ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�??”?�"

?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??

יום רביעי, 28 ביוני, 2017
?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???�?� (3.7.17) ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??
?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?�?�???? ?????�?�?Y ?�?�?�???? ?????�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?? ???? ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?z?�?� ?z?�???� ?z???�???� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ,?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?z?�, ?�?�???? ?????�?Y, ???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ! ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�??, ?�?�???� 17:30, ?�?�???�?� ?�?� ?�?z?�?�??, ?�?z???� ???�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?�, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?z?�?� ?z?�???� ?z???�???� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�??????. ???? ?�?z?�?�?? "?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??" ?z?�?�?z?�?? ???�?�?�?� ?z?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�???z?�???� ???�?�?�?�?? ???z?�?�??. ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?z?� ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?z?�, ?�?�???? ?????�?Y, ???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ???�?? ?�?�???? ?????�?�?Y ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???? ???�?? ?�???�?�?�???�?? a�� ?�?�???? ?z?�?�?????�?? ???? ???�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???????�??. ?z?????? ?�???�???�?? ?�?????�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?????z?�?�?? ?�???�?�?�??, ???�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???? ???�???�???� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?�. ?�???�???�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?� ?????? ?�?? ?????�??. ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?� ?????�?�?? ?�?z???�?�?�?z?�?? ?�?� ?z?�?�???�??, ?�?�?�?�??, ?�???�???�?? ?�???�???�???� ?????�?�?? ?�?�?????�??. ?z?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???� ?????�???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�??. ?z?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???????�??, ???�?�???�?? ?z?�?�?�???� ?�?????�?�?�?� ???�?� ???�?�???�?? ?�???�???�??, ?�?z???�??, ?�?�?�???�??, ???�???�?�???�?? ?�?z???�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�??. ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?� ?�?z?�?�??: ?�?�?� ?�?�???�?Y, ?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???� ???�?�?�?�, ?�???�?? ???�?�?�, ?�?�??, ?�???? ?�?�??, ???z?� ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?? ?�?�?Y, ?????�?�?�, ?�?�?????�?�??, ?�?? ?�?�???�?Y, ?�?�?? ?�?�?�?�, ?�?�???�, ???z?? ?�?�???�?Y, ???z?? ?�?Y, ???z?? ?�?�???�?Y, ?�???�?�?�, ???�?�?? ?�???�?�.

?????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?� ?�?�???�??: ???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?????�?� ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�. ?z?�?�"?� ?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?????�?� ?�?z?�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�???� ?�?� 84% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?z???z???�?�?� ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�-67% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�?????� ?�???�?�?z?� ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???�?�?�??.

???? ?�?�?�?????� ?�?? ?�?� ?�?�?? ?????�?�?�?� ?????� ?�???�??, ?�?�?� ?�?�?? ???z?�?�???� ?�???�-?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???? ?z?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?z?�?�?�?�?? ?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?� ?�?� ?????z?�?�?� ?�???�?�?�??-?�?�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?????z?�?�?� ?�???�-?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?z?�?? ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???� ?z?�?�?�?z?? ?�?�????. ?????�?? ?�???? ?�?�???�?? ?????�-?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?????? ?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ???�?? ???�?? ?z?�???�?�?�??-?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? - ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???�-?�???� ?�???�?�, ?�???�?? ?z?????? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?????� (?�?�?�, ?z???z???�?�?�, ???�?�???�??, ?z?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�) ???�?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�' ?�-??'.

???s ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�???�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�"?? ???�"?? ???z?� ???? 2,541,270 ?z???�?�?Y. ?�?�?�?�"?? ???�"?? 5696 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�??"?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?? 21,400 ?�???�?? ???�?z?�?�. ?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?� (???�?�?Y, ?�?�???� ?�?�???�, ?�?�?�?? ?�?�?�????) ?�?�???�?? ?�?z?????�?? ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ???�?�???�??.

?�???�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�???�?? ?�???�???�??: ?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�?�?Y 60 - ?�???�?� (32%) ?�???�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�???�?� ???z?�?�?�???? (42%) ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?�, ?�???�?? (26%) ???? ?�???�?�?z?� ?�????.

?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?z???? ???�?�?�?Y 60, 54% ?�?�???�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?Y ???�?� ???�?�?�?? ?�- 47% ???? ?�???�?�?z?� ???s ?�?�???�?�?� ???�?z?? ???? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�. ???� ?�?�???� 3% ?z?�???? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�.

?�?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?z?�?s ?z- 60 ?�?�?? ?�?z???z???�?�?� - 84% ?z?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?? ?�?� ?�???� ?�?�???�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?�?� a�� 67% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??.

?z?�?�???�?� ?�?z?z?�???�?? ???�???� ?�?�?�???�?? ?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?z???� ???????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?� ?�?z?�?s ?z a�� 60.

?�?z???�???? ?�?�?�"?� ?????� ?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�?? ?z???�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?�?? ?�?? ?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?Y ?????z?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?z?�?z????. ?z?�?�???? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?� ?z???�?� ???�???�?�??, ?�?????z?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�????. ?z?�?�???? ???�???? ???z???� ?�?� ?�?� ?�?????�?Y ???�?�?? ?????�???�?? ?�?�???�?? ?�?????�. ?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?????�?Y ?z?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?z?? ?�?�???z?�?� ?�?�?� ?z???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??. ???�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?? ???? ???�?????�?? ?�???� ?�?�?�?�?� "?�?� ???�?Y ?z?�?�??". ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�???�??, ?�?� ?�?�???Y ?????? ?�?�?? ???�?�?� ???�???�?�??, ?�?z?????�?�?? ?z???�?� ???�?�???�??.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?� "?�?�?�?�?� ?????�?z?�?� ?z?????�: ???�?????�?? ???z?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???�?� ???? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?� ?�???z?�?? a�� ???�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�??! ?�?�???�?� ?z?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z???�?�??. ?�?�???� ?�?????�?�?Y ?�?�?� ???�???�?? ?�?? ?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�?� ?�?z?� ?z???�?� ???????�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?�?� ?�?z???�?�?� ?�?????�?�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�????-?�???�?�?� ?�?�?? ?�?z???�?? ???z?�?�?� ?�?�-?�?�???�: ???�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???� ???�?? ?�?�-?�?�???�?�??. ???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?�, ???�?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�?�?�??, ?�?�?�???? ???�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?�???�?z?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???� ?????�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?� ?�?�????".

?�???�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�???� ???z???Y ?�?????� ?�???�??

יום רביעי, 7 ביולי, 2010

A�???z???Y ?�?????� ?�???�??-"?�???Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�???�, ?�?�????
?z?�?� ???�?�?�?� ???? ?�???�?�?�??…"

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�???� ???z???Y ?�?????� ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�???� ???z???Y ?�?????� ?�???�??. ???z?????� ?z?z???� ?�?�?� ?�?�???? ?z?�???�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�???�??, ?�?�?�?�?�?�??, ?�?????z?�?? ?�?�?�????, ?�?�?�???�?z???�?? ?�???�???�??, ?????�?�?Y ?�?z??"?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?????�?� ?�?�?�?? (?�?�?? ?�') ?�?z?�???? ?�?�?�???�?? ???? ?�?z???? ?�?? ?z?�?�?�?? ?�???�?? ?z?z?�?�?� ?�?�???� ???�?�?? ?????� ?�?z?z?�???� ?�?�???�?�???�??. ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???z?�?�?� ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?????�?? ?�?�?�???� ?z?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�??. ???�???�?� ?�?�?????�?� ?�?? ???�?�?�?� ???�???�?�?� ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?�???�?�?�?� ?z?????� ?�?z???�?? ?�?�?�?�?�?� ?z?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???� ???????�?� ?�?�?�???�?�??.

?�???�?s ?�?s, ?z???� ?�?z???�?� ???z???Y ?�?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?z?�?�???????� ?�?�?????� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?????� ???�?????�?? ???? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???? ?�?�???�?� ?�?�?�?�???s ?�?z?�?�?�?� ???�?�?? ?z?�?�?? ???? ?z?�?�?� ?�?? ?�?????�. ?�?�?�?�?�???? ?�?�?????�?� ?�???�?z?�???? ?�?�?�???�???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?????????� ?�?�?�?�?Y ?z?�???�, ?�?�?�?z?? ?�???z?� ?????�?�. ?�?? ???�?�?�?�???? ?�???z?�?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????�?? ?z???�???�?�?�?? ?????? ???�???�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??. ?�???�?� ??-150 ???�?� ?�?�?????�?� ???�???�???�.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y,?�?� ?�?�??,???z??: "?z?�?�?�?? ?�???�?? ???? ???�?�. ?�?????� ?�?�?? ?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�, ???? ?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�??".

???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�,?�?�?� ?�???�?�???�:"?�???z?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ???�???�?�. ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�???? ?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?z?? ???? ?�?�???�?� ???z?�?�?? ???? ?�?????� ?�?z?�?�?� ?�???? ?�?z?�?s ?�?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?�??. ???�?� ?�???� ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�???�?�??, ?�???�?�???�?�?? ?�?�?z???�?�?�???�?? ???�???�???�?? ?�?�".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???? ?�?�?�?? ?�??????-?z?�?�?�?? ???? ?�???�?? !

יום שישי, 16 באפריל, 2010

?�?z?�?�?� 22 ?�???�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ???? ?�???�??
?�?�???� 20:30 ???z?�?s 60 ?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�??????. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�-22 ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� 14 ?????�?? ?�?�?�?????? ???? ?�???? ?�?�?�?? ?�??????, ?�???� ?�?� ?z?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ???z?�?s 60 ?�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�???�?�?? ?z???? ???z???Y ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?�?�?� ???�?? ?�???�???z?� "?�?� ?�?�?�???�?? ?�???? ?z?�?�?�?�?? ???�????".

?�?�???� 20:30 ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?????? ?????�?�?�?� ????-???�?�?�, ?�???�?�???�??, ?�?�?�?�, ?�?�?�?�, ?�??-?�?�?�?�?�, ???�?�???�?Y, ?z?�?�?�???�?Y ?�???�?�. ?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�.

?�?z???�???? ?�?�???�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�- 23 ?�???�???�??, ???�???� ?�?�?�???�?�?? ?z???? ???�?�?�?�?�?? ???z???Y ?�?�???? ?�?�?? ?�???z?�?�??, ?�?�?�?????� ?�?�?�?? ?�?�?????� ?????? ?�???�?�???�.

?�?z???? ?�?�?�?�?� ?�???� ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?????� ???�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�???� ?�?�?�, ?�?�???� ?z?�???�?� ?z?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�???�???�??, ???�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

?�???�???�?? ?�?�?�?� ???�???�?? ???z?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???z?�?�??, ?�?z???�?� ???�?z?�???� ?�?� ?�?�?�??, ?�?�?????s ?�?�?�???�?? ???z?�???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ???? ?�?z???�?�, ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ???? ?z???�?�?�.

?�?z???? ?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?z?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?z???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�???�?�??) ?�?z?�???�?�???�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?z?????�?? ?�?????�?s (?�- 30 ?�"?z) ?z?�?�???� ?????�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�??.

?z?????�?�?� ?�???�???�?? ?z?�?�???�?? ???z???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�?�?� ?�???�???�?? ???�?�?????? ???�???� ?�???�???�?Y ?�?? ?�?z???? ?�?????�?�?? ?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???z??, "?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�. ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?Y, ?�?? ?z???z?�?�?? ???? ?�?�???�?�?? ?�???? ?�???�?�?�?�?�?�'?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?????�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?Y. ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?z???�?? ?z???�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?�?�???� ?�???????�?� ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?????�?� ?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�??.

?�???�???�?�?�?? ?????� ?�???�?� ?z???z???�?? ???? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?z?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???? ?z?�?�?�?�?? ???�????, ???z???�?�?� ?�???z???Y ?????�?� ?�???�?�?�?�".

?�?�???? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??, ???z???� "?????�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?????�?�?? ???�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�??????, "?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�", ???�?� ?z?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�??????, ?�?z?�?�?�?? ???? ?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???� 20:30. ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�

?�?�?z?�?�?s - ?�???�?? ???z?�?�?� ?�?z???�?� ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� - ?�?z???? ???�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???z?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ?�?z?� ?�?�?? ?�?z?� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�???�?�?� ?�?�??"?Y".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y

?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?Y ?z?�?�????

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?????? ?????�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? .?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?????�?� ?�???�??".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?z?�?? ?????� ???�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z?????? ?z?�?�?z?�?? ???�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�?�???? ?�- 58,000 ?�?�?�??, ?�???�???�?? ???? ???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?? 1970. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�-12/11/09, ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�??.

?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?????�?�?� 2030 ?�?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? 2015 ?�???�?�?�?s ???z???z?s ???????�???�???� (?�?�?�?�) ?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?� ?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?s.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?�?�?� ???z?�?� ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?z???�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?z???�?�, ?�?�?z???�?� ?z?????�?�?�???�?�?� ?�???�???� ?�???????�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�???� ?�???�?�???�???�.

?z?????? ?�???? ?�?? ???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�, ???�?�?�???? ?z???�???? ?�?�?????? ?�???????�?? ???? ?�?�?�?Y ?�?�?�???�?� ?�?�?�?z?�?�?� ?????�?�?�?? ?z???�?�??.

?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�???�?�?�???� ?�?z?????�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?Y ???�?�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?? ?�???? ?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?z?�?s ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�?? ???�?s ?�?z?�???� ???? ?????�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ???�???? ???�?�?�?�?�".

???�?� ?z?�???�?? ?�?�??, ?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???????�?�?�. ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???????�?�?� ?�???�??: ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?�?? ?z???�?�?z?�??, ?????�?�?�?? ?????�???�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?�??.

?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ???z?�???�?? ???�?�?�?�?� ???�???�?�?�, ???? ?�???z?�???�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� (?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�), ?????? ?�?�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ???�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�???�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???�?�?�??. ?�?�?�????, ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�???�?z?? ?z???�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?z???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?z?????� ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???�?? ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?�???�?? ?z?????�?z?�?? ?�?�?�???�?� ?�?????? ?�?�???�????".

???�???�?�???�?? ?�???�??, ?z?�???� ?�?�?????? ???�?z????, ?�?� "?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ???�?�?�?? ?�?z?????? ???�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?????� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?? ???� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?�??.

?�?z?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 12.11.09. ???z?�?�?� ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???? "?�?????� ???�?�?�?Y" ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?? ???�?�???�??, ?�?�?z?�??, ?z?�?�???�?? ?�???�??, ?z???�?�?�?�??, ?????�?�?�?� ?�?�???� ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�???�?�.

???�???�?s ?�?�?�???�?? ?�?�???Y ?�?�???�?� ???z?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?�?�?Y ?�?�?Y ?�?????� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�??. ???�???�?s ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ?????�?�?� ?�?�???s ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?z?�???� ?�?? ?�???� ?�?�???z???� ?�?� ???�?????? ?�?�???� ?�?�??".

???? ???�???�?s ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???�???�?�???�?? ?�???�?? ?z?�???� ?�?�??????, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?????�?�?? ?z?�?� ?�?�?Y ?�?z?�???� ?�???�???�?�???�?? ?�?�???�??-?�?�???�?? ???�?�???�?�?Y.

?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�??: ?�?�???? ?�?�?�?�???� ?z?�?�???�??, ???????�?�?�, ???�?�???�?? ?�?z???�?� ?�???�??, ?�?�???? ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�??, ?�?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�???? ???�?�???� ?�???�?�?�???�, ?�?�???? ?�?�?z?�?? ???????�??, ?�?�???? ?�???�???� ?�?�?�???? ?z?�?�???�.

???�???�?s ?�???�?�?�?Y ?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?z?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ?�???�?�?z?�??.

?�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y -???�?�?�?� ?�???�??
?z?????�?�?�?? ?z???�?�???� ?�?�?�?�?�?�

?�???Y ?�???�???�?� - ?z?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�??"?� ?�?�?�?????? ?z?�?????? ?�?� ???z?�?�?� ?????z?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y ?z?�?? ?�?�?�???? ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???? ?z-?????�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�???? ?�?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?z?�?�??. ???� ?????�?? ?�?� ?�?z?�???�… ?�?�???? ?z-1200 ?z?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�???? ?z???? ?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�??…. ?�?�?�???�?� ???�?�?�?�?�

?�???Y ?�???�???�?�-???�?�?� ?�???Y !

???z?????� ?z-100 ?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ???�?�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y

יום שישי, 1 במאי, 2009

?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???z?????� ?z-100 ?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ???�?�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?� ?�???� ?�???�???�???� ?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�-61 ???z?�?�?�?? ?�?�??????. ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�?�?� ?�???�??
???? ???�?? ???�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?� ?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�??-???�?Y.

???�?� ?�?�?????�?�??, ???z?????� ?z-100 ?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?� ?�???� ?�???�???�???� ?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�-61 ???z?�?�?�?? ?�?�??????. ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�???�?? ?�???�???�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�, ?�?�?�?????�?�?? ???z?�?�?? ?z?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�??????.

?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?z?� ?�???�?�?� ?�???�??: ?�???�?�?? ?�?z?????� ?�???�??, ???�?? ?�?z?�???�?� ?�?�???�?� ?�?z???�?�?�. ?�?z?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�????, ???�???? ?�???�, ?�?????? ?z?�?�???? ?�?z?�?� ?�??, ?�?z?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?Y ?�???�?� ?�????, ?�?�?z???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?� ?�?�???�, ???�?�?? ?�?�???�, ?�???z?� ?�?�???Y, ?�???z?�?? ?�?�?� ?�?�???z?Y. ?�?�?�?z?? ?�?�?? ?�???? ?�???�?�?�?z?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�???�?� ?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ???�?�?? ?�?�?Y ?�?�?z?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?� ?�?z?�. ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???? ?�?? ?�?z?� ???�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�, ?????�?? ???�?�?�?� ?�?� ?�?????� ?�???�?? ???�?�?�?Y ?�?z?�?? ?�?�?�?�.
?�?�?�?�?�?Y ?�?z?�???�, ?�?? ?�?�?�?z?� ???????�?�?�?� ?�?�?�?????�???�?� ?�?? ?�???�?? ?�?�?z?� ???�?�?�?� ?�?�?? ?�???�?z???�??, ?�???�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?�?� ?�?�???�?�???�?? ?�?z?�?? ?z?�?� ?�?�?�??. ?�?�?? ???z?? ???�?�?? ?�?� ?�?�?z?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ???�?�?� ?�?�-?�???z?�??, ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?????� ?�?? ?z???�???? ?�?� ?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�???z?�?s ???�?�????.

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�???�???? ?�?????�??"?�

יום ראשון, 19 באפריל, 2009

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�???�???? -
???�?�?�?z?� ???�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?�?z?z?�?�?� ?z?????z?� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�???�??, ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???? ?�?????� "?�???�?�?z?� ???�???�" ???? ?�?�?z???� ?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?� ?�?z?????� ?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ???�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??-?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�???�????.

?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�??A� ?z?�?�???? ???????�?�?�?�, ?�???z?�??, ???????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????�?? ?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???????�?? "?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�" (?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???�) ?�?�?? ?�?????� "?�?�???�?� ?�???�???z?�??".

???�?�???� ?�"?? ?z?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?? ?z?�?�?????�??, ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?Y. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?z?�???�?? ?z?z?� ?�???�?s ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?????? ?�???z???�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?� ?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?�?????� ?�?�???� ?z?z?�?�.

A�?�?? ?�???? ?�???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?????�???? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�?�???�?? ?�?????? ?????�?�?? ?�???s ?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?� ?�?? ???? ?�?z???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?z?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z???�?�?�?�.

?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ?z?????� ???�?�?? ?�?z?�???�?�, ???�?� ?z?�?� ?�?� ????-?�?� ???�?�?�?�?�???�?�?? ???z?�???� ???�?? ?�???????�?? ???�?�?�???� ?�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?�?�???�?�.

???????�???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ???�?? ?�???????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?� a�� 4 ?z?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�. ?z?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ??"?� "?�?�?�?? ?�???�?�" ?�?�?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�' ???�???�?? ?�??, ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�. ?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ?�?�?�???� ?????�???�?�?� ?????�?�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ???�?�?�?�?� ???? ?z?? ?�?� ?�?�??, ???? ?�"?? ???�?� ?z?�?� - ?�?�"?? ?�?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�???? ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�.

?�?�?�?�?�???? ?�?? ???�???� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?? ???? ???�?�?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?z???�?? ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?z?�?�?�.

???�?�???�?�?? ?z?�?�?�?? ?�???????�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ????-?�?�?� ?�?�?�???� ?�-900 ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�???�?� ???? ?z???�?� ???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ?z?�?????� ?�?????�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?�?? ???s ?�?�???�?� ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?????�?z?�?�. ?�?�?�?�?? ?�?z?????�?� ?�?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?????�???�?? ???�?�?�?�?�?? ???�???� ?�?�?�???�?�??.

?�"?? ?z?�?� ?????Y ?�?� ?�?? ?�?s ?�?????? ?�?�?? ???z???�?? ?�?z???�???� ?�?????�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?? ???�?? ?�???????�?? ?�???�?�, ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???� ???z?�???�?? ?�?�?�????. ???�?� ?z?�?� ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?z???�?? ?�???�???� ?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ???�?�???� ?�?????� ?�???�???�??.

?�?� ?�?�?? ?????Y ?�?�???�???�?�?� ???�???�, ?�?�?� ???? ?�?�?�?z?�??, ???z?�?�?? ?�?�?????�?Y ?�?�???? ???�???�?�. ?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ???� ?z?�?�???? ?�?�?????�?Y ?z?�?z???�???� ???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�?� ???�?�?�?z?�. ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?� ?z?�?� ???�?�?�?� ???? ?z?? ???�?�?Y ???�?�?�?�?� a�� ?z?�?�"?? ?�?�?�?? ?�???�?� ???? ?z?�?? ???�?z?�?? ???? ???z?�???� ?�?�?�?�??.

?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?z??' ?�???�?�?�?? ???�?�???�?�??. ?z?�?� ?�?�???�?�?�???�?� ?�?z?�???�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?z?�?? ?�???? ?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ?�?z?�???�?? ?�???�?� ???�?? ???�???? , ???? ?z?�?�?�???� ???�?�?�???� ?�???? ?�?�?�???z?�?? ?�?????�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�??, ???z?�?�?? ???? ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�???Y ?z???�?� ???�???�?� ?�?�.

???�?�???� ???�?� ?z?�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?????� ?�???�??. ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?????� ???? ?�?�?? ?z??' ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????�.

?z?�?? ?z?�?�?? ?�???�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z???�?� ?z?z???�?z?� ?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?z?�?? ?z???�?�?? ?�???�????.

???�?? ?�???�?�?� ?�?�?� ?�?�???�

יום רביעי, 8 באפריל, 2009

?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?z???�?�?�?�?�?? ???�???�A�A�

?�?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?????? ???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�???? ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?z?�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?�, ?�?�???�???�?? ?z?�?�?�???? ?�?? ???�?�???�?? ?�?????� ?�???�??

?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�.

?�?�?�???�?�?? ???�?�?� ?????� ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?? ?????�?�???? ?�?�?�?�"?? (?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�??) ?�???????� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ???� ?�?�?�?? ?�???�???� ?�-30 ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�???� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ???? ?�?????�?�?�??.

?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?z?� ?�?�?�???� ???? ???�?�?�?? "???�???� ?�?�??" ???z?�?�???? ?z?�?�???� ?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??, ?z?�???� ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?�. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�???�, ?z?�???�?? ?�?????� ?�???� ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�-16 ?�?z?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?�?? ?�?�- 70 ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�??.

???�?�?????? ?�???�?�?�?? ?�?�?z?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ?????�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???� ?????�, ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?� ?�?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?z???� ?�?�??"?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?????? ?�???�??. ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?� 530 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?Y ?z?�???�?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???? ?z?z?�?�???�?? ?????�. ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�???�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�??.

?�?�?�???? ?�?????�?� ???�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�??, ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?????�. ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???�?�?Y ?z???z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ???z?�???�?? ???�?�?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?�?z?�???z?�?? ?z???�?� ?�?�???� ?�???? ?z?�?�???� ???�?�???�?? ?????� ?�?�?� ?�?�?z?�?? ?????� ?z?�?�?�?z?? ???�?�?�?? ?�?�???�???? ?�???�???�?? ???�?�?�???�?�?�?? ?z???�?�?z?? ?????�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�.

?�?z?�?????� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?? ???�???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?????� ???�?? ?�???�??, ?�?� ???? ?�?� ?�???????�?????�?�?� ?z???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?� ???? ?�?�?�. ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�???�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�???�?�???� ?�?z?�?s ?�?? ?�?????� ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?z???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?z?�?�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???�, ?z?z???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?????�?� ?????�?�???� ?�?�?�?�?�, ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ?�?�???? ?????�???�?? ?�?�???�?�?�??, ???�?�???�?? ???? ???z?�???� ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?Y ???�???�?� ?????? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�??, ???? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?????s ?�?�?�?�?� ?�?� ???�???�?? ???�???? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�, ???� ???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�.

?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ???�?�?�?� ?�?????�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?� ???z?�?�?� ?�?z?�?????� ?�?????�?�?Y 100 ???� ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?z?�?�?s ???�???�?? ?�?z?�?s ?�?? ?�?z?� ?�?�?� ?�?????�?�?Y 106.

???�?�?? ?�???�?�?� ???z?�?? ?�?�???�?? ???�?z?�?? ???� ?�-25 ?????�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�?�???�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?z?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?�?? ?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� (5.4) ?�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?? ?????? ?z???�?� ???????�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�.

?�?�?�???�?� ?�?????� ???�???�?? ???�?�?�?Y ?�?z?�?�???� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�"??, ?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�???�, ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????.

???? ???� ?�???�?�?Y

?�?z?�?�?�?? ???�?�?????�?�?? ???�?z?�???? ?�???�?? ???�?�???� ???�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ?????� ?z?�?�?Y ???�?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?z?�?�?? "?�?z?�?? ?�?�???�??" ?�?????�?� ?????�?� ?z?�?�?? ?z?�?�?Y ?????�?�?? ?�?z???� ???� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ???�?�???�, ?�???z?�??, ?�?�???�?�???Y ???z?�?�?�?�?? ?�???? ?�?�???� ???�?�?�?? ???z???�?� ?�?�???�?�?�.

???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y:

יום ראשון, 5 באפריל, 2009

?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�??:

???�?z?�?�?�??A�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?� ,?�?z?�?z??
?�?�???�?? ???�?�?�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

3 ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y "?�?�???? ???�?�????" ???z???Y ?�?�?�?�???�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�??A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1986-1989.

???�???? ?????�?�?Y ?�?z?�?�?? ?????�?�??-?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�??.(1999-2001).

?z?�?�"?? ?�?�???�A�?�?�???�?�?? .A�???�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?? 1989.

?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�???? ???�?�?� ?z???�?z???� ?�??"?z (?�?�?�?? ???�?�?????�???�?? ?�?�?�?�?�??) ?z?�?�?? 2006.

???�?�A�?�?z???� ?�?�?�?Y ???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�??.

?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2002.A�A�

?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

A�?�?�"?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?z???�?�?� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ,?�???�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?z?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�-YNET (?????? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�??) ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???????�?? ?�?�?�???�.?�?? ?�-?z?�?�?z?�?Y.?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???? ?????? ?????�?�?Y106
???????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?� ?�???�???? ?�???�???� ???�?�?�"

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?�?� ?z???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?Y"

?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�???? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�?????�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y.

?�?�?�?�?? ???? ?z????A�?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?????�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?? (???????�??,?�?�?�???�?�?�,?�?�???�?z?�??,???�?�?????�??,???�???�?�?�??).

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?z???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?� ?�?�??.

?�?�?? ???�?????� ("???� ?????�?�?Y") ?�??A�?�?� ?�?�?? ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.A�

?z?�?�??A�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ?�???�?z?� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?????? ?�?�??)
?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� (?????? ?�?�??) ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?z???�?�?�?Y ???�???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?? !

???? ?z?�?�?� ?????�?Y ???z?�???� ?�???????�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�???�??:

?z?�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?� (???z?????� ?z-1400 ?�?�???�??):
http://www.facebook.com/album.php?aid=18510&id=1482705766&saved#/profile.php?id=1482705766&ref=profile

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�???�?� "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?????? ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1450876

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y"A� YNET:
www.ynet.co.il/rishon-forum

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?????? "?????�?�?Y106″:
http://www.rishon106.co.il/

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y:
http://www.rishonlezion.muni.il/

?�???�?� ???�?�?�-"?z?�?�?� ?????�?Y":
http://www.mickyalon.co.il/

?�???�?�- "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�?� ?�?�??…" ?�?�?????�???�?�(?�???�??10):
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=159903

?z?�?�?� ?????�?Y-"?�?�?? ???�???�" :
http://www.daberet.co.il/index.php?page=5&user_homepage=13816&q=?z?�?�?�%20%20?????�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/forums/main/forumpage.asp?forum=822&r=1