ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?�”?? ???�?? ?????�?�?Y"

?�?�???� ???�?�?�?� - ?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?????�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???z?�???� ?�?�?�?�??

יום שני, 26 ביוני, 2017

?z?�?�?� ?????�?Y, ???�?� ?�????, ?�?�?�?? ?�?�?�?�??


?�?� ?�?�??: "?�?�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??"

יום שלישי, 31 במרץ, 2009

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??: "?�?�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??"
???? ?�?�?�???�?? ???z?? ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ?????�?�?� ?????? ?�?�???�?� 103FM ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�???????� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�??, ?�???�?�?� ?????? ?�?�???�?� 103FM. ?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???????� ?????� ???�???�?�?? ?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?�?� ???�?�?�?�?Y.

?�?z?�???s ?�???�???�?�?Y ?????� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?????�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?????� ?�?????�?? ???? ?????�?� ?�?????�??. ???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�???� ???????� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???Y ???�???�?�?? ???? ???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?�??, ?�???? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ???z?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??, ?�???�?�?? ?�?� ?????�???�?�?� ?�?�?�?z?� ?�???�???�?�?� ???�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?z?????� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?�???�?� ?z?�???� ?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?????�?�?? ?�?�???? ?�???�?�??.

?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ???�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�?� "?�???�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?z???�???� ?�?�?�???? ?�?�?� ?�???�???�?s ?�???�??. ???�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?????� ?????�?�?? ???�?? ?z???�???�?�?? ???? ?�???�??, ?�?�?????� ?�?�???�?? ???�?� ?�?�?z???? ?�?z?�?�??, ?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�??".

???�?� ?�?z???�?�?�?�?? ?�???? ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?? ???�?Y ?�???�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???????�?�. ?�?�?? ???�?�: "???�?s ?�???� ?�?z?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?� ?�???�?? ?z???�?�?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??. ???�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?� ?�??-?�?�?�?z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�???�?�?? ?�???? ?�?�???�".

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�?� ?�?z???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�?�?�????, ???�?�?? ?�?�?? ???z???�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?????�?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??.