ארכיון פוסטים מהחודש "יולי, 2010"

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�??

יום ראשון, 11 ביולי, 2010

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ,?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??

?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?????� ?�???�?� ?z?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?�???� ?�?? ?�?�?�"?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?????z?�?s ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?z?�?�?�??, ???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z???�?? ???�?�???? ???�?z?�?� ?�?� ?�?�???�??, ???z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?????�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�???� ?�?? ???�?� ???�?�?z?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?� ???�?� ?????�???�?Y ?�???�?�???� ???? ?z?�???�?? ?z?�?????�?�?? ???z???�?? ?�?z?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�"???�?? ?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?� ???? ?�???z?? ?�?�?�?? ???�?????? ?�?? ?�?�???� ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�?????� ???�???� ?�???�?Y ?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�???�.

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?Y ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�????????.
???�?�?� ?�???Y !

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?�A�?�?????�??/?�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?� ????.
???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�???� ???z???Y ?�?????� ?�???�??

יום רביעי, 7 ביולי, 2010

A�???z???Y ?�?????� ?�???�??-"?�???Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�???�, ?�?�????
?z?�?� ???�?�?�?� ???? ?�???�?�?�??…"

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�???� ???z???Y ?�?????� ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�???� ???z???Y ?�?????� ?�???�??. ???z?????� ?z?z???� ?�?�?� ?�?�???? ?z?�???�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�???�??, ?�?�?�?�?�?�??, ?�?????z?�?? ?�?�?�????, ?�?�?�???�?z???�?? ?�???�???�??, ?????�?�?Y ?�?z??"?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?????�?� ?�?�?�?? (?�?�?? ?�') ?�?z?�???? ?�?�?�???�?? ???? ?�?z???? ?�?? ?z?�?�?�?? ?�???�?? ?z?z?�?�?� ?�?�???� ???�?�?? ?????� ?�?z?z?�???� ?�?�???�?�???�??. ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???z?�?�?� ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?????�?? ?�?�?�???� ?z?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�??. ???�???�?� ?�?�?????�?� ?�?? ???�?�?�?� ???�???�?�?� ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?�???�?�?�?� ?z?????� ?�?z???�?? ?�?�?�?�?�?� ?z?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???� ???????�?� ?�?�?�???�?�??.

?�???�?s ?�?s, ?z???� ?�?z???�?� ???z???Y ?�?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?z?�?�???????� ?�?�?????� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?????� ???�?????�?? ???? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???? ?�?�???�?� ?�?�?�?�???s ?�?z?�?�?�?� ???�?�?? ?z?�?�?? ???? ?z?�?�?� ?�?? ?�?????�. ?�?�?�?�?�???? ?�?�?????�?� ?�???�?z?�???? ?�?�?�???�???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?????????� ?�?�?�?�?Y ?z?�???�, ?�?�?�?z?? ?�???z?� ?????�?�. ?�?? ???�?�?�?�???? ?�???z?�?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????�?? ?z???�???�?�?�?? ?????? ???�???�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??. ?�???�?� ??-150 ???�?� ?�?�?????�?� ???�???�???�.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y,?�?� ?�?�??,???z??: "?z?�?�?�?? ?�???�?? ???? ???�?�. ?�?????� ?�?�?? ?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�, ???? ?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�??".

???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�,?�?�?� ?�???�?�???�:"?�???z?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ???�???�?�. ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�???? ?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?z?? ???? ?�?�???�?� ???z?�?�?? ???? ?�?????� ?�?z?�?�?� ?�???? ?�?z?�?s ?�?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?�??. ???�?� ?�???� ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�???�?�??, ?�???�?�???�?�?? ?�?�?z???�?�?�???�?? ???�???�???�?? ?�?�".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !