ארכיון פוסטים מהחודש "אפריל, 2010"

?�???? ?�?�?�?? ?�??????-?z?�?�?�?? ???? ?�???�?? !

יום שישי, 16 באפריל, 2010

?�?z?�?�?� 22 ?�???�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ???? ?�???�??
?�?�???� 20:30 ???z?�?s 60 ?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�??????. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�-22 ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� 14 ?????�?? ?�?�?�?????? ???? ?�???? ?�?�?�?? ?�??????, ?�???� ?�?� ?z?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ???z?�?s 60 ?�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�???�?�?? ?z???? ???z???Y ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?�?�?� ???�?? ?�???�???z?� "?�?� ?�?�?�???�?? ?�???? ?z?�?�?�?�?? ???�????".

?�?�???� 20:30 ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?????? ?????�?�?�?� ????-???�?�?�, ?�???�?�???�??, ?�?�?�?�, ?�?�?�?�, ?�??-?�?�?�?�?�, ???�?�???�?Y, ?z?�?�?�???�?Y ?�???�?�. ?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�.

?�?z???�???? ?�?�???�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�- 23 ?�???�???�??, ???�???� ?�?�?�???�?�?? ?z???? ???�?�?�?�?�?? ???z???Y ?�?�???? ?�?�?? ?�???z?�?�??, ?�?�?�?????� ?�?�?�?? ?�?�?????� ?????? ?�???�?�???�.

?�?z???? ?�?�?�?�?� ?�???� ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?????� ???�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�???� ?�?�?�, ?�?�???� ?z?�???�?� ?z?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�???�???�??, ???�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

?�???�???�?? ?�?�?�?� ???�???�?? ???z?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???z?�?�??, ?�?z???�?� ???�?z?�???� ?�?� ?�?�?�??, ?�?�?????s ?�?�?�???�?? ???z?�???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ???? ?�?z???�?�, ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ???? ?z???�?�?�.

?�?z???? ?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?z?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?z???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�???�?�??) ?�?z?�???�?�???�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?z?????�?? ?�?????�?s (?�- 30 ?�"?z) ?z?�?�???� ?????�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�??.

?z?????�?�?� ?�???�???�?? ?z?�?�???�?? ???z???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�?�?� ?�???�???�?? ???�?�?????? ???�???� ?�???�???�?Y ?�?? ?�?z???? ?�?????�?�?? ?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???z??, "?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�. ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?Y, ?�?? ?z???z?�?�?? ???? ?�?�???�?�?? ?�???? ?�???�?�?�?�?�?�'?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?????�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?Y. ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?z???�?? ?z???�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?�?�???� ?�???????�?� ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?????�?� ?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�??.

?�???�???�?�?�?? ?????� ?�???�?� ?z???z???�?? ???? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?z?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???? ?z?�?�?�?�?? ???�????, ???z???�?�?� ?�???z???Y ?????�?� ?�???�?�?�?�".

?�?�???? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??, ???z???� "?????�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?????�?�?? ???�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�??????, "?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�", ???�?� ?z?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�??????, ?�?z?�?�?�?? ???? ?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???� 20:30. ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�

?�?�?z?�?�?s - ?�???�?? ???z?�?�?� ?�?z???�?� ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� - ?�?z???? ???�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???z?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ?�?z?� ?�?�?? ?�?z?� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�???�?�?� ?�?�??"?Y".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y

???�?Y ?�?�?�???� ???????? ?�???�?�??-?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�

יום שישי, 16 באפריל, 2010

?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?� ?????�?? ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ,?�???????�?�???� ?�?�???�?s ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�???s ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�,?�?�?????�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???? ???�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ???�?� ?�?�?????� (???�???�??) ?�???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�???�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�???s ?�?z?�?�???�?? ?�?� ???? ?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???�?? ???�???� ???�???� ?z?�?? ???�???�???�?Y ,???? ?�?�?�?�???�??,???? ?z?�?�???�?? ?�???? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�???�?�??.

?�?z?� ?�?Y ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?� ???�?? ???�?�?� ?�?�???�???�?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?� ???? ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???z?????? ???�?�?� ?�?�???�???�. ?�?�?�?�???� ???�???� ?�???�?� ?�?�???�?? ?z?�?�???? ?�???????� ???�?�?�???� ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??.

?�?�?�?�?�?� ?�?� ?????�?? ?�???�?� ?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?? ?z?????� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�??.

?????�?? ?�?�?�?????� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?????�?�?� ?�?z???? ???�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?�?�"???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�??.

?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�???� ???�???�?� ?�?�???�?? ?�' ?�?�"?? ?�?�???�?????� ?�?�?�?� ???????�?? ?z?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ???????�?? ?�?�?�?? ???�?Y ?�???? ?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�"?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?Y ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?YA�

?????�?z?�?? ???z???Y ???�?z?� ?�?�???? ?�?�???� ?�???????Y ?z?????�??"?�

יום שני, 12 באפריל, 2010

?????�?z?�?? ???z???Y ???�?z?�

?�?�?�?? ?�?z?�?�?�A�?�???�???�?Y ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ???�???�?� ?�?�?�?Y, ?�???�?� ???? ?�???? ?�?�?? ???�?z?� ???�?�?�?�?�?�, ?�?�???? ?z?????�"???�, ?�?�???� ?�?z?�???? ???????Y ?�?�?�???� ?�???�??, ?�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?z?�???� ?�?�???� , ?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�??,?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???� ???�?�???�?? ?�?� ?�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�"??,?�?�???� ?�?�?????? ?�?�???�?� , ?�?�???� SMS ???z???�?? 6888 ???�???�?� ???? ?�???�?�???� 10,?�?�?�?�?�?� ???� ?�?�?�???�?� ,???z?Y !

?�?�?z?� ???�: ?�?�???? ?�?????�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?????�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?�?Y 30 ?�?�?? ?�???�?�, ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?? ???�?Y ?�?z?Y,?�???�?s ???????�?? ?�?�?? ???�?�?�?�,???�?�?� ?z?????�.

???�?????�??: ???�?�?� ?�???Y !

?z???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�???�?�

יום שני, 12 באפריל, 2010

?z?�?�?�: ?�???�?� ?z???�?� ???????�??"?� ?�???�?????� ?z???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�???�?� .?�?z?�???� ?�???�???�?? ?z?�?�???�?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�?�??, ?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?z?�?�"??,?�?�?�???�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?�??,?�?�?z???� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�??.,?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� 21,22 ?�???�???�

?????z?�?�?? ?�???�?�???�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y

יום שני, 12 באפריל, 2010

???????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�???z?�?�-?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?????�?? 10

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ???? "?z?� ???�???s" ?????�?? ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�??.

?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?� 18.4, ?�???�?�?�?? ?�???z?�?�-?�?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?? "?�?�???? ???? ?�??" ???? ?z?�???� ???z?�?� ?�?�??????. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?????�?? 10 ?�?�???� 21:50….

?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???z?�?� ?�???�?z?Y ?z?�?z???�???� ?�?? ?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?�?? ?�?�???�?z??. ?z?�?�?�?�?Y ?�???�?? ???�?� ?�?� ?�??, ?�?z???z?? ?�?z?�?�??????, ???�???z?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�??.

???�?�?�?s, ???�?� ?�?�???� ?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???�?�???? ?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?�???�??, ?�?z?� "?�?�????" ?�?? ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ?�?�?�???� ???�?�?? ?�?�???? ?�?�??????, "???�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�" ???�?�?? ???�?�?� ?�?? ???�?�?� ?z?�?�??, "???�???�?�" ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�???�?z?Y ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?�?Y, "?�?�?? ?????? ?�??" ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?s ???�?�?? ???�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�?�???�?�??. ?�?z?� ?�?Y, ?????�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?�, ?�?�?z???? ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?? ???? "?z?� ???�???s", ???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???z?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?? ?�?�??????.

?�???z?�?� ???�?? ?z?�?�?? ?� 10,000 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?????� ?�?????� ?z?�?�?�?� ?�?� ???? ?z?�???� ?�?�?z???�?? ?�?�???z?�?�?? ?�?? ?�?�?????? (???�?� ???�?? ??'-?�'): ?�?�?Y?�?�?Y ???�?�?�, ???�???? ?�?�?�, ???�?�?� ?�?�??, ???�?�?Y ?�?�?�?�, ?z???� ?�???�?�, ???�?�???Y ?�???�?�, ?????� ???�?�?�?Y, ?�?�???� ?z???�?�?�, ?�???Y ?�????, ???�?�?� ???Y, ?�?�???� ?�?????�?�.

???? ?�?????� ?�?�?�?� ?�'?�?� ???�?�.

?�?z?�???s ?�?????� ?�?�?�???�?� ???????�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????� ???? ?�?? ?�?�?�???�??.

???? ?�?�?z???�?? ?????�?�?� ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z???�?� ?�?z?�?�?� ???�???Y ?z?�?�?�?�. ???? ?�???�???�?? ?z?�?�?�?�

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?????� ?�?z???�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�???�??. ?�?�???�??, ?z?�???�??, ?�?�?�?�??. ???�?� ???�?� ?�?�???�?�, ???�?� ???�?� ?�???�???�. ?�?�?�?�, ???????�?�?�?�, ?�?�???�?� ?�?�?� ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?�?� ???�?z??, ?�?�?�?? ???�?z??.

?�?� ???�?�?� ???� ???�?? ?�?????� ???� ?z?�?�?�???�, ?????? ???�?? ?????�?z?�, ?�?? ?�?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?z?z?�?�?�?� ???�???�?� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?� ???�???� ???z???Y ?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?z?�.

???�?� ?z?�?z?�?Y ?�?? ???�?? ?�???�?� ?z?�?? ???�?�?�?? ?????z?�?�-?�?????� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?�?z?�?�?� ???? ?�?????�, ???z?? ?�?� "?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????� ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?????? ?�?????�?� ?�?�???� ?�???�?�?z?�??, ???�?? ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�???�???�?�?�, ?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�?? ???�?�?�?� ?????� ?�?�?�???�?Y ?�???z?�?� ?�?????� ?�???�???�?�?�, ?�?�???�?? ?????�?�?Y,

???? ?z?�?? ?????�?�?? ?�?�?????�?�?? ?z?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�??. ?�?�?�???� ?�?�???�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�?�?�???? ???? ?????�?? ???�?? ???�?? ?�?�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ???????�?� ?�???� ???� ?�?�?�?????? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?z?�?� ?�?�??????, ?�???�?�?�?� ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???????�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�???z?� ?�?z?�?�?�?� ???????� ?�?�.

???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�???�?� ?z?�???� ?z?�???�?� ?�?�?�?� ???�???�?? ?�???�?� ?�?????�, ?�?z?� ?�?? ?????z?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�???�?�?�???�?? ?z???�?�?? ???�?�?????? ?�???�???� ???�?? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?z???�?�?� ???? ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ?????z?�?� ?�?�?�???� ?�???�?? ?�???�???�??. ?�?z?�?�???? ?�???z?�?� ?�?�?�?????� ?????�?� ?�?????�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???�??.

???�?�?� ???�?? ???�?�?????�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?� ?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !