ארכיון פוסטים מהחודש "מרץ, 2009"

?�?� ?�?�??: "?�?�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??"

יום שלישי, 31 במרץ, 2009

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??: "?�?�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??"
???? ?�?�?�???�?? ???z?? ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ?????�?�?� ?????? ?�?�???�?� 103FM ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�???????� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�??, ?�???�?�?� ?????? ?�?�???�?� 103FM. ?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???????� ?????� ???�???�?�?? ?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?�?� ???�?�?�?�?Y.

?�?z?�???s ?�???�???�?�?Y ?????� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?????�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?????� ?�?????�?? ???? ?????�?� ?�?????�??. ???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�???� ???????� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???Y ???�???�?�?? ???? ???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?�??, ?�???? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ???z?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??, ?�???�?�?? ?�?� ?????�???�?�?� ?�?�?�?z?� ?�???�???�?�?� ???�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?z?????� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?�???�?� ?z?�???� ?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?????�?�?? ?�?�???? ?�???�?�??.

?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ???�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�?� "?�???�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?z???�???� ?�?�?�???? ?�?�?� ?�???�???�?s ?�???�??. ???�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?????� ?????�?�?? ???�?? ?z???�???�?�?? ???? ?�???�??, ?�?�?????� ?�?�???�?? ???�?� ?�?�?z???? ?�?z?�?�??, ?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�??".

???�?� ?�?z???�?�?�?�?? ?�???? ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?? ???�?Y ?�???�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???????�?�. ?�?�?? ???�?�: "???�?s ?�???� ?�?z?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?� ?�???�?? ?z???�?�?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??. ???�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?� ?�??-?�?�?�?z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�???�?�?? ?�???? ?�?�???�".

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�?� ?�?z???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�?�?�????, ???�?�?? ?�?�?? ???z???�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?????�?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??.

?????�??"?�?�?? ,???�?�?�?? ???�???�?? ???? ?z?�?�?� ?????�?Y ?

יום ראשון, 29 במרץ, 2009

?????? ?z?�?�?z?�?�??:
?�?�??"??: rishon106@gmail.com

?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�??

יום ראשון, 29 במרץ, 2009

?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�

?z?�?� ?�- 15 ?�?�?� ?�?�?�???� ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???? ?�???�?�?? ???s ?�?�?�???�?�?? ?�?�?� ???�?�???�?�?? ?�?�?�??…

?�?�?�?�?�?Y ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z?�???� ?z???�?�???s, ???? ?z???�?�??, ?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�???? ?????�?�, ?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�?z?�??, ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???z?�?? ???�?�?�, ?�?�???� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?� , ???�?�?�?? ?�???�?�?�??, ?�?�??"?� ?�???�?z?? ?�???�?� ?�?? ?z?�?�???�?? ??"?� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?�.

???�?� ?�?z???? ?�?�?�?�???�?? ???????�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?� ?z?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z???�?�?z???� ?�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?Y ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?� ???? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�??.

???? ?�?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????s ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�???�?? ?�?z?�?�?? ???? ?�?�???z?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?z?�???�???�?�?� ?�?????�?? ?�?�?�???? ?�?�???? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?Y ?z???�?�?? ?????�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�????.

?�???�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?Y ???�?? ?�?z?�?� ?�- 110 ?�?�?�?�?? ?z???�?�?? 5 ?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?� ???? ?????�???� ???�"?� ???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?????�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y ???z???Y ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 9 במרץ, 2009

?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�??:

???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?� ,?�?z?�?z??
?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?? 1983-1986.

3 ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y "?�?�???? ???�?�????" ???z???Y ?�?�?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?�?�?? 1983-1986.

?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? 1986-1989.

???�???? ?????�?�?Y ?�?z?�?�?? ?????�?�??-?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�??.(1999-2001).

?z?�?�"?? ?�?�???� ?�?�???�?�?? . ???�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?? 1989.

?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�???? ???�?�?� ?z???�?z???� ?�??"?z (?�?�?�?? ???�?�?????�???�?? ?�?�?�?�?�??) ?z?�?�?? 2006.

???�?� ?�?z???� ?�?�?�?Y ???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�??.

?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2002.

?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�"?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?z???�?�?� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ,?�???�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?z?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�-YNET (?????? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�??) ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???????�?? ?�?�?�???�.?�?? ?�-?z?�?�?z?�?Y.?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???? ?????? ?????�?�?Y106
???????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?� ?�???�???? ?�???�???� ???�?�?�"

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?�?� ?z???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?Y"

?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�???? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�?????�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y.

?�?�?�?�?? ???? ?z???? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?????�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�??
(???????�??,?�?�?�???�?�?�,?�?�???�?z?�??,???�?�?????�??,???�???�?�?�??).

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?z???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?� ?�?�??.

?�?�?? ???�?????� ("???� ?????�?�?Y") ?�?? ?�?� ?�?�?? ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ?�???�?z?� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?????? ?�?�??)
?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� (?????? ?�?�??) ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?�?�?�?�?�,?�?�?�??, ?�???�???�?�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�???�?�?�,?�???�???�?�?? ?�?�???�???�??, ?�???�?????�?? ?z?�?? ?�???�?� ???z???Y ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???? ?�?�?�?? ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,???? ?�?�???�???�?? ?�???? ???�?�?�??.

?z?�?�?Y ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
?z?�?z?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�.
?z?�?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?�???�?� ?�???�??.
?�?�???� ?????�?�???????�?? ?�?? ?�???�?� ?�???�??.
???�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?? ???z???Y ?�???� ???�?? ???�?�?�?? ?�?�????.