ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y"

?�?�???� ???�?�?�?� - ?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?????�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???z?�???� ?�?�?�?�??

יום שני, 26 ביוני, 2017

?z?�?�?� ?????�?Y, ???�?� ?�????, ?�?�?�?? ?�?�?�?�??


?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�???�?? ?�???�??

יום רביעי, 7 ביוני, 2017

?�?�?�: ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�???�?? ?�???�??-

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y. ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?z?�?????z?? ?�???�???�?�?� ???? ?z?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?�?� ?�???�?? * ?�?z?�?�?�??, ?�???�?�?�???�?�?? ?�???�?z?�?�?? ???? ?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?? ???? ?z?�?? GIS ?�?????? ?�???�?�?????�?? ?�???�???�?�?� ???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� * ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???????� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�??. ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?z?�?? 26 ?z?�?�?�?? ???�?? ?�???? ?�?�?z???? ?�???�?� ?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�??. ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?� ?�???z?� ???????�?Y ?�?�???????� ?�?�?� ?�?????� ?z?�?�?�?z?� ?�?�???�?�?�?? ???�?�?? ???�???? ?�???�???�?? ?�?�???�?�???�?? ?�?z?�???s ?�???�?�?�, ???�???�?? ?�?� ?�?�???�?� 23 ???�???�?�?? ?�?z???�?? ???�???�?? ?�?�?�???�. ???? ?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�"?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? 2007, ???? ?�?????� ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ?z?�?????? ?�???�???�?�?? ???z?�?�?? ?z?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?� ?�?�???�?�?� ???? ?�???s ?�?�???�???� ?�?�?�???�??, ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???s. ?�???? ???�?? ?�?�???� ?�?? ?�???�???�?�?�. ?�???�???�?�?� ?�?�?????? ?�?�???????� ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?????� ?�?�?�???�??. ?z?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�???�?? : "?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???� ?z?�?�?�???? '?z?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??' ?�???�?�?�?�?�, ?�?�?Y ?�?�????, ???�?�?�?? ???�?????� ?�?�?�???�?? ?�???�?????�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?z?� ?�?? ?z?�?�?� ?�?? ?�?? ?�???�?�?? ?z???�?� ?�?�?????? ???�?�?�?? ?z?�?�"??". ?�?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�"?? ?�?�???Y ???z?�?�?? ?�?? ?�?????? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�????, ?�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???????? ?�???�???�?�?� ?�???�?? "?�?�?�???�, ???�?�?�?Y ?�???�???�?�??" ???�?�?�?�?? ??" ???????? ?�?�???�?� ?????�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�- GIS". ???�?�?�?� ?�?�???�?? ???? ?z?�?? GIS ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?? ?�???�?? ???? ???�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?� ?�?�???�?�?� ?�???�??, ?�?????�?�?? ???�???�?�??, ???????� ?�?�?�?�?� ?�???�????, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�. ???�?? "?�?�?�???�" ?�?�???Y ???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???z"??38 ?�?�?� ???????? ?z?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�???�?s ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�??, ?z?�???�?� ???�?�????, ?z?�?????�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�. ?�???z?�??, ?�???? ?�?�???Y ???????? ???? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�??. ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?� ?????�?z?� ?�?z?????� ???�?�?�?�?� ?�?z?� ?�?�?�???? ???? ?�?�?�???�???�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?z?????� ?�?? ?�???�???�?? ?�???�???�?�?�. ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ?�?�?� ???�?? ?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????? ???? ?�?�?� ???z?�???? "?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?z?�?? ?�?�??????" ?�???�?z?� ?�?????�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???�???�??, ?z?�?�?� ???�?�?�?�?�???????�??. ?�?�?�????, ?????�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?z?z?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�???�?�?�, ???�?�?� ?�?�?Y, ???? ?�???? ?�???? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�??. ?�?�???? ?z?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???� ?????�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?z???�???� ?�?�???? ???�?�?�?? ?z?�?�??, ?�?�?�?�???� ???� ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?s ?z???�???? ?�?z?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?�??. ???�???Y ?�?�?�?? ?z?�?�"?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�??
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200705_00.pdf

?z?�?�?� ?????�?Y

יום שישי, 2 ביוני, 2017

?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�?� ???�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?????�??"?�

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�?� ???�?�???� ???�?�???�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�???� ???�?�?� ?z?�?�?� ?z?�???�?� ?�?? ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y.

?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?????� ???? ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?? ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�"?� ???�?�?�?� ?�???�?�?�?�???z?Y ?�?�?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�??, ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ???�???�?? ?�?�?�???�?Y ???�"?� ?�?�???� ?�???�?�???�.

?�?�?�?� ?�- 23 ?z?�???�?� ???�???�?� ?�?�?Y ???�?? …?�?�?�?�?� ???? ?z?�???z?�?�???? ?�?�?????? ???z?�???� ?�?�?????z?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�.

?????�?? ?z?�?�?Y ?????�?�?�?� ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?z?�?� ???????�?�?Y 11 ?z?�???z?�?�?? ?z?????�?z?�?? ?z???�?�?? ?�?�?�???� 10 ?z?�???z?�?�?? (???�?� ???�?????�?� ?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�).

?????�?? ?�?????�?�?Y, ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�???z?�?�?? ?�?z?�?? ?z?�???�?� ?�?? ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�???�.

???�"?� ?�?�?�?? ?�?Y 50, ?�???z?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�, ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?�?????�, ?�?�?�?�?� ?z?�???�???�?Y. ?�?z?�???s ???�?�?�???� ?�?�?z?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�??.

?�?z?� ?�?Y, ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???� ?�?? ?�???�?? "???�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�-?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�???�?Y ?�???�?�??

?????�?Y: "?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�??. ?z?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�"

?z????:???�?�?? ?�???? (?�???�?�??)15.11.09

?z?�?�?� ?????�?Y, ?z?�?????� "?�?�???�-?�?�" - ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???????�?�, ?�?z?????�?�?� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?? 30 ???�?�?�?�?? ?�?z?�???�???? ?�?z?� ???�???�?? ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?� - ?z?�?�?� ?�"?�?z?�?z?� ?�?�???�?�?� ?�?� ???� ?�?�?�?�???�??. ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?? ???? ?�?�.

?�?�?�???????�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�. ???? ???�?�?� ?�?�?�?�?�, ???? ???�?�?� ?�?z?�???� ???? ?�???�?�?�?�".

???�?�???�?�, ?�?�?z?? ?�?�???? ?�???�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ?�?�?? ?�?�???�?????�???Y, ?�?�?�?�?� ?z?�?�???? "?�???z?? ???�???�?�?�?�??" ?�?�?�?�?? ?�?? 80-100 ???�?Y ?�?�?�?�?�. "???� 10% ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z???�?? ?z???�???�?? ?�?z?� ???�????", ?�?�?? ???�?z??.

*???z?� ???� 10%?

?????�?Y: "?�?� ?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�??. ?z?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�.

"?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�?�?�???�?�?� - ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?�??, ?�?�?�-???�, ?????�?????�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???� - ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z???�???� ?�???�???� ?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�???� ???�?? ?�?? ???? ???�?�?�??, ???z???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???� ???? ?�?�?�???? ?�???�?�?�???� ?z?�?�?�?? ???�?�???� ?�???�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???z?�??.

"?�?�?????� ?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???? ???�?Y ???� ?�???�?? ???z?�. ?z?�?�?? ???�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?� ???z?? ???� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?�?�?? ???z???� ???� '???? ???�???�?? ???�?� ???? ?�?z?�?�'. ???�?Y, ?�???�?? ???�?�?�?� ???? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???? ?�?�?z?�?? ?z???�???�??".

*?????�???� ?�?�?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????? ?z?�?�?�???�???

"?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�?�??, ?�?????�?????�?�?�?�?�, ?�?�?�?�-???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�???�.

"???z?�??, ?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?z??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? (?�?�?�??) ?�???�?�. ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�???� ?????�?�?� ?�???�?�?� ?�???z?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?� ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?�???� ?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�, ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�".

*???�???� ?�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?

"???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?????? ???�?�?�?�?? ?z?�?�???�?????�???Y ?�???�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?z?� ?�?�?�???? OXO ?�?z???�???� ???�???�???�. ???� ???�???�???� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?s ???�???�?�???�??.

"?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�???z?�???�?�?? ?�?Y ???? ?�???�?? ???�???? ?�???z?�???�?�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�??, ???�?? ???? ???�?� ???? ???�?�?� ???�?�?�?? ???�???Y ?�?� ?�?Y ?�?�???�?? ?�?�-?????�???� ???� ?�?�-?�?�?�?�. ???� ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???z?�???�. ???� ???�, ?�?? ???�?� ?�?� ?????�?� ?�?�?�, ?�?????�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�??".

*?z?� ???�?�?� ???s ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�???�?? ?�???s ?z?�?�?z?�?? ???? ?�???�?�?�?�?

"?�???�?�?? ?�???�?� ???�?Y ???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�??. ???? ?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�, ???? ???�?� ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�-???????�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?z?? ???�?z?�???� ???? ?�?????�???�?? ?????�?????�?�?�?�??, ?�'?�?�?�?? ???z?�?�?�?�??, ?�?�???�?? ?�???�?� - ?�?z?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?????�.

"???�-???�?�?? ?????�?�?? ???? ?�?�?�?z?�, ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?? ?z?� ?�?�?�?�?? ?z?�?z?�???? ?�?�?�?� ?z???�???�. ???? ?�?� ?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?? ?z???�???�??, ???�?? ?�???�?? ?�?� ???? ???�?�???� ?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�??".

*?�???? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?????�?? ?�?z?�?�?�?

"????, ?z???�?? ?�???�???�?s ?�?�?�?�?�?? ???�???�?� ???? ?z?�?�??".

?�?�???�?� ?�?? ?�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??:
http://www.globes.co.il/news/ar rticle.aspx?did=1000513781& ;fid=3266&fromMador=3266&am mp;fromErechMusafHP
?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?� ?�???�???�?Y ?�?�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�-23 ?�???� ???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום רביעי, 3 ביוני, 2009

?�?�???�?�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?? - ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?? "?�?�?�?� ?�?�?�?�?�" (?z?z?�?�?�?�?�??) ?�-23 ?�???� ???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y

?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?�???s ?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?z???�???�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??.

?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�???�???�?s ?z???�?? ???�?????? ?�?�???�???� ?�"???�?? ?�???�?�?�". ?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???z???? ???�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�??.

?�?�?�?�?�?? ???�?�???�, ?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ?????� ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�???�??. ???� ???�?s, ?�?????z?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�, ???�?s ???�?�?�?� ?�???�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�???�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?�, ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?? ?�?�?????? ?�?�?�???�?� ???�?� ?�?z???�?? ?�???� ???�?? ?�???�??.

?�?�?�?�?� ?�?�?�???? - ?�?z?�?�?? ???�?� ?????�?�?�?�: ?�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�?z?�?�?�?�?�?? = ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?? CO2 ?�???z?�?�?�?? ???�???� ?�???�??.

?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�-5.6.09 , ?�???� ???�?? ?�?�?�?�, ?�?�???� ?�?�???�?� ???�?�???? ???? ?�?????? ?�???�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?� ?z?�?�???�?? - ?�?�???�?? ?�?�???�?�??. ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?? "?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?z?�?�?�?�?�??" ?�-23 ?�???� ???�?? ?�???�?�?� ?�???�??: ???�?�?�?�??, ???�?�?�?�??, ???�???z??, ???�???�??-???�?z?�?�?�?�??, ???�???�?? ???�?????�?�?�???�?�?�, ???????�??, ?�?�???�??, ?�?�?�???�?Y ?�?z??, ?�???�?� ?�?z?????�, ?�?�?�???�?Y, ?�???z?�??, ?z?�?�?�?? ?�?�?�??, ?z???�?�?�??, ?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?�???�??, ?�?�?�?� ???�?�, ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�, ?�???? ?�?�?�??, ???�?�?Y, ???z?�, ?????�?? ?�?????�?�??.

?�?�???�?? ?�?�?�???? ?z???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?? ???�?? ?�?z?�?????? ?�???�?�?�?�??, ?�???z?�?� ?�?�?z???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�???s ???�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�?�??.

?�?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?Y ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?z?�???�?�, ???�?? ?�???� ?�???�?? ?�???�???�?�?�, ?z?�?�???� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?????�, ?�???z?�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?? ???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y. ???�????, ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????z?�?�?�??.

?�?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?? ?????�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ?�"?�???�?�" ?�?�????.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�??…

יום חמישי, 23 באפריל, 2009

?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?� ???�?�?� ?z???�?? ?�?z?�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?z?�?�???� ?�?�??????.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�???�?�?� ???z?� (?�?�?? ?�') ?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ???�???Y ???�?� ?�?�?� ?�???�?Y.

?�?�?�?�??, ???�?�?� ?z???�?? ?�?z?�??, ?�?z?�???s ?z?�?z??????, ?�?�?�???� ???�?� ?�?�???�?Y ?�???�???� ?z?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�?� ?????�?Y ?�?�?�?� ?�???�??. ?�?? ?z?�?�???� ???z?�?�??, ?�?�???� ???�?z?? ?�???�?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�??????. ?????�?? ?�???�???�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ???�?�?? ???? ???�?�?�???? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�???z?�?�.

?z?�"?� ???z?�?�?� a�� ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???�?Y ???? ?????�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?�???� ???�'?z?� ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�???� ?�?�?z?�?�.

?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�???�??-?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?? !

יום שני, 20 באפריל, 2009

?�?�?�???� ?�?�?�?? !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� 6:25 ?�???�?�???� ?�???�???� ???? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�?�?� ?????�?Y ?�?�?�?? 13 ?�???�??. ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???�???Y ???�?� ?????� ?�?�?�??, ?�?�?� ?�???�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?�?Y ???�?s 3 ?�?�?�??.

?z?�?�?�???� ?�?�?�?z?� ?�?????�?�?�?� ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�?� ?�???�???? ?�???�?Y ???? ?�?�???? ?�?�?�???�. ???�???Y ?????? ???�?z?� ?�?�?z?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ???�???? ???? ?�???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?????� 6,7, ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�??.

?�???�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�???�?Y ?�?�?� ???z?�?s ?z???�?� ?�???? ?�?�?� ?�?�???Y ?????�?�?? ?�???�?�. ?�???z?�???�?? ???�???? ?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�???� ?z?�???� ???�???�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�???? ?�?�?�?� ?�???�?�?�.

?z?�?�?� ?�???� ?�?????� ???�?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�???� ???? ?�???? ?z?�?�?????? ?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�???�??,?�?�?�???�?�?? ?�?�???�???� ???�?�?�?�?�??.

???�???Y ?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�???s ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?�?Y 7 ?�?�?�???�?? ?�?z?�?� ?�??.???�?Y ???�?� ?�???�?z?? ?�???� ?�???�?�?�?�???? ?�?? ???�???Y ???�?� ?�?�?� ?�???�?Y ?z?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??.

???�?? ?�???�?�?� ?�?�?� ?�?�???�

יום רביעי, 8 באפריל, 2009

?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?z???�?�?�?�?�?? ???�???�A�A�

?�?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?????? ???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�???? ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?z?�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?�, ?�?�???�???�?? ?z?�?�?�???? ?�?? ???�?�???�?? ?�?????� ?�???�??

?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�.

?�?�?�???�?�?? ???�?�?� ?????� ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?? ?????�?�???? ?�?�?�?�"?? (?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�??) ?�???????� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ???� ?�?�?�?? ?�???�???� ?�-30 ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�???� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ???? ?�?????�?�?�??.

?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?z?� ?�?�?�???� ???? ???�?�?�?? "???�???� ?�?�??" ???z?�?�???? ?z?�?�???� ?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??, ?z?�???� ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?�. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�???�, ?z?�???�?? ?�?????� ?�???� ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�-16 ?�?z?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?�?? ?�?�- 70 ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�??.

???�?�?????? ?�???�?�?�?? ?�?�?z?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ?????�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???� ?????�, ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?� ?�?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?z???� ?�?�??"?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?????? ?�???�??. ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?� 530 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?Y ?z?�???�?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???? ?z?z?�?�???�?? ?????�. ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�???�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�??.

?�?�?�???? ?�?????�?� ???�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�??, ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?????�. ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???�?�?Y ?z???z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ???z?�???�?? ???�?�?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?�?z?�???z?�?? ?z???�?� ?�?�???� ?�???? ?z?�?�???� ???�?�???�?? ?????� ?�?�?� ?�?�?z?�?? ?????� ?z?�?�?�?z?? ???�?�?�?? ?�?�???�???? ?�???�???�?? ???�?�?�???�?�?�?? ?z???�?�?z?? ?????�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�.

?�?z?�?????� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?? ???�???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?????� ???�?? ?�???�??, ?�?� ???? ?�?� ?�???????�?????�?�?� ?z???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?� ???? ?�?�?�. ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�???�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�???�?�???� ?�?z?�?s ?�?? ?�?????� ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?z???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?z?�?�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???�, ?z?z???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?????�?� ?????�?�???� ?�?�?�?�?�, ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ?�?�???? ?????�???�?? ?�?�???�?�?�??, ???�?�???�?? ???? ???z?�???� ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?Y ???�???�?� ?????? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�??, ???? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?????s ?�?�?�?�?� ?�?� ???�???�?? ???�???? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�, ???� ???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�.

?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ???�?�?�?� ?�?????�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?� ???z?�?�?� ?�?z?�?????� ?�?????�?�?Y 100 ???� ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?z?�?�?s ???�???�?? ?�?z?�?s ?�?? ?�?z?� ?�?�?� ?�?????�?�?Y 106.

???�?�?? ?�???�?�?� ???z?�?? ?�?�???�?? ???�?z?�?? ???� ?�-25 ?????�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�?�???�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?z?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?�?? ?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� (5.4) ?�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?? ?????? ?z???�?� ???????�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�.

?�?�?�???�?� ?�?????� ???�???�?? ???�?�?�?Y ?�?z?�?�???� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�"??, ?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�???�, ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????.

???? ???� ?�???�?�?Y

?�?z?�?�?�?? ???�?�?????�?�?? ???�?z?�???? ?�???�?? ???�?�???� ???�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ?????� ?z?�?�?Y ???�?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?z?�?�?? "?�?z?�?? ?�?�???�??" ?�?????�?� ?????�?� ?z?�?�?? ?z?�?�?Y ?????�?�?? ?�?z???� ???� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ???�?�???�, ?�???z?�??, ?�?�???�?�???Y ???z?�?�?�?�?? ?�???? ?�?�???� ???�?�?�?? ???z???�?� ?�?�???�?�?�.