ארכיון פוסטים מהחודש "ספטמבר, 2010"

?????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?� ?�?�???�??: ???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?????�?� ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�. ?z?�?�"?� ?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?????�?� ?�?z?�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�???� ?�?� 84% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?z???z???�?�?� ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�-67% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�?????� ?�???�?�?z?� ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???�?�?�??.

???? ?�?�?�?????� ?�?? ?�?� ?�?�?? ?????�?�?�?� ?????� ?�???�??, ?�?�?� ?�?�?? ???z?�?�???� ?�???�-?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???? ?z?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?z?�?�?�?�?? ?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?� ?�?� ?????z?�?�?� ?�???�?�?�??-?�?�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?????z?�?�?� ?�???�-?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?z?�?? ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???� ?z?�?�?�?z?? ?�?�????. ?????�?? ?�???? ?�?�???�?? ?????�-?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?????? ?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ???�?? ???�?? ?z?�???�?�?�??-?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? - ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???�-?�???� ?�???�?�, ?�???�?? ?z?????? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?????� (?�?�?�, ?z???z???�?�?�, ???�?�???�??, ?z?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�) ???�?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�' ?�-??'.

???s ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�???�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�"?? ???�"?? ???z?� ???? 2,541,270 ?z???�?�?Y. ?�?�?�?�"?? ???�"?? 5696 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�??"?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?? 21,400 ?�???�?? ???�?z?�?�. ?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?� (???�?�?Y, ?�?�???� ?�?�???�, ?�?�?�?? ?�?�?�????) ?�?�???�?? ?�?z?????�?? ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ???�?�???�??.

?�???�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�???�?? ?�???�???�??: ?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�?�?Y 60 - ?�???�?� (32%) ?�???�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�???�?� ???z?�?�?�???? (42%) ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?�, ?�???�?? (26%) ???? ?�???�?�?z?� ?�????.

?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?z???? ???�?�?�?Y 60, 54% ?�?�???�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?Y ???�?� ???�?�?�?? ?�- 47% ???? ?�???�?�?z?� ???s ?�?�???�?�?� ???�?z?? ???? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�. ???� ?�?�???� 3% ?z?�???? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�.

?�?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?z?�?s ?z- 60 ?�?�?? ?�?z???z???�?�?� - 84% ?z?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?? ?�?� ?�???� ?�?�???�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?�?� a�� 67% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??.

?z?�?�???�?� ?�?z?z?�???�?? ???�???� ?�?�?�???�?? ?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?z???� ???????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?� ?�?z?�?s ?z a�� 60.

?�?z???�???? ?�?�?�"?� ?????� ?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�?? ?z???�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?�?? ?�?? ?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?Y ?????z?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?z?�?z????. ?z?�?�???? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?� ?z???�?� ???�???�?�??, ?�?????z?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�????. ?z?�?�???? ???�???? ???z???� ?�?� ?�?� ?�?????�?Y ???�?�?? ?????�???�?? ?�?�???�?? ?�?????�. ?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?????�?Y ?z?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?z?? ?�?�???z?�?� ?�?�?� ?z???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??. ???�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?? ???? ???�?????�?? ?�???� ?�?�?�?�?� "?�?� ???�?Y ?z?�?�??". ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�???�??, ?�?� ?�?�???Y ?????? ?�?�?? ???�?�?� ???�???�?�??, ?�?z?????�?�?? ?z???�?� ???�?�???�??.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?� "?�?�?�?�?� ?????�?z?�?� ?z?????�: ???�?????�?? ???z?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???�?� ???? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?� ?�???z?�?? a�� ???�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�??! ?�?�???�?� ?z?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z???�?�??. ?�?�???� ?�?????�?�?Y ?�?�?� ???�???�?? ?�?? ?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�?� ?�?z?� ?z???�?� ???????�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?�?� ?�?z???�?�?� ?�?????�?�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�????-?�???�?�?� ?�?�?? ?�?z???�?? ???z?�?�?� ?�?�-?�?�???�: ???�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???� ???�?? ?�?�-?�?�???�?�??. ???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?�, ???�?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�?�?�??, ?�?�?�???? ???�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?�???�?z?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???� ?????�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?� ?�?�????".

?�???�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�?�?�?� ?�?�?z?????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?�?�?�?� ?�?�?z?????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�???s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?z?????�?? ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ???�???s. ?�?�?? ?z?�-4 ?�???�?�???�?�?? ?�???� ?�-31 ?�???�?�???�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�?�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?Y ???�???�???�??, ?�???�???�?? ?�?z?�?�???�??, ?�?z?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�. ?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ?????�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?z?????�?? ???�?�?� ?�-4 ?�???�?�???�?�?? ?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?? ?�?�?z???? ?�???�?�?� ?????�?�. ?�?�?�?�???� ???z?�?�?? a�� ?�?�?�?�?�??. ???�???�?? ?�?�???�???� ?�???�?�?�?? ?�-31 ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?�???�?? ?z?�?�?� ?�??. ?�?z?� ?�?Y, ?�?z?�???s ?�?�?�?� ???�?�???�?�?? ???????�?�?? ?�?�?�???� ?????? ???�???�?? ???z?�?�?�???�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�???� ?�???�?�.

?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z???�?�?????�?? ?�???�?� ??-27,000 ???�?�?�?�?? ?z???? ?�?�?? 65, ?�?z?�?�?�?�?? ?�- 11% ?z?�???�?�???�???�?�?�. ?�?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?????� ?�???z?�???�?? ???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ???�???�???�?? ?�?�?????�?�??, ?z?�???�?? ?z?�?�?�?Y ?�?? ?�?�???�???�?? ???�?? ?�?�???�?� ???�?�???�?� ???? ???z?? ?�?�?�?� ?�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�?�?z?????�?? ?�???�??. ?�???�?? ???�???�???�?? ?�?�?????�?�?? ?z?z?�?�?� ???? ?�?�???�?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?z???�???�?? ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�???�?�?? ???�?z?????�?? ???�?�?�?� ?�???�??. ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�??, ?�???�???�?�?�?? ???�?�????, ?�???�???�??, ???�?�???�?? ???�?z?�?� ?�?�???�???�, ?z?�???�?�?Y ?�?z??, ?�?�?�?�?????�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�???�?�??, ?�?z???�?�???�?? ?????�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?z?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?????�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?z?�?�?�?Y ?�?� "?�?�?�?� ?�?�?z?????�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?� ???�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�, ?�?� ???�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???� ???????� ?�?????z?�, ?�???�?� ?�?????z?�, ???�???�?�???� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?�?????�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�??????. ???�?� ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?� ?????�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???? ?�???�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???????�???�?�?�?? ???�?z?????� ?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�, ???s ?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�????! ???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?Y ?�???�???�???�?? ?�?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�????".

?z"?z ?�???�?Y ?????� ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�?�, ?z?�???� ???�'?z?�: "???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� ???�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�?�?z?????�?? ?�???�??. ?�?????�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?? ?�?�???�???�??, ?z?�?�?�?�?? ???�???�?� ???? ???� ???�?�???�?? ???z?? ?�?�?�?�?? ?????? ?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�???? ?????�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�???�?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?�????. ???�?� ?z?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?????� ?�?? ?z?????�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�???�??. ???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ?�???? ?�?�?z?????�?? ?�?�?�?z?????�?�?? ???�?�?????? ???�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?????�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?z?????�".

???�???Y ???�?� ?�???�???�???�?? ?�?z????:

?�?? ?�???�???�??
???????�?s
?�???�
?z?�?�?�??
?????�?? ?�?z?????�

?z?�?�?? ?�?? ?�?�?z???? ?�???�?�?� ?????�?�
4/10/10
18:00
???�?�?? ?�???�???�?�?�
?????? ???�???�??

?�?�?�?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?????�??"?�
7/10/10
10:30
?�?�?�?? ?�?????�?�??
25 a�?

?�???�?�?? ???????�?�?? ???�?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?? ?�?z?????�??
11.10.10
17:00
?z?�?�???? ?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�
?�?�?�???? ?????�?� ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?? ???z???�?�???�??
14/10/10
10:00
?�?� ???�?�?�??
20 a�?

?�?�?? ???�?�????
24.10.10
08:30-12:30
?�???�?????� ?�?? ?�?�?????�???�??
25?�"?�

?z?�?�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�?z?????�?? ???? ?z"?z ?z?�???� ???�'?z?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?z?Y
21/10/10
10:00
?�?� ???�?�?�??
?z?�???�?�?Y ?�?????? ?�???�?�
6/10/10 "?�?�???s ???? ?�???�???�??"

27/10/10 "?z?�???�?�?? ???�?�'???�?�??"
10:30
10:30
???�?�?�???�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�??
20 a�?

???�?�???? ?�???�???�?? ?�?�???�???� ?�???z?z?�??
?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?�??
?�?�?�?? ?�?????�?? "???�???� ?�???�?�"
?�???�???� ???z?z?�??
20 a�?

?�???�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�??
28/10/10
10:00
?�???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?? ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?z?????�??
"?�?�?? ?????�?�??"
30/10/10
11:00
?�?�?�?? ?�?????�?�??
?????�?? ???�?�?? ?z?�?�?? ?�?? ?z?�?�?� ?�??
31/10/10
10:00
?�?�?�?? ?�?????�?�??
30 a�?

?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ???�???�???�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�/???� ???�?�???�?? ???�???�???�?? ???�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?z?????�??, ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ???z?�?�?�???�?? ?�???�?? ???�???�???�?? ?�?�?????�?�??, ?�?????�?�?Y 03-

9689803 ???�' ?�???�?�???�?? 2 ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???� ?z?�?�??: rachelba@rishonlezion.muni.il

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�' 30.8.10 ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??, ?�?�?�?� ???�???�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ???�?????�?? ?z?�???�?� ?z?�?z?????s ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�???�?? ???�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??" ?�???�??. ?�?�?� ???�???� ?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�"?? ?�?z?�?�?� ???z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?�??.

???? ?�???�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??" ?z?�???�?? ?�?z?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�???z?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�?z???????� ???�?�?�?�?? ???? ?z?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�?�??. ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???z?�?? ?z?????�???�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?z???�???�?�?? ?�?�?�?Y- ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�; ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y; ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s; ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?�; ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�??; ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�???�?�. ?�?�???? ?�?�?????�?? ?�?�?� ?�???z?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ???�?�?�???? ???�?�???� ???�???�?�?�?? ?z?�???�?�?� ?�???�?�?�???? ?�???z?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???? ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�??.

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?z???�???? ?�???�?�?�??, "???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�???� ???z?????� ?z 5 ?z?�???�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�???�?�?�??. ???�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�???�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?? ?z?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s ?�???�?�- ?�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�??. ?????�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?� ???�?�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ?�???�???z?�?? ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?�?? ?�???�??". ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�???z?�?�"???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�' ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?Y ?z?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�???�??, ?�?�???z?� ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s, ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s ???? ?�?�???z?????�, ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�??, ?z?�?�?� ???�???�?�?� ?�???�?�.

?�?�?? ?�?z?? ?z?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�???z?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?�???� ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�?�????. ?�?z?�?�?�??, ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?�???�?�?z?� ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?s, ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?s ?�???? ?�?�???z?????� ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?? a�� "?�?�?�???? ???? ?�?z?�?�" ???�?? ???�?�?�?� ?z???�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�???�?�?? ?z?�?z???�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�???�??.

?�?�?? ?�?�?z???�?�???� ?�?????�?z?� ?z?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?z???�???�?�?? ???�?? ?�???�?z?� ?�???�?? ?�?z?Y ?�???�?�?�?� ?�?� ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?� ?z?�???�?�?? ?�???�???� ???z???Y ?z?????� ???�??- ?z?�?�?�?? ???�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???�??!

?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?????�?z?�???� ?z?�???�???�???� ?�???�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?�?�???s ???? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�. ???? ?�???�?�?? ?�???? ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?????�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�?????�?? ?�?�?? ?z???�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???�?? ?�?z?Y ?�?z???�?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?? 24 ?�???�?? ?�?�?z?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�.

?�?�?�?�?? ?�?�??: ???�?�?� ?�???Y !

?z?� ???�?�?�?? ?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y?

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

???�???�???�?? ???�?�?? ?�?�?�?�??,???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???�???�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?�?? ?z???�?????�??, ?�?�?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?z?�?? ???�???� ?z?�?�?�?�?? ! ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?? ???�?�?� ???�???� ?�?z?�?�?�?z?�?? ?�?�???? ???�???�???�?? ???�?�?? ?�?�?�?�??, ???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???�???�.

???�?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?????�?�??, ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?z?� ?�?�???� ?�?�????, ???? ?z?�?? ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?????�?�?? ???�?z?�?�?� ?�?z???�?????�?? ???�???�?�?? ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�???? ?�?�?�?�?�.

?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�???�?�??. ?�?�???? ?�?�?�?????? ?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z???�?????�, ?�?z???�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?� ?�-23. ?�?�?z?�?�?? ?�?z?� ?�?�?????�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??: ???�?�?? ?�?�???Y ?�?????� ???? ?�?�?� ???�?� ???z?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�???� ?????�?�???�?� ?�?? ?�?�?z???? ???�???� ?�?�?�?Y ?�???z?�???� ?�???�?�???�?? ?�?�?�???????�?�?? ?�???�?z?�???? ?�?�"?? ???????� ???? ?�?????? ???�????. ???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ?�?�?�?�???�?????�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�???� 8: ???�?�?Y ???z?�?�, ?�?�???�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?� ?�???�???�, ?�?�?????? ?z?�?�????. ?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?????� ???? ?�?�?�???Y ???�????, ???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?�??, ?�?z?� ?????�??, ?�?� ?�????, ?�?�?�?�???????s, ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�, ???�?�?? "?�???�???� ?�???�?�", ?�???� ?z???�?�?� ?�?????� ???? ???�?�?� ?�???�?z?� ?�???�?�. ???? ?�?�?????�?�?? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?? :?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ??"?z?� ?�?�?�??".

?�?�?�-?�?�?? ?�?????�?� ?�?z?�???s ?�?z?� ?�?�?? ?�?z?�???� ???? ?�?�?�?�?� "?�?�?�?�?�?�" ?�?�?z?�?�?�???�?Y ?�???�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?z?�?�?�?�, ?�?�???�?� ?�?�?? ?�???� ???�?�???�, ???�?�???�?? ?�?�?�???� ???�???�?�??, ?�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ?????�?? ?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?Y ???�?? ?�?�???� ?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�-30/9/10, ?�?z?�?? ???�???�, ?�???�?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z???z?� ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??. ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?� "?????�?�?Y ?z?�?�???? ?????�?�??! ???�?�?z?�?� ???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?� ?�???�?� ?�?????�?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???? ?�?? ?????�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�???s ?�?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�??. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�???? ?�?�?�?� ?�?�???? ?z???�-?�????. ?�?�?�?� ?z?�?�?� ???�?? ?z?�?�?�?Y ???�?�?? ?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?�??, ?�???????�?�?�?�, ?z?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�-?�?????�. ???�?� ?z?�?z?�?�?�?? ???? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?????? ???�?�?�?�?� ?�?z???�???�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?????? ?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�?� ?�?z?�!"

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ???z?? ?�?� "?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?????�?�?�?Y ?�?�?� ?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�??: ???�???�?� ???????? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?z?�???? ?�?�?�???????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?� 50 ?�?�?� ???????�?�?�???�?? ?�?????� ?�???�?? ?�???�?�?� ?�???? ?z?�???? ?�?�?�?? ???�???z?� ?�?�???�?�. ???�?� ???z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?� ?�?�?�?� ?????�???�???�?�?Y, ?�???�?? ?�?�?�?s, ?�???�?z?� ?�?�??, ?????�?�???�?�?????�?? ?�?????� ???? ?�?�?z?�??, ?�?�?Y ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�???� ?�?????� ?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�?? ?�?�???Y ?z?????� ???? ?�?�?� ???�?� ?�???�?�. ???�?�?? ?�?�?�?�?�?�: ?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� - ?�?z?�?? ?�?z?????�?�?? ???? ?z?�???� ???z?�?� ?�?�??????. ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�??".

???�?�?� ?�???Y !

?�?�???�?�?? ?�?�?� ?�???� ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?� !

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?�?�???�?�?? ?�?�?� ?�???� ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?� !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�???� ???�???�?�?? ???? ?�?z???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�. ?�?????� ?????� ?�?�?�?� ???? ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???�?� ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�.

???? ?�?�?� ?�?z?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?? ?�?�"?�, ?????�?� ?�?�???�?� ?�???�?? ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�???? ?�???�?� ?�?� ?�???�?� ?�?�?� ?�???? ?�?�?�?�.

???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�-09.09.10 ?????�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?????� ?z?z?�?�?? ?????�?�???�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?�???�?�?? ?�?� "?�?�?�?????� ?�?�???� ?z?�?s ?�???�?�?? ?z?????�?�?? ?�?????� ?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?z?�?�?? ?????�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�????. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�????, ?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?�, ???s ?�?�?�?� ???�?� ???�???�?�?? ???? ?�?z???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?????� ?z?z?�?�?? ?????�?�???� ?�?z?�???�???� ?????�?�?�?� ?�???�?�?�?�. ?�?�???�?� ???�???�?�?? ???? ?�?z???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??, ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?z???????�?� ?�???�?� ?z???�???�?? ???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?� ???�?�?� ?�?�???�?�?�".

?�?�?�?z?? ?�?�"?�

?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�??

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�' ?�?�?�?�???�?� ?�?�?�?? ???�' ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�' ?�?�?�?�???�?� ?�?�?�?? ???�' ?�???�?? ?�?�?z???�?� ?�???�??, ?�?� ?�-35 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?�?�???? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?? ?�???� ?z???�?�?�?? ???�?�?� ???�???� ?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�, ?�?z???�?????� "???�?�????" ?�???�???�?�?� ???�???� ?�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?�???� ???�???? ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�??, ?????? ???�???�??. ?�????, ????-?�?� ???z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?????�???�?�?� ?�?�?�?� (?�?�?z?�?� ???????� ?�?z?�???�?�?? ???�?�?�?? a��?�???�?z"?� 1987). ?�?z?????� ?�???�???�: ?z?�?�???? ?�?????�?Y ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�???�???�?�?� ???? ?z?�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?????� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?Y, ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?�?Y ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�: ?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�???�??, ?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�???�' ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�??, ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� a�� ?�???�?�?�?Y, ?z?�???� ?�???�' ?�?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�.

?�?�?�?z?� ?�?� ?�?? ?�???�???�?�?� ?z?�?????�?? ???�?�?????� ???�???� ?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ???? ???�?�???? ?�?�?�?�???�, ?????�?�?? ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?� "?�?�?�??-???�?Y", ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�??-?�?�??. ?�???�???�?�?� ?z???z?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???? ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?? ?�?????�?Y ?�???�?? ?�?�???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�.

*?z?�"?� ???z?�?�?� a�� ?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�' ?�?�?�?�???�?�.

???�???�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

???�???�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�

???�?�?�?� ?�?z?????�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??: " ?z?� ?�?�???Y ?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?? ???�?z?� ?�?z?�?s ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????�?�?�?�?�" .

?�-1,000 ?z???�?�?�?� ?�?z?????�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?z?� ???�?�?� ?????� ?�?�?� ?�???z?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?? ?????� ?�?�?�?�, ?�?�?????� ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?z?? ???�???�?? ?�???�?�??, ?�?z?�???� ?�?? ???�?�?� ?�???�??.
?�???z?? ?�?�?�???�?? ?�??…?�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?�?�??, ?�?z???�?????� ?�???�?�???� ?�?�?� ???????�?�?�?� ???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?� ???? ???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??. ?�???�???�?? ???? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????� ?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�??, ???? ?�?�?�?�?Y ?�???�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�??. ???�?�?�?� ?�?� ???�?�???� ?????�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???? ?�?�?????�?� ?�?�???z?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?????�?�??, ?�?�?�?Y ???�?�???�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ???�?�?�?� ???�???�???�, ???�?�?�?� ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?� ???�?�?????? ???????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?????�?�?�?�??, "???�?� ?z???�?z?�?? ?�?�?� ?�?? ???�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�, ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?????? ?�?z?????�?� ?�?z???�?�?� ?�???�?�?�?�?�. ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?z?�?? ?�???�?z?Y ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�. ?�??????, ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�??, ?z?�?�?�?�?? ?�???� ?z?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?� ?�?�?�".

?�?�?? ?�?�???�??, ?�?� "?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ???�?�??: ???�?�?�?� ?z?�???s ?�?? ?�???�?�?????�??, ?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?z?�?�???�??. ?�?�???�?�?????�?? ?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�???�???�?�?� ?�???? ?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ???z???z?� ???�?? ???�???�?�, ???�???? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?Y, ?�?????�???�?�?� ?�???�?�???�?� ?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�??. ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?????� ?�?�?�???� ???�?s ?�?�?�?�?�, ???????�?�?�?�, ?�?�???� ?�?�?????�???�, ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?????? ?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?�".

?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�, ?�?z???�???�?? ?�?�???�?�???�?�??, ?�???? "?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�???Y ?�?�?� ???�???? ???? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�????. ?�?�?�?� ?z?�?�?z???�?�, ?�?� ?�?�???�?�?�?�".

?�?�??: "?�???�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?� ???�?�?�. ?�?�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�?z?�?�, ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?�?Y ???? ?�?�?�?�?�?�. ?z?� ?�?�???Y ?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?? ???�?z?� ?�?z?�?s ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�???�??. ???�?� ???�?�?� ???�???s ???? ?�?�???�?� ???�?????? ?�?�?? ???�??"?? ?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?� ???�?�?�???�??, ?�?z?� ?�?�???Y ?�?�?�?�?� ?�?�???Y ???�?�?? ???�???�?� "?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�????" ?�?�?????� ???? ?�?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�???�".

?�?�?z?�?s ?�?????� ?�?�?�?�?? ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ?�?� "???�?� ?z?z?�?�?�?�?? ?????�?�?� ?z?�?�?�?�?�??, ?�???? ?�?Y ?�?�?????�?� ???�???�?� ?�?z???�???? ?�???�???�?�?� ?????� ?????� ?�?�?�?� ???? ?�???�???? "???�?? ?z?�???�?�?Y", ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�???�. ?�???�?? ?�?�?�?� ?????�???? ?�?�?? ???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�???�?? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�"??, ?�?�?�?�?�???? ?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�???�?� ?z?�?�?????�?�,. ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?? ?�?Y ?�?�?z?�?�?? ?�?�???�???�?Y ???? ?�?�?� ?�???� ?�???�?�?�?�??.

?�?�?? ?�?z?�???�?�, ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�??, ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�, ???z?? ?�?� "?z?�?�?�?? ?�?�"?? ???�?� ?�?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?� ?�???� ???? ?�???�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�????".

*?z?�"?� ???z?�?�?� a�� ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�.

?�?�?? ???�?�???�??:
1.???�???�?? ?�???�?�??, ???�?�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???z?�?�-?�?????� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�???�?�?? ???z?? ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?� ?�??"?� ?�?�?�?�???� ???� ?�?�?�?� ?�?�?? ???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????� ?�???�?? ?�???� ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?�. ???�?????? ???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?? ???? ?�?z???�?? ?????�?z?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?�?? ?�?z?????�?? ?????�?�?�???�, ???� ?�?�?? ?�?? ???? "???�?�?Y ?�?????�?�?�??" ???? ?�?? ?�?�?�?z?�.

2.???�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�??. ???? ?�?�?????� ???�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???? ???�?�?? ?�???�?�?�?�?�??: ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?�?z?�?�"??, ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ?�?�?� ?�???�?�???�, ?�?�"?? ?�?�???� ?�???�?�?�?�??, ???�?�?� ?�?�?Y. ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�: ???z?�?�"?? ???z???�"???�?? ?�?�?�?� ???�??, ???�???Y ?�?�???�?Y, ?�?�?�?� ?????�???? ?�???�?�?Y ?�?z?�???�?�?Y.

???�???�?? ?�???�?�??

?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�??

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y, ???�?????? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�: "?�?z?????� ?�?�?? ???�?�?�?s ???? ???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ???z???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�, ???�???? ?�???????�???�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?�".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�???� ?z?�?�?� ???? ???�???�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�??, ?�???? ?�?z?????� ???�???�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�?�?Y ???�???�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?????�?� ???�?�?? ?�???�?�??.

?�???�???�?�?� ???�?�?�?? 25 ?z?�???�?�?Y a�? ?�?�?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y, ?�?�???� ?z?z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?� ???? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?s ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???�?� ?????�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�. ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�???� ?????�???�?�?� ???? ?�?�???? ?�???�?�?�?Y, ?�?????�?� ?z?�?�?�?� ?z?�???� ?z?�?�?�???�??-?�???�?? ???�???�?�???�??, ???�?? ???�?�?�?� ?�?? ???? ?z???�?? ?�?z?? ????-???�?�?� ?�?�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ???�?????� ?�?????�?�?? ?�?� ?�?�???�?? ???�?�???� ???? ???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ???z???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???�. ?�?� ?�?�??: "?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?z?�?z?� ?z?�?�?�?�??. ???�????, ?�?z?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?�?z???�?? ?�?�???? ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�????, ?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�??. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�???�?� ???�?�?�???� ?�???z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�????, ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?z?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???z?????� ???�??- ???�?�?�?s ???? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ???z???�?? ???�???�?�?� ?�?�, ???�????, ???????�???�?�?� ?�?z?�?�???�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?�, ?�?Y ???�???�???�?? ?�?�?Y ???z?�?�?�???�??".

?�?�?? ?�?�???�?? ?�?� "???�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??, ?�?????� ?�?�?�???�?? ?�?z???�??, ?�?�?? ?�???�???�?s. ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???s ???�?�?�?s ???z???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?????? ?�?????�?? ?�?z?�?�?� ???�?�???�?�, ?�?�???�, ?????�?�??, ?????�?�?? ?�?z???�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?????�?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???s ?�?�?�?�?� ???z???�??, ?�???�?�?�?s ???? ?�?z???�?? ?????�?� ?z?z???�?z?� ?�?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�??????".

?�???�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?z???�?? ?z???�???�?? ?�?�-26,000 ?z"?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?� ???�???�?�?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?? ?� 3 ?�?�?�??, ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ???�?�???????�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�???�, ?�?�?????�??, ?z?�?�?� ???�?�?�???� ?z???�?�??, ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??. ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?? ???�???�?? ?�?? ?z???�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�?�?� ?z?�?z???�??.

?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?z?�?s ?�-24 ?�?�?�?�?�??. ?�?z???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?�?� ?????�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?z?�?? ?�???? ???�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?z?�?�??.

?�?z?�?�?� ???�?�?� ?�???� ?�?? ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ?z"?z ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?Y ?�???�, ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?????�???�?�?� ???�"?� ???�???� ?�??, ?z?�?�?�?? ?�???�?? ???�??' ?????� ?�?�???�??, ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ?z?�?�???? ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?�, ?z???�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�??.

???�?�?z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !