ארכיון פוסטים מהחודש "נובמבר, 2012"

?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?? "?�?????�" ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�?? ,?�?�?�?�

יום שני, 26 בנובמבר, 2012

?????�?? ?z?�?�?? ???z?�?� ???�?Y ,???�?z?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�??: ?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?? "?�?????�" ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�??

?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?� !

?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?z?Y ?�?�???�?? ???? ?�?�???� ?z?�?�?�?� ???�?? !

?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?�?? ???? ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�?�??

?�???? ?z?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z???�?Y

?�?�???�?�?� ?�?�?�???�??:

1) ???? ???�?�?z?�?? ?�?�???�???�?? ???�???�?�?? ?�???? ?�?�?�???�

2) ?z???�?�???�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�'

3) ???? ?z???z?�?�?? ?�?�?z???�?? ?�?�?�?�??

* ???? ???� ?�?�?z?�?�???�?? ?�?�???� ???? ?�?�???�?? ! ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ! ?�?????�?� ?z?�?�???�?? ! ???? ?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ! ?�???�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ! ?�?�?�?�?�???� ???�?? ?z?� ?�???� ?�?�?� ?�???�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ! ?�?�???�??: "…?�?? ???? ?�???z???� ???�?� ?z?� ?????�?�?? ! ?z?�?�?� ?????�?Y ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?� …." ! ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�???�?? ?�???z???� ???????z?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?� ???z?�?�?� ?????�?Y ,?�???�???� ???�?� ???�?? ?�?????� ? ???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ! ???�?� ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�???�?� ?�???�?�?Y ?�?z?�?�?????� ! ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ! ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?z?�?� ! ???�???? ?z?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???� ???�???�?�?? ???�?�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?

???� ?�???�?�???� ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?? ?�?????�?? ?�???? ???� ?�???�?z?� ?�?�???�???�?? ?�???z?� ?�?�?z?? ?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ?�???�?�?? ?�???� ?�?�?�?�???� ???? ?�?�???�?? ?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� .?�?? ?�?s ?�?�?� ?�?�?� ???�???�?�?� ?A�?z?� ?�?????�?? ? ???�?�???? ? ???�?z?�?? ???? ?�???�?? ?�?�?? ? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ? ???� ???�?�???�?? ?

?�?�??"?? ?z?�?�?� ?????�?Y:A�rishon106@gmail.com

???�?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?� ???? ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y: ???�?�?� ?�???Y !

???? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�???�??

יום שני, 26 בנובמבר, 2012

?�???�?� ?�?�?? ?�?�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?s ?z?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?z?Y ?z?�?�?? ???z?�?� ???�?Y

???�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !