ארכיון פוסטים מהחודש "אפריל, 2011"

???�???�???�?? ???�???�?�?�?�?? - ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

יום שישי, 29 באפריל, 2011

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??…
?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ,?????z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�???? - ?�?�?? ?????�?�?Y ?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? 1.5.11 ?�?�???� 17:30 ,???�?�?� ?�?�?�?Y 4 ,?z???�?�?? ?�?�?�a�??? a�??�?�?�a�? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??
???� ?????�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� (?�?�?�?z?? ?�?�a�? ?z?�?� ?�?�?�?Y /?�???�?�?z?�).

?�?�?�?�?� ?z?�???�??:
?z?�???�??-?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?�-?z????: ???�???�?? ???�?�?�?Y,???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?????Y. ?????� ?�?�?? ?�?�?�???�,?�?�?? ?????�?�?Y,?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? ???????�?s 1.5.11 ?�???� 20:45 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??. ???�?�?�???? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????????� ?�?????�?�?? ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�?????�???�?? ?�?z?�?�?? 10 ?�a�??� ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ,?????�?�?Y: 03-9488665

???�???? ???�???�?�?�?? - ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y :
???�???? ?�?�?�???�?Y ???�???�?�?�??-?�?�?? ?????�?�?Y ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 1.5.2011 ?�???� 18:30 ?�???�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�. ?�?�???�??:?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?� ?�???� ?�?z?�???? ???�???�?�???�?� ,?�?�a�??? ?�?�?????�???�?? ?�?z???�?� ?z?? ?�?�???� ?z?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y."?�?�?�?�??" ,???�?�???? "???? ?z???? ???�?z?�??" ,?�?�???�?? ?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y,?z???�??-?�?�?�?�?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???� a�??�???z?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�a�? ?????� ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�a�??? ?�?�?�???�?? ?�?�a�? ?�???�?� ?�???Y. ?z?�?�?�-?z?? ?z?�?� ?�???�?z?Y. ?�?? ???�?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?? .A� ?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?????s ?�???�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�a�? ?�?�???�?�?? 5.

???�?? ???�?� ?�?� ?�??:
???�?? ???�?� ?�?� ?�??-?�?�?? ?�?�?� ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 2.5.2011 ?�?�???� 10:00 ?�???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�???? . ?z?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?z?�?? ?�?�?�???�?�?�??-?�?�?Y ?�?�???�?? 10:30-12:30 ?�?z???�???? ?�?�?? ?�?�??, ?�?????�?� ???�???�?�?�?? ?????z?�?�?? ???�a�? ???�???�?�???� 7 ?�?�?�?Y ?�?�???�?? 10:00-12:30 ?�???�?�?? ?z???�a�??? ?�?�?�?�- ?????�?�?�.

???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???�?�?? 2011 ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�- ?z?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�????

יום ראשון, 17 באפריל, 2011

???�?�???? ?????�???� ???�?�?� ?�?�?�????- ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? !!!

???�???�???� ???�?�???? ?????�???� ???�?�?� ?�?�???? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�. "?�?�?�???�?�?? 2011″ 4 ?z???z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???? ?????�???� ?�???�?�?? ???�?�??, ?z???z?????� ?z?�?????�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�.

?z?????? ?�?z???z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?????�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�?�???? ?z?�???�?? ?�???�?�??, ?�?�?�???� ?�???�???�?Y ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?????�?z???�?�?� ???�?� ???? ???�?�-?�?�?�-?�?�?�?�! ?z???� ?�?�?�?�, ?�?z???�?Y ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�-17/4/2011 ?�?�?Y ?�?�???�?? 19:00 a�� 22:00

?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y! -?�?�???�?? ?�?� ?�?z?�. ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??.

???�?�?� ?�???Y !

?�???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?????z?�

יום חמישי, 14 באפריל, 2011

?z?�?�?? ?�?????z?� ?�?�?�?�?�?�

?�???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?????z?� ???z???�?z?� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?????�???�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???z?�???? ???�?�"?� ?�???????�?s 27.04.11 , ?�?�???� 20:00 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?????�??"?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ???z???�?z?� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?? "?�?�?�?� ?�?�???�" ?�???�?� ?�???�?�?�???�. ?�?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?????? ???�???? ?�???�?�???�. ?�???�???�?? ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? a�� ?z?? ?�?� ?�?�?? !

?????�?? ?�?�?????�?? (?�?????�?z?�) ?�?�?�?�: 100 a�? ???z?�?�?�?? (?�???�????), 50 a�? ???�???? (?�?�?�?�??).
?�?????�???�?? ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?????�??"?� ?????�?�?Y: 03-9488666
???� ?z?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� (????' 050-7335010).

?�?????�?z?� ?�?�?�?�?� ?z???�?�,?z?�?�?�?�?? ???????�???�?? !

?�?� ?�?z?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

יום רביעי, 13 באפריל, 2011

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�??
?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???�

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???� ?�?�?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?z?�?Y ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?� ???�?�?�?? ???�???z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???z?� ???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ???? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�???� ?�?? ?�?????� ?�???�?? ?�?z?�???�….

?�?�?� ?�???�???�??,?�?�???�??,?�?�???� ?z?�???�?�,?z?�?�???� ?�???� ???�??,???�?�?�?� ???�???�?�?�,?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�??,?????�?? ?�?�???�?z?�?? ???????� ???�?z?� ???�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�??…

?�???z?�?�?�: ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

?�???z?�?�?�: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?z????.

?�???z?�?�?�: ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�????

יום שני, 11 באפריל, 2011

?z?�?�?? BDI ?�?�?�??: ?????�?�?Y ???�?�?�?Y - ?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???? ?�?z?�?�?? ?�?????�?� BDI ?�?????z?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?Y ???? ???�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?�??????. ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y, ???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?� ?�???�?�?�??.
?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?z?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?�?? 7, ?�?�?�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�???�?? ???�?z?� ???? 83%. ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???�??… ???�?�?�?�, ?�?�?�???�?�?� ???�?z?�?? ???? ?z?�?�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?? 87% ???z???�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?z?� ???? 5 (?�?�???�?� ?�?�?????� ?????�?? ?�?�?� ?�?�?Y ?z???? ??-50,000 ???�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?�?Y 4 ??- 10(. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�???�?� ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?? 8 ?�?�?�???�???� ?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?? ???? 86%. ?z?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?????�?�???� ???????� ???�?�???�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?? 89% ???z???�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?�?� ???�?z?� ???? 5. ?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�???�?Y ?�?�???�?� ?z?�?z?�?�?? ?�???�?�???� ???�???�?� ???s ?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ???? 97%.

?�?z?�?�?? ?z?�?�?�?? ???�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ???�?�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???�, ?�?�?Y ?�?�????, ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�??, ?�?? ?�?z?�?� ?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???? ???�?�?�?? ?z?�?? ???? ?z???� ?�???�???�?�?�, ???s ?�?? ?z?�???�?�???�?? ?�???�???� ?�?? ?�???�???�?�?� ?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�???�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?z???�?�???�?? ?�?z?�?�??, ?�???z?? ?�?� "???�?� ???z???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?Y ?�?? ?�???�???�?�?�. ???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?� ?�?�???�?? ?�?z?????�?? ?�???�???�?�?�??. ???? ?�?�?? 2009 ???�?�?z?�?� ?�???�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?? ?�-20 ?z?�???�?�?Y a�?, ?�???? ?�?�?? 2010 ???�?�?z?�?� ???? ???�?�?? ?�?? 6 ?z???�?�?Y ?�?�???�??, ?�?�???? ?�?�?� ???? ?�?�?�???� ?�?? 2% ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ?�???�?�?�?�?? ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?z?�??, ???�?z?�?�?s ?�???�?�???�?� ???? ?�?????�?�?�?� ?????�?�?�?�??, ?�???�?z?�?�?s ???�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?s, ???�?�?�?�, ?�?�????, ???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�???�???�?�?? ?�?z?????�?� ?�???�???�?�?� ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???z?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?�. ?�?z?�?�?? ?�?? BDI ?�?�?Y ???? ?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�???�???? ???? ?�?�?z?�?� ?�-3 ?z?�?�???�?? ?z?�?�??: ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?????????�?????�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�???�?�?? (?�?�"?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?? 2009) ?�?z???�???� ?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�???? BdiCofac . ???? ?z?�?? ???�?�?�?Y ?�?�???Y ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?? ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?????Y ?�?? ???�???�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?????z?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?z?�-?�?Y, ?�?�?�?� ?z?�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?� ???� ?z?�???�?�. ?z?????? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ???????? ???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?????�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?Y ?????�?�, ?�?�???Y ?�?�?�?�???� ?z?�???? ???�???�?z?�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�????.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !