ארכיון פוסטים עם התג "???z?�???? ?�???�???�?�??"

?�?�?�?z?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�???? ?????�?� ???z???�?? ???�??

יום רביעי, 7 ביוני, 2017

?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�: ?�?�?�?z?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�???? ?????�?� ???z???�?? ???�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?z?�???� ?�?z?�?s ?�???�?????� ?�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?� ?????�?�?�?� * ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?z?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?z?�?�???� ?z?�?�?Y ?z?Y ?�?�?� ?�???? ?�?�?�???� ?�???? ???�?�???�?� ?�???z?�?????�???� ?z?????�?z?� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ???� ???�???�?�?�, ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�??. ?z?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�???� ?�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?� ?????�?�?�?�, ?�???????� ???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�???�???�?�?�, ?�"?? ???�???? ?�???�???�, ?�?�?�?� ???? ???�?�?????�. ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????� ?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�??A�?z?????�?�???� ?�?z?�?�???�??, ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?z?�?�?� ?�?�?????� ?�?�?�. ???�???�?s ?�?� ?�?�???�, ?�?�???s ?�???? , ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???? ???????�?s ???�?�?? ?�?�?�??. ?�?z?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ?????� ?????�???�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�??. ?�?????� ?z?�?s, ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?? ?z?�?�?Y ?�???? ???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z?�?????�???� ?z?�?�?�???? ?????�???� ???�???�?? ?????�???�???� ?�?????�?Y ???? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?�??. ?�?�?�?????? ?�"?? ???�?z?? ?�?�???�?z?�???Y, ?z"?z ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�, ?�?�???�???�?? ???? ?z?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?z???z?�?� ?�???�???�?�?�??. ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�????. ?z???�???? ?�?� ???? ?�?� ?�???z?�?????�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?z???�???? ?�?�?� ?z?�?�?�???� ?�?�?? ?�???? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ???z?�?????�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�?? ?�???? ?�???? ?�???�?? ?�?�?? ?�???z?�?????�???� ?�?�?�?�?� ?z?�???�?Y. ?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�???�?? "?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�" (?????? ?�?�?�?�), ?�?z?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???z?�?�?Y ?z?Y ?�?�?� ???�?�?� ?�???�?�???? ???�?�?�?�?�??. ?z?????? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?????�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?????� ???�?�?�?�?Y ?�?�???Y ?�???�?�??, ???????? ???�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�???�, ?�???�?z?�?Y ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�'. ?�?�?�?�?� ?�?� ?z???�?�???? ?????�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�??. ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�?�???? ???? ?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�?�?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ???? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ?�?�?�?�?�?�. ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�, ?�"?? ?�?�?�?�???Y ???�?Y ?�?�??, ?z?�???�?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???? ?z?????�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?z?�?? ?�?????� ?????�?�??, ?????? ?z?�?�?�?z?? ?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?� ???�???�???? ?z?�?�?Y ?�???�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?????� ?�?????�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?z?�?�?�. ?�?�???�??: ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???�.

?�?�?? ?�???�?? "???z?�" ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? 13 ?z?�???�?�?Y ?�?�???�??

יום שלישי, 29 בנובמבר, 2011

?�?�?? ???�?? ???z?� ?�?�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� "???z?�" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???? ?�?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?? ?�?�?� ???????z?�?�?�??. ?�???�?�?z?Y ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?� ???�???�???�?Y. ?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�??, ???�?? ???z?�?Y ???? ?�?�???�?�?�??, ?�?�?????? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?z?�???� ???�?�?�???? ?�?�???Y ???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�??.

?�?z?� ?�?????�?? ?�?�?�?�?� ???�????! ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�???? 2012, ?�?z?�???�?Y ?�?z?�?�?�?� ?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? ?????z?�?� ?�???�???? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???z?�?s ???z?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�???�?�???? ?�???�?�?�?� ?�???�???� ?�?????z?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�?�?�?�.

???�?z?�???� ???? ?�???�?�?�???? ?�?? ?�?�???�?�??, ???�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?? ???�???�???�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?z?? ?�?�?? ?�???�?? ???�?�?� ?�?z?�?�???� ?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�??.

?�?�?� ???? ?�????, ?�???? ?�?�?�?�?� ???�???z?�?? ?�?z???? ?�?�?? ?�?�?? ?�???�??, ?�?z?�???�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?z?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ???� ???�?z?? ?�?�?�?�?�?�. ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?z?�?s ?�?�?�?�, ?�?s ?�?�?????�?�?z?� ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�???? 2013.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?????z?�?�?� ?�?z?�???� ?�?�?? ?�???�?? ???z?� ?�?�?�???�?�-?�?? ???�?? ?z?�?�?? ???�???�?�?�! ?z?�?�?z?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?�?�?� ?�?????� ?�???�?? ?�?�???�???� ???�?�?? ???�???�?�?? ?�???�???z?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�-?�?�?s ???�?� ?�?�????. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�-68 ?z???�?s 80 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�???�???�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�??-?�?� ???�???�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?? ?????z?�?� ?�???�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?�???�?z?�, ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?????�?� ???�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?�?�-?�???� ?z?????�?? ?z?�???� ?�???�?�?�???�?�. ???�?� ?�???�?� ?�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?z?�?�?�???? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???????�?? ???????�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום חמישי, 2 ביולי, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???????�?s 30.08.09 ?�???�?�?? ?�?z?�?�?� ??"?? ???�???�?? ???? ???�?? ?�?�?�?�?? ???�???�?�?� ?z?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??-?�?�?Y. ?�?�?�?�?? ?�???�?� 1988 ?�?�?�?� ???�?�"?� ?�?�???�???�?Y ???�?�???? ???�?�?�?? ???�?�???�. ?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?�?????� ?z???? ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?? ?�???� ?�???�?� 1958, ?�?z?�?? ?�?�?�?� ?z?z?�?� ???�?�?�?? ???�?z?� ?�?�???� ?z?�?Y ?�?�???�?? ???�???� ?�???? ???�???� ?�?�?�??, ???? ???�?�?? ???� ???�???? ?�???? ???�?�?? ?????�?� ?�???�?�?Y ?z???�?�, ?�?z?????�?�?Y ?�???�?�?�?Y ?�???z?�???�?? ?z?????�?s ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�???? ???�?? ?�?�???�?� ?�?�?z?�?�??. ?�?�?�?�?� ???�?�?� ???�?�?�???�, ?�?�?�?�?????� ?????Y ?�?� ?�?�???�?? ??"?� ?�?z?????�?�?Y ???? ?�?z?????�?s ?�???�?Y ?�???�?�?�?Y ?�???z?�???�?? ?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ???? ?�?z?????�?�?Y.?�?z?� ?�?Y ???�???Y ?�?� ?�???� ???? ?�???�?�?Y. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?????�?? ?z???�???�..
?�-30/6 ?�?z?�???s ?�???�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ???�???�?? ???? ?�?�?� ???�?�???�?�??, ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�???�???�?Y 49 ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�?� ???�?? ???�?�?�?Y ?�???�?Y ?�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?s ?�?�?�???� , ???�???� ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???z???�, ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?�???�?? ???�?� ???�???? ?z?�?�???�?Y ?�?z?z?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�???� ?z?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�???� ???? ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?� .???�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�???�?� ?�?z?z???�?Y ???�. ?�?�?�?�?????? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???�?? . ???�?�?�?�?�?? ???�?? ?�???�???� ???�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?????�?? ?z???�????.

?�?z???�?z?� ?�???z?�??-?z?�?�?? ?�?????z?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 7 ביוני, 2009

?�?�?�?? ?�?z???�?z?� ?�???z?�??-???z?�???? "?z???? ?�????"
???�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?????z?� ?�?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???z?�???? "?z???? ?�????" ???�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?????z?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�???�???�?� ?�?�?z?�?� ?????�?�?�?� ?z?�?�???�?? ???�?z?�???� ?z???z?�??

???z?�???? "?z???? ?�????" ???�?�?�?? ?z?�?�?? ???�?� ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???�?�?? ???z?�?z?�?Y ???�?�?�?� ?z?�?�???�?? ?????z?�?? ?z?�???� ???�???�?? ?z?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ???�???�??. ???z?�???? "?z???? ?�????" ?z?�?�?�?z?? ???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?� ?�?� ?�?�?? ?�?z"?z ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??.

?�???z?�???� ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?????z?� ?�?�?z?� ?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�60 ?�?�?� ?�?�???? ???z?????� ?�?�. ?�?z???�?�?�?�?? ?�?????�?z?� ?�?z?�?s 4 ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???s 12 ?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???� ?????�. ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�?�?? ?�???� ?�?z?�?�?? ?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?z???�???? ?�???�?�?�???�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???� ???? ???z?�???? ????-????. ?�?z?�???s ?????�???? ?�?z?� ?�?�?????z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?z?�?�?�?� ?�?�???z?� ???? ???�?�?z?� ???z???Y ?z???�?z?� ?�???z?�??, ?�???�?�?? ?z?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?????z?�. ???????�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?? 14, 19, 21 ?�-26 ?�?�?�?�?�. ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�???�??: ?�?�?? ?�?�??, ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�, ?z?�???�?� ???�?�?� ???�???�?�???�, ?�?�?�?�?Y ???�???�?�???�, ??.?z. ?�?�?�?�?�, ?z???�?? ???�?� ?????? ???�?�"?? ?�?�?�?Y.

?�???z?�???� ?�?�?�?z?� ?�-1997 ?�?z?????� ?????�?�?? ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�???�?? ?�???z?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ???�?� ?z?�?�?? ?�?????�?�?� ???????? ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�. ?z?�?�???�?� ?�???z?�???� ?�?�?�???� ???z???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�???�?? ?z???�?�?�?? ?z???� ???�?�?�?z?? ?z?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�???�?�?? ?�???�???� ???z?�?�???? ?�?�?�?z?�?� ???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�, ?�???�?�?? ???�?�?�????, ?�?????�?? ?????�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? "?�?z?�?????�?�?? ?�???�???�??". ?�?�?Y ?z?????�???�?�: ?�?�?z?? ?z???�?� ???�?�???� ?z?�?�???� ???�?z?�???� ?z???z?�??; ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?�???� ?�???z?�?? ?????�?? ?�?�?z?�???�; ?�???�???� ?�?z?�?�???? ???�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�???� ?�?�?� ?�?�????, ???�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�???�?�??.

?�?�?�?? ?z???�?�?? "?z???? ?�????" ???? ?�???�???�???� ?�?z???�?� ?�?z?�???� "???�???�??" ?????�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?????z?�?? ?�?????�?�?�?�?? (?�?�???? ???�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?????z?�?? ?�?????�?? ???z?�???�??); ?�???�?�?�?? "?�?�??????" ???�?�?�???�?? ?�?? ?z???�?� ?�?z?�???� "???�???�??"; ?�???�?�?�?? "?�?� ?�??" ?�?�?�???? ?�?�?�???? ?z???�?�?�?�?? ???�?�???�. ?�?Y ?�?�?? ?z?�???�???� ???�?�???�?? ???�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?z?�?�???? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�???�?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?z?�?�?? ???�?�?Y ?�?�?� ?z?�?�?�???� ?�?z?�???�?????�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y. ?�???�???Y ???�?�???�?? ?z?�?�?? ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?z?�?? ?�?z?�?�?�?�. ???�?�?� ?�?z???�?? ?z???�?� ?�?z?�???� "???�???�??" ?�?�?� ?z???�?�?? ???�???�?? ???� 200 ?z???�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�???Y ?�?�?�?� ???�???�?? ???� 1000 ???�?�.

?z???� 2002 ?�???z?�???� ?z?�???�???� ?�?� ?�?? ?�?�?�?? 1800-20-50-77 ?�?�?�?� ?�???�???�??, ?�?�?�???� ???�???�?�?� ???z?�?�?�, ?�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�?�?�, ???�?s ?�?z?�???? ???�?�?�?�?? ?z?�?�??????. ?�?�?� ?�?� ?z???�?�???�?? ?�?�?�?� ?�-2000 ?�?�?�?�?? ?z?�?? ?�??????. ???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ???? ?�?�???s ???�?�?? ?�?z???Y ???�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�???z?� ?�?�???�???� ?�?z?�?�???� ?�?�?? ?z?�?�?? ???? ?�?�???z?�?? ?z???�???�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ???z?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�???�?�??. ?�?z?Y ?�?�?? ?????�?? ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?�???�???� ?�???z?�???� ?�?�???? ?�?�?�???� ?z?�?�?�?� ???z???�?�?�?�??. ?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?� ?z???�?�?�?�?? ?????�?? ?�?�???? ?�?�?�???�, ???�?�?�?? ???�?�?�?????�?? ?�???�?�??. ?�?�?�???? ?z???�?�?�?z?? ?�?z???�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z???�?? ?�?z?�?�?�?� ?????????�???�?�?� ?????�?�?�?? ?z???�?? ???�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?????z?�?? ?�?????�?�?�?�??.

?�???z?�???� ?z?�???�?? ?�???�???� ???? ?z?�???� ?�?�???�???�??, ?�???�?? ???�?�?�?�?�??, ???�???�?�?? ?�?�?�?�??, ???z?�???? ????"??, ?????�?�?Y ?�?? ?�?�?�???????�?? ?�?�?�???� ???�???�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�??, ?�???Y ?????�???�?Y ?�?�???????�?Y ???�?�?z??.

?�?�?�?? 2005 ?�?�?�?? ?�?�"?? ?�???z?�???�, ?z?�?�???? ?�'?�'?�?� ???�???? ???�?� ?�?�?�?� ?z?????�?? ?�?�?????? ?�???�?? ???? ?�???�???�?? ?�???z?�???� ?�?�?� ?�?�?�???� ?�?????�?z?� ?�?�?�?�?� ?z???� ???�?�?�???� ???�???�??.