ארכיון פוסטים מהחודש "מאי, 2013"

?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�???? ?�?�?? "???�?�?? ?�?�?�" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 26 במאי, 2013

???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�?�?�?�?z?� ?�?????�?�?? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�' ?z?�?�?? ?�???�?�??/???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?z?�?????�?�?�?�?�?� . ?�?�???�???� ?�?????�?� ?�?z???�"?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ?�?� ?�?�???�?? ?z?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?�???�?? . ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???? ?�?�?� ?z???? ???� ???�?? ?z?�?�??. ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?�???�?? ???�?� ?�?�?z?�?? ?�???�?? ?�???????� ???�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�?� ?�???�???� ?�?�???s ?????�?�?�?? ,?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�????. ?�???�???� ?�?� ?�?�???�?�?�?z?� ?�?z?�???� ?�???�?? ?�?�?? ?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z?�???�?�?� ???�?� ?�???? ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�???� ?�???�???�?�?� ?�?z???�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ,?�?�?�???? ???�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???????�?�?� ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ???z???�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?????? ?�?�?� ?????z?�?� ?�???�?�?�?�?? .

?�?�?�???�??: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ???�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�??,???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ???�?�?�

יום ראשון, 26 במאי, 2013

???�?�?�?� ?????�??"?� ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ???�?�?�

?�?�?�???� ?z???? ?�?z?�???z?�?? ???????�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?z?�???�?? ?�???�??,?�?�"?? ?�???�?�?�?�?�?�?�?� ???�"?� ???�???? ???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?????�?� ???�?�?�?�?? ???�?�??, ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?�???� ?�???�??,?�?�???� ???�?�?�??: " ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???�??- ?????? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?????s ?�?�?�?? ?????�?�?Y 26.5.2013 ?�?�?�?? ?�????, ???�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???�?�???� ???�?�?�?? ?�?????�??, ???�?z?�?? ?�???�?�?z?�??. ?�?�?�?�???� ?z?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�??, ?z?? ?z???�?? ?�?�?�?Y, ???�???�?�?? ?�???�???� ?�?�???� ?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�???�, ???�?z?�???�. ???�?? ???�???� ???� ?�?�?�?�???� ?�?????�?? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?� (???� ?????�???Y/?�?z???�?Y ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?�), ???? ?�?�?????�??, ?�?�?Y ?�???�?�???� ?z?�?�?�????. ?�?�?�?? ?�?????s ???? ?�?�?�, ?�???�?Y ?�?� ???� ?�?z?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�???�???�??, ???s ?�???? ???�?�?�?� ?�???�?? ?z?�?�?z?�?�??. ?z?�?�?�?? ???�??. ???�???? "

???�?�?z?�?�: ???�?�?� ?�???Y !