ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y"

?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??

יום רביעי, 28 ביוני, 2017
?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???�?� (3.7.17) ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??
?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?�?�???? ?????�?�?Y ?�?�?�???? ?????�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?? ???? ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?z?�?� ?z?�???� ?z???�???� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ,?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?z?�, ?�?�???? ?????�?Y, ???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ! ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�??, ?�?�???� 17:30, ?�?�???�?� ?�?� ?�?z?�?�??, ?�?z???� ???�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?�, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?z?�?� ?z?�???� ?z???�???� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�??????. ???? ?�?z?�?�?? "?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??" ?z?�?�?z?�?? ???�?�?�?� ?z?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�???z?�???� ???�?�?�?�?? ???z?�?�??. ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?z?� ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?z?�, ?�?�???? ?????�?Y, ???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ???�?? ?�?�???? ?????�?�?Y ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???? ???�?? ?�???�?�?�???�?? a�� ?�?�???? ?z?�?�?????�?? ???? ???�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???????�??. ?z?????? ?�???�???�?? ?�?????�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?????z?�?�?? ?�???�?�?�??, ???�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???? ???�???�???� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?�. ?�???�???�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?� ?????? ?�?? ?????�??. ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?� ?????�?�?? ?�?z???�?�?�?z?�?? ?�?� ?z?�?�???�??, ?�?�?�?�??, ?�???�???�?? ?�???�???�???� ?????�?�?? ?�?�?????�??. ?z?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???� ?????�???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�??. ?z?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???????�??, ???�?�???�?? ?z?�?�?�???� ?�?????�?�?�?� ???�?� ???�?�???�?? ?�???�???�??, ?�?z???�??, ?�?�?�???�??, ???�???�?�???�?? ?�?z???�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�??. ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?� ?�?z?�?�??: ?�?�?� ?�?�???�?Y, ?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???� ???�?�?�?�, ?�???�?? ???�?�?�, ?�?�??, ?�???? ?�?�??, ???z?� ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?? ?�?�?Y, ?????�?�?�, ?�?�?????�?�??, ?�?? ?�?�???�?Y, ?�?�?? ?�?�?�?�, ?�?�???�, ???z?? ?�?�???�?Y, ???z?? ?�?Y, ???z?? ?�?�???�?Y, ?�???�?�?�, ???�?�?? ?�???�?�.

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y-?�???�?? ???�?�?�?� ?�??"?� ?�???�?z??

יום ראשון, 10 במאי, 2009

?�?�?�???� ???�?�?�?�??

?�?�?�?? ?�', ?�"?� ?�???�?�?? ???�??"??, 11.5.09
?????� ??"?� ?�???�?z??
?z?�???�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? 8:30-16:00
?�???�?? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? 8:30-14:30

?�?�?�?? ?�', ?�"?� ?�???�?�?? ???�??"??, 12.5.09
??"?� ?�???�?z??
?z?�???�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�???? ?�?�??

?�?�???�?? ?�?� ?�?z?�
???�?�?� ???�
?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�

???�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?? - ?�?�?z???�?? ???? ?�?�?�?�?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 4 במאי, 2009

???�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?? - ?�?�?z???�?? ???? ?�?�?�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�???? ?�?�?? 2009 ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ???? ?�?z?�???�?� ?�?�?????�?�?????�?? ?????�?Y ?z?�?�?�?� ???�?????� ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?? ???????�?�?Y ???? ?�?�?�???�?�?? ?�?? 17 ?????? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�???� ?z?�?? ?�?????� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�.

?z???�?? ?�?�?????s ?�?�?�?� ?�???�???�, ?????� ?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?� ?�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�??, ?�?Y ???�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?Y ???�???? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?� ?z?�?�???� ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�???�?????�?? ?�?�???�?�?�???�??. ?�?z?� ?�?Y, ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?z?�?? ???z?????� ?z 2,000 ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?z?????�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?�??.

"???�?? ?z?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?� ???? ???�?z?� ?�?�?? ?�???�???? ?�???� ?�?�???�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?????? ???�?�?�???? ?�?�?????? ?�?�???�?? ???? ???�?�?�?� ?�???�??. ???�?Y ???�?� ???�?� ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�???? ???�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ???�???? ?�???�???� ?�?z???Y ?z?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�???�?�?� ?�?? ?�?�??, ???�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???? ?�?�?z?? ?�?�?�, ?z???�?s ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???????? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??" ???�?z?? ???�"?� ???�???�?Y ?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?�?�???�.

?�?�?z?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ???�???�???� ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???�, ?�?�?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?z?�???�?� ?�?�?????�?�?????�??, ???�?? ?�?�??"??, ???z?�???? ?????�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�???�?�?�.

?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?z???�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?� ???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?z?�?? ?�?�?? ?z 6 ?�?�?�?�?? ?�???� 8, ?�?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?????� 7 ?�???� 9 ?�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?? ?z???�?�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ???�?�?�?�????. ?�?z?????� ?�?�?? ?�?????� ?�?�?????�?�?�?� ???????�?Y ???? ?�?�?�???�?�?? ???? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???s ?�?�?�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? 430 - 630 ?�?�???�?? ?????�?� ?�?�?�?z???? ?�???�?�???�.

?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?Y ?�???� ?�???Y ???�?�?�??, ???� ?�?�?Y ?z???�????, ?z?�?�?�?s ?�?�?�?�?z?�, ?�?z?�?�?�?� ???? ?�?�?????�?? ?�?�???�??:
a�?A�???�???�?? ?�?????�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�.
a�?A�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�??.
a�?A�?�?�?�?�?? ?�?�???� ???? ?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?�?�??, ?�?z?? ?�?�?�'
a�?A�?�?�?z?�???� ???? ?�?�?�?? ?????? ?�?�?????� ???�?�?�?�??.

???� ?????�???�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???� ?�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?????�?� ???? ?�?z?????�?�?�??, ?�?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�?z?�???� ?�?? ?�?�????.

???�?� ?�?�?????�?? ???�???? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?� ?�?z?�???s ???�?�?�?� ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?z?� ?????�?�?? ?�???�?�?�?�?? 24 ?�???�?? ?�?�?z?z?�.

???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y:

יום ראשון, 5 באפריל, 2009

?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�??:

???�?z?�?�?�??A�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?� ,?�?z?�?z??
?�?�???�?? ???�?�?�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

3 ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y "?�?�???? ???�?�????" ???z???Y ?�?�?�?�???�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�??A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1986-1989.

???�???? ?????�?�?Y ?�?z?�?�?? ?????�?�??-?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�??.(1999-2001).

?z?�?�"?? ?�?�???�A�?�?�???�?�?? .A�???�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?? 1989.

?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�???? ???�?�?� ?z???�?z???� ?�??"?z (?�?�?�?? ???�?�?????�???�?? ?�?�?�?�?�??) ?z?�?�?? 2006.

???�?�A�?�?z???� ?�?�?�?Y ???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�??.

?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2002.A�A�

?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

A�?�?�"?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?z???�?�?� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ,?�???�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?z?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�-YNET (?????? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�??) ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???????�?? ?�?�?�???�.?�?? ?�-?z?�?�?z?�?Y.?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???? ?????? ?????�?�?Y106
???????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?� ?�???�???? ?�???�???� ???�?�?�"

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?�?� ?z???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?Y"

?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�???? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�?????�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y.

?�?�?�?�?? ???? ?z????A�?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?????�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?? (???????�??,?�?�?�???�?�?�,?�?�???�?z?�??,???�?�?????�??,???�???�?�?�??).

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?z???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?� ?�?�??.

?�?�?? ???�?????� ("???� ?????�?�?Y") ?�??A�?�?� ?�?�?? ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.A�

?z?�?�??A�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ?�???�?z?� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?????? ?�?�??)
?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� (?????? ?�?�??) ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?z???�?�?�?Y ???�???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?? !

???? ?z?�?�?� ?????�?Y ???z?�???� ?�???????�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�???�??:

?z?�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?� (???z?????� ?z-1400 ?�?�???�??):
http://www.facebook.com/album.php?aid=18510&id=1482705766&saved#/profile.php?id=1482705766&ref=profile

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�???�?� "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?????? ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1450876

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y"A� YNET:
www.ynet.co.il/rishon-forum

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?????? "?????�?�?Y106″:
http://www.rishon106.co.il/

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y:
http://www.rishonlezion.muni.il/

?�???�?� ???�?�?�-"?z?�?�?� ?????�?Y":
http://www.mickyalon.co.il/

?�???�?�- "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�?� ?�?�??…" ?�?�?????�???�?�(?�???�??10):
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=159903

?z?�?�?� ?????�?Y-"?�?�?? ???�???�" :
http://www.daberet.co.il/index.php?page=5&user_homepage=13816&q=?z?�?�?�%20%20?????�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/forums/main/forumpage.asp?forum=822&r=1

?�???�?? ?�"?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???�?�?�?Y ???z?�?? ???z?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 2 באפריל, 2009

?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?� ?�?? ???z?�?? ???z?? ?�?�???� ???�?�???�?? ?�?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�??:

?�?�???�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�??
?�"?? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�???? ???�?�?�?�?� ???? ?z?�?? ?????�?� ???? ?z???z?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�.
?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?????�??, ?�?� ???�?? ?�?�?? ?�?? ?z?�?�?? ?�?? ???�?� ???? ?�?�?�?�?� ???�?z???� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? .
?�???� ?�?�?�???�?? ???�?z?s ?�?z???z?�?Y ???z?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�???� ???�?�?? ???�?�???�?� ?�???z??.
?�?�?? ???�???�?� "???z?�?? ???z??", ?�?�???�?�?Y ???z?�?� ?�?Y ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?� ?�???�?z?�?�?�?�??. ???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�"??, ?�?�?�?�?� ???z?�?�?�???�?? ?�?????�??"?� ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�????.?�?�?�?�?�?? ?????� ?�?? ?�???� ???�?�?�???? ?�?z???�?z?�?? ?�?? ?�?z?�?�??, ?�?�?�?????� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�.
???�?� ???�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?�??, ?�???�?�?�???? ?�?�?�?????� ???z?�?�?s.
???�?� ???z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?� ?�?z?�?s ?�?�?�?�"?? ?�?z?�?�?s ???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s.
?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?s ?????�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?z???? ???? ?z?�?�???? ?�?�?�"??, ?�?�?�?�???�, ?�???? ?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�.
?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�
?�?�?�"?? ?z?? ?z?�???� ?z?�?????�?�?� …

?z?�?�???? ?z?�???�?� ?�?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�???� ?�?????z?�?�?� ???z?�?? ???z??……

?z?�?�???? ?z?�???�?� ?�?? ?�?�?? ?z?Y ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???z?�???� ???z?�?�???? ?�?z?�?�?z?� ?�?? ?�"?? ?�?�?�??…..

?�?� ?�?�??: "?�?�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??"

יום שלישי, 31 במרץ, 2009

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??: "?�?�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??"
???? ?�?�?�???�?? ???z?? ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ?????�?�?� ?????? ?�?�???�?� 103FM ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�???????� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�??, ?�???�?�?� ?????? ?�?�???�?� 103FM. ?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???????� ?????� ???�???�?�?? ?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?�?� ???�?�?�?�?Y.

?�?z?�???s ?�???�???�?�?Y ?????� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?????�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?????� ?�?????�?? ???? ?????�?� ?�?????�??. ???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�???� ???????� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???Y ???�???�?�?? ???? ???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?�??, ?�???? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ???z?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??, ?�???�?�?? ?�?� ?????�???�?�?� ?�?�?�?z?� ?�???�???�?�?� ???�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?z?????� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?�???�?� ?z?�???� ?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?????�?�?? ?�?�???? ?�???�?�??.

?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ???�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�?� "?�???�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?z???�???� ?�?�?�???? ?�?�?� ?�???�???�?s ?�???�??. ???�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?????� ?????�?�?? ???�?? ?z???�???�?�?? ???? ?�???�??, ?�?�?????� ?�?�???�?? ???�?� ?�?�?z???? ?�?z?�?�??, ?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�??".

???�?� ?�?z???�?�?�?�?? ?�???? ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?? ???�?Y ?�???�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???????�?�. ?�?�?? ???�?�: "???�?s ?�???� ?�?z?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?� ?�???�?? ?z???�?�?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??. ???�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?� ?�??-?�?�?�?z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�???�?�?? ?�???? ?�?�???�".

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�?� ?�?z???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�?�?�????, ???�?�?? ?�?�?? ???z???�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?????�?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??.

?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�??

יום ראשון, 29 במרץ, 2009

?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�

?z?�?� ?�- 15 ?�?�?� ?�?�?�???� ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???? ?�???�?�?? ???s ?�?�?�???�?�?? ?�?�?� ???�?�???�?�?? ?�?�?�??…

?�?�?�?�?�?Y ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z?�???� ?z???�?�???s, ???? ?z???�?�??, ?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�???? ?????�?�, ?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�?z?�??, ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???z?�?? ???�?�?�, ?�?�???� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?� , ???�?�?�?? ?�???�?�?�??, ?�?�??"?� ?�???�?z?? ?�???�?� ?�?? ?z?�?�???�?? ??"?� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?�.

???�?� ?�?z???? ?�?�?�?�???�?? ???????�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?� ?z?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z???�?�?z???� ?�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?Y ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?� ???? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�??.

???? ?�?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????s ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�???�?? ?�?z?�?�?? ???? ?�?�???z?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?z?�???�???�?�?� ?�?????�?? ?�?�?�???? ?�?�???? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?Y ?z???�?�?? ?????�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�????.

?�???�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?Y ???�?? ?�?z?�?� ?�- 110 ?�?�?�?�?? ?z???�?�?? 5 ?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?� ???? ?????�???� ???�"?� ???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?????�?�??.