ארכיון פוסטים מהחודש "אוקטובר, 2009"

???�???�?� ?????�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� 431

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???�???�?� ?????�?�?�A�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� 431
?�?�?�?� ?�?�???� !
?�?�???� ?????� ?z?z?�?????? ?�?�??????-?z?�?�?� ?????�?YA�

?????????�?Y: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?Y ?z?�?�????

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?????? ?????�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? .?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?????�?� ?�???�??".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?z?�?? ?????� ???�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z?????? ?z?�?�?z?�?? ???�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�?�???? ?�- 58,000 ?�?�?�??, ?�???�???�?? ???? ???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?? 1970. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�-12/11/09, ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�??.

?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?????�?�?� 2030 ?�?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? 2015 ?�???�?�?�?s ???z???z?s ???????�???�???� (?�?�?�?�) ?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?� ?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?s.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?�?�?� ???z?�?� ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?z???�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?z???�?�, ?�?�?z???�?� ?z?????�?�?�???�?�?� ?�???�???� ?�???????�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�???� ?�???�?�???�???�.

?z?????? ?�???? ?�?? ???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�, ???�?�?�???? ?z???�???? ?�?�?????? ?�???????�?? ???? ?�?�?�?Y ?�?�?�???�?� ?�?�?�?z?�?�?� ?????�?�?�?? ?z???�?�??.

?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�???�?�?�???� ?�?z?????�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?Y ???�?�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?? ?�???? ?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?z?�?s ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�?? ???�?s ?�?z?�???� ???? ?????�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ???�???? ???�?�?�?�?�".

???�?� ?z?�???�?? ?�?�??, ?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???????�?�?�. ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???????�?�?� ?�???�??: ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?�?? ?z???�?�?z?�??, ?????�?�?�?? ?????�???�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?�??.

?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ???z?�???�?? ???�?�?�?�?� ???�???�?�?�, ???? ?�???z?�???�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� (?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�), ?????? ?�?�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ???�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�???�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???�?�?�??. ?�?�?�????, ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�???�?z?? ?z???�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?z???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?z?????� ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???�?? ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?�???�?? ?z?????�?z?�?? ?�?�?�???�?� ?�?????? ?�?�???�????".

???�???�?�???�?? ?�???�??, ?z?�???� ?�?�?????? ???�?z????, ?�?� "?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ???�?�?�?? ?�?z?????? ???�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?????� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?? ???� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?�??.

?�?z?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 12.11.09. ???z?�?�?� ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???? "?�?????� ???�?�?�?Y" ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?? ???�?�???�??, ?�?�?z?�??, ?z?�?�???�?? ?�???�??, ?z???�?�?�?�??, ?????�?�?�?� ?�?�???� ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�???�?�.

???�???�?s ?�?�?�???�?? ?�?�???Y ?�?�???�?� ???z?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?�?�?Y ?�?�?Y ?�?????� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�??. ???�???�?s ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ?????�?�?� ?�?�???s ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?z?�???� ?�?? ?�???� ?�?�???z???� ?�?� ???�?????? ?�?�???� ?�?�??".

???? ???�???�?s ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???�???�?�???�?? ?�???�?? ?z?�???� ?�?�??????, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?????�?�?? ?z?�?� ?�?�?Y ?�?z?�???� ?�???�???�?�???�?? ?�?�???�??-?�?�???�?? ???�?�???�?�?Y.

?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�??: ?�?�???? ?�?�?�?�???� ?z?�?�???�??, ???????�?�?�, ???�?�???�?? ?�?z???�?� ?�???�??, ?�?�???? ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�??, ?�?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�???? ???�?�???� ?�???�?�?�???�, ?�?�???? ?�?�?z?�?? ???????�??, ?�?�???? ?�???�???� ?�?�?�???? ?z?�?�???�.

???�???�?s ?�???�?�?�?Y ?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?z?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ?�???�?�?z?�??.

?�?????� ???�?� ?�?�???�?� ?�?z?�???� ?�???�??

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?z?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y: "?�???�?�???� ???�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?�?� 50 ?�?�?�?? ???�?�?z?? ?�?????� ?�???�?� ?�?z?�???� ?�???�??"

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�??, ?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?? 2013 ?z?�???� ?�?? 3,600 ?�?�?�??. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?� 50 …?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�???�?? ???�?�?z?? ?�?????� ?�???�?� ?�?z?�???� ?�???�??.

?�???�?�?? ?�?�?????s ?�?�?�?�?? ?�???�?? (?�?�?? ?�'), ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y, ???�???? ?�???�, ?�?????�?� ?�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�. ?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�?? ???�?�"?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???�.

?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y.

?�?� ?�?�??: "?�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???�?�???�?� ?z?�?z???�???� ?�?? ?z?�???� ?�???�??.

?�?�?????� ?�?�?�?� ?z?�?�?? ???�?�?�?�, ???�?�????, ???�?? ?�?�?�?? ???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�, ?�???�?�?�?� ?z?�???� ?�???�?? ?�?�????. ???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y, ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?z?? ?�?�?????�".

???�?� ?�?z?�???s ?�???�?�??, ?�?�?�?� ?????� ?�???�???�?�?� ?????z?�?� ???? ???�???�?s ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?z?????� ???z?�?�?? ?z?�?� ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�???�?� ?�???�?�, ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?s ???�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?z?�?�?Y ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�.

?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y, ?�?�?Y ?�???�?� ?z?�?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�?????� ?�???�?�?�??, ?????? ?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z???�???�?? ???z?�?? ?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?�?�???? ???�???? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�??, ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?? ?�?�?z?? ?�?????�?� ?�?�?�-???� ?�?z???�?�?� ?????�?�??, ?z?�?�?� ???�?�???� ?�???� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?z?�?? ?�???z?�?s ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�??, ???�?�?z?? ?�?????� ???????�?�?�?? ???�?�?�???�?�?�?�?? ???�?�???�?�??.

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�?�??: "???�?� ???�?� ?�???�?? ???�?�?�…"

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?�??. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�???? ???????� ?�?z?z?�???� ?�???�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??:"???�?� ???�?� ?�???�?? ???�?�?� ???? ?�?????�?z?�??".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???�?�?�?? ?z???�?? ???�???�???� ?????�?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??, ?�???�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�??, ?�???? ?z?Y ?�?z?�?�?�?Y, ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?????�?z?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�, ?�?� "?�?????�?z?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ???�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?z?????�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?�?? ?z?????�?�?? ?�?�?? ?�??????, ?�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�?�???�??.

???�?�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ???�?z?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ?�?�?? ?�?�???� ?????�?z?�, ???�?�?�?� ?z?�?�???�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�????.

???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?z?� ?�?�?????? ?�?z?????�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???? ?�?�???�?? ???? ?�?z???�?� ?�?????�?z?�?? ???� ???�?�???z?�?? ?�?z?�???????�?�??.

???�?� ?z???z?�?Y ?�???�?Y ?�?????�?�?�?? ?�???? ?�???�?Y ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?z???�?z?� ?�?????�?z?�??, ?�???�?�?�?� ?z???�?�?�?�?�?? ?????�???�?s ?????�?s".

?�?�?� ???? ?�????, ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?� ?z?�?�?� ???� ???? ?�?�???�?�?�, ?????? ?�?? ???? ?�?�???�?Y ?�?z?z?�???�. "???�?� ?�?�???? ?z?�???Y, ???????� ?�?z?z?�???� ?�???�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??, ?????? ???�?� ???? ?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?� ???�?�?� ???? ?�?????�?z?�??". ?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?? ?z?�?z???�???�?? ???? ?z???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, "???? ?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�?z?�?????� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�???? ?�?�-300 ?????? ???�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?�, ?�???�?? ?�????-???�?�?� ?z???�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?z?� ???? 390 ?????? ???�?�, ?�?�?? ?�?� ?????�???� ?z???�?�?�??".

???�?� ?�?�?�?� ?�?�??, ???�???�?�?� ???????�?�?� ?�???�???�?�?� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ???�?� ???z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z?�?�???? ???�???�?�?�?�?? ???�?�?�.

?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ???? ???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?? ?z?�?????� ???�???�?�?�??, ?�?�?� ?�?� ???? ???�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?�?�, "?z?�?�???? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?�?�".

?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???? ???? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??", ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??.

?�?�?? ?�?�???�??, ?�?� "???�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�???�?� ?�?�?????�?? ?�?�??????. ???�?�?�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�?�, ?�?????�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??: ?z?�?� ???�?� ?�?�???� ???�?? ???�?�???�?�?? ???????�?z?�??, ???�?�???z?�?? ?????�?z?�?? ?�???�?�???z?�?? ?�?z?�???�???�?? ?????�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�??.

?z?�?� ?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?????????�???�?�?� ???�?�?� ?�?�????, ?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�?�?�???�?� ?z?�?�???z?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?�????, ???�?�???? ?�?????�?�??, ?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�??.

?�???�???�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????? ?�?z?�?�?�?� ???z???�?� ?�?????�?z?�??, ?�???�?? ???�?�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� 2010. ?�-11 ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?�???�??, ?�?�?z???�?????� ???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????? ???�?z?�?�?? ?�?????�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�???�?�.

???�?�?�?Y ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�???? ?�?�???� ?�?Y, ???z?� ?�?? ???�???� ?�?Y ?�"??, ?�?�???�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?�. ?�?Y ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?????�?z?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�???? ?�?�?�???� ???�?�?????? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�????, ?�?z?� ?�?�?�?�???� ???? ?�?�???� ???? ???�?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ???� ?z?�??.

?�?�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???�?� ?????�?� ?z?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???�, ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??, ?z?�?�?� ?z???�?� ?�?�?�???�, ????-?�?�?�?� ?�?z???�?Y ?�?Y-?�???�?�, ?z?�?�?� ???�?�?? ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�?Y ?�?�?�?� ?????�?Y ?????�?�, ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�, ?z?? ???�?� ???�?�?z?Y, ?z?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�??.

?????z?�?�?? ?????� ?�???�??: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ???�?�?? 2009 ?????�???�?�?? ???�???�?�?�?�??

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�???� ?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ???�?�?? 2009 ?????�???�?�?? ???�???�?�?�?�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ???? ?�?? ?�"?� ?�?�???Y ???�?�?? ???�"??, ?�?�?�???� ?�-50,000 a�?.

???? ?�?�???? ?�???�?�?�?� ?z?�?�"???�?? ?z?�???� ?�?????�?�?? ?�?�???�?�????, ?�?�?�???? ???�?????� ?�???�?z?Y.
?�???? ?�"?� ?�?�???Y ?z?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?� ?????�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�?� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??.

?�?�?�?�, ?�?�???? ?z?�???�?� ?????�???�?� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???z?�?� ???? ?�???�?�?� ?�?z???�?�. ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�????-???�?�?� ?�?�?�???�?Y.

?�?�?�?� ?�?�?�?� ?????? ???�?�?????�?? ?�?�?� ?�?z???�?�?� ???? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?????�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�??.

?�?�?????�?� ?�?�?z?�?Y ???�?�?? ?z???�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?????�?? ?z?�?�?�??, ?�?�???? ?z?�?�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�??, ?z???�???� ?�?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�???� ?�???�, ?�?�?�?Y, ???????�?? ?�?�?�?�?�?�?�??, ???????�?? ???�?�???�??, ???????� ?z?�?�?�?�??, ???�???� ?�???�?�?? ?�???�???? ?z????, ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????�???�?�?? ?�???�?�.

?�???�???? ?�?? ?�???�?? ?�?z?�?Y ???�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�???? ???�???�?�?�, ?�?�?� ?�?�???Y ???�???�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�????. ?z?????�?�?� ???�???? ?�?�???�?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??.

?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?z???�?�?�?� ?�???�??, ?�?�?? ?z???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�, ?�?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?z?z?�??.

?�?z???�?�?�?�?? ?z???�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?s ?�?�?�???�?�?????�?� ?�?? ?z?�???�?� ?�?z?z?�???�, ?�?�?�?�?� ?????�?�?????�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�. ?�???�?�?? ?�?�???Y ?�?�?�?�?? ?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�???s ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�, ?�???z?? ?�?� "?�?�???� ?z?�?z???z?? ???�?????�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??, ???�?� ?z?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????�-?�?�???z?????�, ?�?�?z?�?�?? ???????�?? ???�?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?� ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�?� ?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??.

?????� ?�?�???�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z??: "?z???� ?�?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?�???�???� ?????�???�?�???� ?�???�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?Y: ???�?? ?�?�?�?????? '?�???�???�?�?� ?�?�?�???? ?????�?s' ?�?�?�???� ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?� '???�?�?�???� ?�?�??' ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� '?z?�?�?�?�?? ?z???z?�?Y ?????�?�??' ?�?�???�?? ???�?z?�?? ?�?�???� ?�?�?z?? '?�?�???? ????' ".

?�?�?� ?�?�?�?�?Y, ?z?�?�???? ???�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?????�??, ?z???z?�?�?� ?�?� "?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???? ???z???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�???�?? ???�???z?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?z???�?�?�?�??.

???�?? ???�?? , ?z?�?�???? ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" , ?z?�?�?�?�?? "?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�???�?????�?� ?�?z???z?�??
???�?�?�?�?�?�?? ?�'???? ?�?�?�???�???�?? ?????�?�?�' ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y .

???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�???? ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�???�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? .

???z?�?�?� ?z?�???�??: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y -???�?�?�?� ?�???�??
?z?????�?�?�?? ?z???�?�???� ?�?�?�?�?�?�

?�???Y ?�???�???�?� - ?z?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�??"?� ?�?�?�?????? ?z?�?????? ?�?� ???z?�?�?� ?????z?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y ?z?�?? ?�?�?�???? ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???? ?z-?????�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�???? ?�?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?z?�?�??. ???� ?????�?? ?�?� ?�?z?�???�… ?�?�???? ?z-1200 ?z?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�???? ?z???? ?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�??…. ?�?�?�???�?� ???�?�?�?�?�

?�???Y ?�???�???�?�-???�?�?� ?�???Y !

?�???�?� ???�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�???�??-?�?�?? ?�?�??

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?�???�?� ???�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?� 31.10.2009 ?�???�?�?�?? ?�???�?� ???�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?? ?z?�???� 10:00 ?�?�?�?�?? ?�???� ?�???� 14:00 ?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ,???�?�?�?�???? ???? ?�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??.

?�?z???�?? ?�???�???� ???�?? ?z???�?�?�?� ???z?�???? ?????�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?????�?? ?�?�???�?�?? ?z???�?� ?????�?� ?�???�?�?� ???�?�???? ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?z?�??.

???�?????�?? ?�?�???�?�??: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?? ???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?�???�??

?z?�?????? ?�?�?????? ?z?�?�?�?? ???? ???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�???�?? '?�'?� ?�?�???�?�??, ???�?�?� ?????�??"?� ???�?? ?�?�?? ?z?�?�???� ?�???????�?s 28.10.09 ?�?�???� 11:00 ???????s ?�?z???� ?�?????z?� ???�?�?�???�?�.

???�???�???�
?�?Y: 82
?�?�?z???�: 160 ??"?z
?z?�?�?� ?�?�?�?�: ?z????
???�?�:?�?�?�??
???�?� ?z?�?�?? ?�'?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???�?� ???�?�???� ???? ?�???�??.

?�?�?�?� ???????�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?z?�?? ?�???�?�?�.

?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?�?? ?�?�?z?�???� ?z???�?�?� ???�?�?�?�?? ???z?�?????? ?????�??"?� ???� ???�?? ???�?�?? ?z?�?????� ???�???? ?�?�?�?�?� 100.

?????z?�?�???� ???�?�?� ?�???Y !

?�?? ?z?� ?�???�?�???? ???�???? ???? ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?�:

יום שני, 12 באוקטובר, 2009

?�?�?�???� ???�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y -???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�

?�?�?�?????? ?�?�"?� ??"?� ?�?z?�?? ?�???�?�, ???�?s ?�?z?� ?�?z?Y ?????�?�?? ???�???z?�?

???? ?�?�?�?? ?�?�???Y ???�???? ???� 90 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ???z?�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�"?� ???�?�?� ?z?�?�???? ?�?z?�???�, ?????�?�???? ?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� 50% ?z???s ?�?�?�?? ?�?z?�?�???�. ?????�?? ?z?�?Y, ???�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???�??, ?????�?�???? ???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� 5% ?z???s ?�?�?�?? ?�?z?�?�???�.

?�?�?�?????? ?�?�"?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�?�"?�. ?z?� ?????�?�?? ?????�?�?? ???�?? ?�?s?

?????�?�???�?? ???�?z?�?�?? ?�???� ???�?�???�?�?�??: 1. ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�"?�: ?�?� ???�?�?�?� ???�?s 30 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�??.

2. ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�??: ?�?� ???�?�?�?� ???�?s 90 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�??.

???? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?�???�??: ?�?????�?? ?z?????�?? ?�?? ?�?z?�?�?�/?? (?�??, ?z??' ?�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?�?�?�??, ?z??' ?????�?�?Y/?�?�?�?�).
?z??' ?�?�?�"?� ?�?z??' ?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?�???�. ?????z?�?????�?? ?????z?�?�?� ?�?�?�?�?� (?�?z?�?�?� ?�?�?�).
???? ?�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�"?� ?�?�?�?�?�/ ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�??, ?�?�???Y ???�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�?�?? ?�?z???�???�: 03-9674253 ???� ???�?�???�?�?�?Y ???�???�?� ?�?�?�???? ?�?�?????? ???z?�???�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�???�?�??: ???�' ?�???�?�???�?? 2 , ?????�??"?�.

?�?�?�?????? ?�?�"?� ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???s ???? ?????? ?�?�?�?????? ???? ?�???�?�???�. ?z?� ?????�?�?? ?????�?�?? ???�?? ?�?s?

?�???�?�???�???�?? ???�?�?� ???? ?�???�?? ?�?�?�"?� ???? ?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�???�. ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�, ?????�?�?? ???�?�?�?? ???z?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�, ???�?s 30 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ??.?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�, ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�"?�, ?�?�???? ?�?????�?� ?�?z?????�??: ?�??, ?�???�?�??, ?z??' ?�?�?�?? ?�?�???�?z?�.

?�?�?�?????? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�?�"?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�??, ???s ???? ???�?�???? ???? ?�?�?�???? ?�???�?�??. ?z?� ?�?z?�?z???�???

???�"?� ???�?�?� 44 ??' ?????�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?Y ?�?�???�???�, ???�??"?� 1974: "?�?� ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?�?� ?z???�???� ?�?�?�?Y, ?�?? ?????? ?�???�?z?? ?�?�?z???Y ???? ?�?�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?z???Y ?�???? ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?Y ?????�?�?�?? ?�?�, ?�???? ???�?� ?�?�?z?�???�???� ?z???�?�???�".

???? ?�?�???z???? ???? ?�?�"?� ?�?�?�?�?�?�, ?????� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�"?�?

?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?? ???�?�?? ?z?�?�???z?�?? ???� ???z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�/?�???????� ?????�???�?? ?�?�?�??, ?z?�???�???�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?�. ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?????? ???�?�?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? (?�?�?�?�?�), ?�?z???�???� ?????�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?�???�?�?�???� ?z?????????�?Y ?�???�?�?�???�?? ?�?�???�?�??. ?�?z?�-?�?Y, ???�"?� ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? (?�?�?�?�?�), ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?�??.

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום שני, 12 באוקטובר, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
10/10 ?�?z?�???s ?z?�?z???? ?�?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?? ???�?�?Y ???? ?�?�?�???� ???? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?� ???�???�, ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???? ?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�, ?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?� ???? ???�???� ?�?�?�???? ?z?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? . ?�???�?�?� ?z?????� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�???� ?�?�???� ?????�?�?�?�??, ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�???�,?�???�???�?� ???�???? ?�???�???� . ?�?????� ?z?�???? ?�?� ?�?? ?�???� ?�?�?? ???�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ???�???� ?�?�?�???� ?�???� ?�?�?? ???�?�?� ???�???� ?�?�???�?Y ?�?�???? ?�?� ?�?�?? ?�???? ???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?z???�???� ?�?�?????s ?�?z?�?�"?� ???� ???�?�?? 12/10/09 .

?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?z?�?? ???�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? 9/10/09 ?�???�???�?� ?�?????� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�"?�, ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?? ???�???�?� ???z???Y ???�?�?? ?z?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??. ?????z?�?? ?�?z?�?�"?� ???�???? ???�?� ?�?z???�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?????� ???�?? ???? ?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?? ?�?� ?�?�?�?? ?�???? ?�???? ?�???�?� ?z?�?�?�???�?�?�?? . ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?z???? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ?�???? ???�?? . ?�???�?? ?�?�?�?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�?? .

?�-10/10?�???�?�???� ?�?�?�???� ?z???? ???�?�?� ?�?? ?�???�?Y ?�?Y 10 ?�?� ?�?�?� ???�?�?? ???� ?�?� ???z?�?s ???�???� 14:00 ?�?�?� ?????�?� ???�?? ?�???�?�?� ?z?�?�?? ???�???�, ???�?� ???�???� ?�?�?�?�?� ???�?s ?�?�?� ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?????�?� ?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?� ?z???�?� ?z?�?�?�?� . ?�?�?�???� ?????�?�?�?? ???? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�???�?? ?�???�???�?? ?�?z???? ???�???? ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�???? ?�?� ?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?�?�?� ???�?z?� ???s ?�?�?�?�?� ?z???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? . ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ???z?�?????� ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�???� .

?�-9/10 ?�?????�?�?Y ???�?�?� ?�?�?????�?�??, ?�?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?z?????�?? "?�???�?�???�??" ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?????�??"?� ?�???????�?s 25/09/09, ?�?�???�?�?� ??"?� ?z???�?? ?z?�???�?? ?�?z?�?�??, ???�?? ?�?�?�?�???� ???�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�???� ?�?�?? ???? ?z?�?�???�?�??, ???�?s ?�???�?z?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???z?????�?�?Y ?�???? ?�?�?�???? ?�?�?Y ?�???�?� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�?????z?� ???z?????�?�?Y ???�?�?�???�??, ?????�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?Y. ?�?z?????�?�?Y ???�???? ???? ?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?s ???z?�?????? ?????�??"?� ?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?� ???�?�?�???� ?�?�?�???� ???�?z?? ???z?�?�??, ???s ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�??. ?�?�?�?�?�?�??. ?�???�???� ?�?�?�?????� ?�?�?�?�???� ???�?????�?? ?z???�????. ?z???�???? ?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?????s ???� ???�?�?? 11/10/09 ?�?�?�?�?? ?z???�???? ?�?�?????s ?�?�?�?�?? .

?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?? ???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?????�?� ??"?� ?�?�?�???? ?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? . ?�?z?????�?�?Y ?z???? ???�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ???�???�?� ???� ?�???�?�?� ?�?�?? ???�?Y . ???�?????? ?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? . ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?????�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ???�?�?�???� . ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� , ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ???z?�?????� ?�???�?? ?�?�?�????. ?z???�???� ?�?�?????s ???� ???�?�?? 12/10 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�"??.

09/10 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ???�???? ?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y?�?�?�?? 09.10.09 ???z?�?s ???�???� 02.00 ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�??"?�.???z?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?? ?�???�?Y ?�?Y 16.5 ?�???�?�?? ???�?�?????�?? ?�?�???�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?????s ?�?�???� 01.50 ?z?�?�?�?� ???z?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�???� ???�???�?? ?�?z?�???? ?�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�???z?�?s ?�?�?�?�?� .?�?�"?? ?�?�?? ???�?Y ?�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�???� ???�???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ?????�?�?? ???�???� ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?? ???? ?�?�?�.???�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?Y ?�?�?� ?�???�???� ???�???� , ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?z???? ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�???� ?�?�?????� ?�?�???�.?�???z?�?s ???z?�?�?? ?z?�???� ?�?�?????�?? ?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ???�?� ?z?�?? ?�?� ???�?z?�?� ?�??.?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?z???? ?z?�?z?�?�??.?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� , ?�?�?�?? ?�?�???s .?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�???� ???? ?�???�?�?�?�?? ???�???�?? ?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???� ?�???�?�???� ???�???? ???�???� ???� ?�???�?�?� ?�?????�?? ?�???�?�???� ?????�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?? ???�???�.?�?z?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?z?????� ???�?�?????�?? ?�?? ?�?? ???�?� ?�?z???�???�?�?? ?�?�?�?�???�.?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? , ???? ???�?� ???�?????�?? ,???? ?�?�???? ?�???�???� ?�?�?�?�???�.?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????. ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�???Y ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?z?� ?�?�?? ???�???�. ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?� ?�???�???� ?�?�?�??. ?z???�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?????s ?�???????�?s 09/10/09 ???� ???�?�?? 12/10/09.

09/10?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?????� ?�?�?�?�??.?�?�?�?? 08.10.09 ?�?�?�?? ?�?� ???�?�???� ???�?�?? ?????� ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?� ???�?Y ?z?�?�?� ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?????� ?�?�?� ?�???�?�.?�???? ?�?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? , ?????Y ?�?�???�?�?�?Y ?????�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?????�. ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????. ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???????�?s 09/10/09 ?�???�???� ?z???�?? ?�?�??, ?????� ?�?� ?�' ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�??.

07/10?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?z?�?� ?�?�???? ?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???�?�?� ?�?????�??"?�. ?�?�?�?�?� ?�?�???� ???�?�?�?? ?z???�?� ?�???�?�???�?? ?�?????�?? ?z?�?�?�?�?�?�??. ???�?� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?� ???? ???�?�?z?? ?�???� ?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?? ???�?????� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?z???? ?z?�?? ?�?????�?? ?z???�?? ???�???� ?�???�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ?�?�???� ???? ?�?? ?�?�???? ?�?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?????� ???�???� ???�???? ?�???�???� . ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?�?�???????�??, ???? ???�?�?? ?�?�?�?�???�, ?�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?� ???z???�??.

04/10?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? 22.2.09 ?�?????�?�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?? 25 ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?????? ?�?????�???� ???? ?�?s ?�?�?�?�???� ?????�?�?Y ?z?�?�?�?? ?�???z?? ???� ?????�?? ???z???� ?z?�?�?�?????? ?�???�?�?�?�?� ???z?�. ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�?z?????�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�?� ???z?� ?�?�?� 2 ?�?�???�?? ?�???�, ???????�?? ?�?z?????�?�?�?? 2 ?z?�?�?�?�?�?�?? ???�???� ???�???� ?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?� ?z???�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?� ?z???�?? ?�?�???�???�, ?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?z"?� ???�?????�?? ?z???�???�.

05/10 :?�???????�?s 03.10.09 ?�???�?�???� ?????�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�. ?�?z?????�?�?Y ?�???�?� 1992 ?????Y ?�?� ?�???????�?s ?�?�"?? ?�???z?�?s ???�???� 01:00 ?�???? ?�?�?�?� ???? ?z???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ???�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�??"?�, ?�?�?�?? ???z?�?�?? ???�?� ?z???�?� ???�?� ?z?�???Y ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�???�??,. ???????�???� ?�?�?�?�?� ?� ???�?? ???�???� ?�???? ?�?�???�?� ?�?�?s ?�?�???? ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ???� ???�?�???�?? ?�???? ???�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?� ?z?z?�?� ???? ?�?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???� ?�???? ?�?�???�?�???� ?�?? ?�?�???�?�. ???�?� ?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ?�???? ?�???s 20 ?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�?z?�?�??. ?�?z?????�?�?Y ?????Y ?�?� ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�???� ?�?????�??"?� ?�???�?? ???? ?z???�?? ?�???�?�.
?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? , ?�?z?�???s ?�?�?�?????� ?�?�?? ???? ???�?z?� ?????�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�. ???�?�???�?� ?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�???? ???�?? ?�???�?? ?�?�?z?�?s ??"?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�.

05/10 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� , ???�?�?�?� ?�???�?�?z?�?? .?�???�?�?? ?????�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?� ?�?????? . ?�?�?�?????�?? ?�?�???� ???? ?�?�?�"?? ?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ???�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?? ?�?�?? ???�?� ???�???�?� ?�???�?? ???�???� ?z?�?�?? ???�?�?�?? . ?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???� ?�???� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???� ?�???�???� ?????�?� . ???�?�???�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ???�?? ???�???� ?�?�?s ?�?�???Y ???� ?z?�?� ???? ?�?z???�?� ?�???�?�?? ?????�?� . ?�?�?�?�?� ???�?�?� ???�?�?�???� , ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?????�?? ???�?�???� ?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?s ???�?�?�?? ?�???� ?�?�?�"?? ?�???�?�?? ?????�?� ?�???�?? ???�???� . ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?? ?�?�?�?�???? ?????�?�?? ???�???� , ?�???�???? ?�?�???�?�?� ???z???�?? , ?�?????�?� ???�???� ?�???�?�?? ?????� .?�???z?�?? ?�???�?? ?�?�?�???? , ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?????s ?z???�???� /?�?�?�?� ?�???� ???�?�?�?? .

05/10?�???�???� ?�?�?�???? ?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ?????�?� ?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�???�?? ?�?? ?z?�?�?�?? ,???�?? ?�?�???�?�?? ?????�?� ?�???�?�?� ?�???�?? 78 ?�?????�??"?� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?????� ?�?????� ??"?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?? . ?�???�?�???? ?�???�???� ?�???� ?�???�?�?� ?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�?? ?z???�?� ?�?�????.???? ?�?�?�?�?� ?�?�???� ???z?�?�?? . ???? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? . ?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?z???�????.