ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y"

?�?�?�?z?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�???? ?????�?� ???z???�?? ???�??

יום רביעי, 7 ביוני, 2017

?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�: ?�?�?�?z?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�???? ?????�?� ???z???�?? ???�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?z?�???� ?�?z?�?s ?�???�?????� ?�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?� ?????�?�?�?� * ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?z?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?z?�?�???� ?z?�?�?Y ?z?Y ?�?�?� ?�???? ?�?�?�???� ?�???? ???�?�???�?� ?�???z?�?????�???� ?z?????�?z?� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ???� ???�???�?�?�, ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�??. ?z?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�???� ?�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?� ?????�?�?�?�, ?�???????� ???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�???�???�?�?�, ?�"?? ???�???? ?�???�???�, ?�?�?�?� ???? ???�?�?????�. ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????� ?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�??A�?z?????�?�???� ?�?z?�?�???�??, ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?z?�?�?� ?�?�?????� ?�?�?�. ???�???�?s ?�?� ?�?�???�, ?�?�???s ?�???? , ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???? ???????�?s ???�?�?? ?�?�?�??. ?�?z?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ?????� ?????�???�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�??. ?�?????� ?z?�?s, ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?? ?z?�?�?Y ?�???? ???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z?�?????�???� ?z?�?�?�???? ?????�???� ???�???�?? ?????�???�???� ?�?????�?Y ???? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?�??. ?�?�?�?????? ?�"?? ???�?z?? ?�?�???�?z?�???Y, ?z"?z ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�, ?�?�???�???�?? ???? ?z?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?z???z?�?� ?�???�???�?�?�??. ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�????. ?z???�???? ?�?� ???? ?�?� ?�???z?�?????�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?z???�???? ?�?�?� ?z?�?�?�???� ?�?�?? ?�???? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ???z?�?????�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�?? ?�???? ?�???? ?�???�?? ?�?�?? ?�???z?�?????�???� ?�?�?�?�?� ?z?�???�?Y. ?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�???�?? "?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�" (?????? ?�?�?�?�), ?�?z?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???z?�?�?Y ?z?Y ?�?�?� ???�?�?� ?�???�?�???? ???�?�?�?�?�??. ?z?????? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?????�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?????� ???�?�?�?�?Y ?�?�???Y ?�???�?�??, ???????? ???�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�???�, ?�???�?z?�?Y ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�'. ?�?�?�?�?� ?�?� ?z???�?�???? ?????�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�??. ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�?�???? ???? ?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�?�?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ???? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ?�?�?�?�?�?�. ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�, ?�"?? ?�?�?�?�???Y ???�?Y ?�?�??, ?z?�???�?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???? ?z?????�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?z?�?? ?�?????� ?????�?�??, ?????? ?z?�?�?�?z?? ?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?� ???�???�???? ?z?�?�?Y ?�???�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?????� ?�?????�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?z?�?�?�. ?�?�???�??: ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???�.

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�??-???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??. ???�?s ?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??. ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�?�??: ???? ?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??, ?�?�?�?????�?? ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� 80 ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ???�?????�??. ???? ?z?�?�???�?? ?????� ?�?�???Y ???�?�???�?s ???? ?�???�???? ?�???�?????�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?????�?�??, ?z?�???�??, ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?z???�?? ?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z???�?�?�?? ?z?�?????�?Y ?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?� ???� ?�?�?? ?�?z?Y ???�?? ?�?� ?z?�?�?? ???? ?z?�?�???? ?z?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�??. ???z???�?? ?�?� ?�?� ?�???� ?z?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�: ?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???� ???�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� 8,000 ???�?????�?? ?�?? ?z?�??, ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?� ?z?�?�???�?? ???�?z?? ?�?z???z?�?�?? ???�?�?�. ?�???� ?z?�?�?�?z???�?? ?�?z???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?z???�???�?�?? ?�???? ?�???�???�?s ?z?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?Y ?z???�???�?�?? ?????�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�.

?�????, ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?? ???z?�?�?? ?�?? ?z?�?�???� ???�?????�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�???? ???z?�?�???� ?�???�???�??. ?????�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?z???�?�?? ???�???�?s ?�?? ?z?�?�?Y. ?????�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?????� ?�???�?�??. ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?�???�?? ?�?????� ???�?�???z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?z?�?� ?�?�?�??. ???? ?�?� ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?z?? ???� ???�???�???Y ?�?�?�?? ?????�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?�???�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?????�???�?� ?�???z?�?�?�??. ?�?�?� ???�?? ???�?�?� ?z?�?�?? ???�?�?�?? ?????� ?�???�?�?� ?????�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?s ???z?????�?? ???�?�?�?�?�, ?�?�?�???� ???�?�?z?�?� ?�?????�?�?�?�.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�???�! ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?????�?� ???�???�?� ?�?�?? ?�???z?�?? ?�???�?� ?�?�?????�?? ?????? ?�???? ???? ?z?�?? ???�?�?z?� ?�???�?? ?????z?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??????. ?�?�?� ???? ?�????, ?�?�???�?? ?�?�???�???�?? ???? ?????�?�?� ???� ?�?�?�, ?????? ?�?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?�??. ???�?�?�?� ?z???z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�?�??, ?�?s ?�?�???? ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�. ???�?� ?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?????? ???�???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???�?? ???z?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�".

?�?z?�?�?� ???????� ?�???�??, ?z?�?�?�?� ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ???� ?�?�?�???????�?s:"?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?? ?�???�???? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�??. ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?z?z?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�???? ?�?????�?Y, ?�?�?�??, ?�?????�?�?�?? ?�???????�?�. ???? ?�?????�?�?�?� ?�?�???? ?�?�???? ???�?�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ???�?????�?? ?z?�?�?z?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�- 80 ?z???�?�?� ?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??-???�?� ?�?�???? ?????�?�?�?� ?????�?�?? ???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??,?�?�?�???�??,?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?�?�?�?�?? ?�???�????

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�???�???�?? ?�?z?�?�???�-?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�

?�?�?�?�?�??-?�???�???�?? ?�?z?�?�???� ,?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???????�?s 1.6.2011 ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???? ?�- 250 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???�?? ??' ???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�???? ?�???�?�???? ?�?z?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�???�??. ?�?�???�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�???�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? , ???�???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�?z?� ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???� ???z?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?�???�?�???�?? .

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?�???? ?�???�?? ,?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?Y ?�???� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�, ???z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z?�?? ???�???????�?�, ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?�, ?z?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ,?z?�?�???? ???�?�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�???� ?�?�???� ,???�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�??,???�?�?�?? ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�,???Y ?�?Y ?�???�??, ?�?�?????? ?z?�?????�, ?�???�?? ?z?�???�???�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?z?Y.

?????�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?????� ?�???�?? ???�?�?�?? ???? ?�?????? ?�?�???� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�???�?? ?�???�???? ?�???�?�???? ?�?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?z?�?� ???�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ,?????�?????� ?�?�???????� ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s, ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?� ?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?? ?z?????? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s.A�A�

???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? :
?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�. ?�???�?? ?�?�?�?�, ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?Y ?�???� ?�?z?�?�?? ???�?? ?�???�?�????, ???z?�?? ???�???????�?�.

?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?? ?�???�?? ???�?? ?�?�?????�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ???? ?�?�?? ?�???�?�???�??, ?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�????. ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�???�??: "???�?� ?�?z?� ?�?�???� ???�???�?� ?�?�?�?? ???? ???�???? ?�???�?�????. ???�?� ?�?�?�?? ???�?z?? ???�?? ?�?z?�?�?�?�???�, ?�?�?�???� ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?????z??. ?�???�?�???? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?????�?�, ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?�, ?�?�?? ?�???� ?z?�?????�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�????, ?�???�?� ?�?z?� ?z???�?� ???? ?�?s". ???�?� ?�?�???�?? ?�?�??:"?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?z?�?? ?�?????� ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?� ?z???�?�?� ?�???�?�???? ?�???�??- ?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�. ???�?� ???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�???�???�???� ?z?????� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�???z?� ?�???�???z?�?? ?�?�?z???�?�?� ?�???�?�???? ?z?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�??????".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?� ?�?z?� ?�?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�???�?z?� ?�?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???? ?z???�?�?� ???�?�?�?? ???�???z?�?? ???�?�???? ?�???�??, ?�?� ?�?? ???z?�?�?? ?�?????�?�?? ???�???� ???�?z?�?Y ???�?�???�?z?????�?�?? ?????�?z?�?Y. ?�???�?Y, ???�?s ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?z?�???� ?�???�???z?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?? ?z?????z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�????. ???�?� ???�???�?? ?�???? ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z?? ???�?? ???�?�?�?? ???�?� ?z???? ?z?�???�?� ?�???�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?z???�?�?� ???�?�???? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??. ?�???�?�???�?? ?�?????�?? ?�?�???�".

"?????�?�?� ???? ?�?�?�?�?�??": ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�??A�???? ?�???�?�?� ???�?� ???�???? ?�???�?�???? ?�?�?�?�.

???z?�?�?� ?�?�???�??,?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?�???�?�??.

???�?�?? ???�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??

יום חמישי, 21 במאי, 2009

???�?�?? ???z?�?�?�?? ?�?�?�??A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
2000 ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? 10 ?�?�?�?? ???�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??.
?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?????� ???? ?�?�?z?� ?�?z?�?�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?� ?�-500 ?z?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�???� ?�?�?�?�???�?? ?????z?�?�?� ?�?�???�?? ?�'.

?�?z?�?�?? ?�???? ?�?�?�?? ???�???�???�?? ?z???�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�???s ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?�???� ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?�?�?�?z?�.

?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ?�?�?� ???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�???? ???? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?� ,???�???�?? ?�?�?�?????� ???? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�. ?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�???� ?�?????z?�?�?�??,???�?�??,?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?z?� ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???�,???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??,???�?????�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???z?�?? ?�?�???� ,?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�…

?�?�???�?z?�?? ?�?�???�?� ?�???�?s ?�?�?�???� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�???� ?????�?�?�???� ?�?�??. ?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?????? ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???�?? ?z???�?? ?�?? ???�?�?? ?�???z???�?� ?�???�?�?? ???? ?�???�???�???� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ,???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?z?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???� ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?�???�??.