי החניה בתת הקרקע תוך שימוש בכלים מתאימים שפותחו בארץ ובעולם".

אדריכלית העיר, מירי ישראל אומרת, כי "בהתאם למדיניות ראש העירייה, תכנית המתאר תיעשה בשיתוף הציבור, במטרה לרתום את הציבור לתהליך ולאפשר לו להשפיע ולהביע התנגדויות.

המפגש הראשון יתקיים בתאריך 12.11.09. למפגש מוזמנים תושבי העיר כולה ובנוסף "בעלי עניין" הכוללים בנוסף לתושבים גם סוחרים, יזמים, מבקרים בעיר, מתכננים, ארגוני חברה וסביבה, גופים עירוניים ועוד.

תהליך השיתוף ייתן ביטוי למגוון דעות וידאג לאיזון בין בעלי העניין השונים. תהליך שיתוף הציבור צמוד לאבני הדרך של התכנית וממצאי כל שלב יוטמעו בו לקראת השלב הבא".

את תהליך התכנון מובילים צוות מקצועי של מינהל ההנדסה בראשות אדריכלית העיר מירי ישראל, וצוות תכנון שנבחר במכרז בראשות משה כהן ומשרד האדריכלים קולקר-קולקר אפשטיין.

צוות התכנון כולל יועצים מקצועיים ומנוסים בתחומים שונים: יועץ בנושאי מגורים, תעסוקה, תיירות ומרכז העיר, יועץ תכנון נוף ושטחים פתוחים, יועץ איכות סביבה, יועץ תנועה ותחבורה, יועץ שימור אתרים, יועץ כלכלי ויועץ משפטי.

תהליך התכנון מלווה בועדת היגוי בה שותפים אנשי המקצוע של משרד הפנים ומשרדי ממשלה נוספים וצוותי עבודה משותפים של אנשי מקצוע במגוון התחומים.