ארכיון פוסטים עם התג "?�?�”?? ?�???� ?�?�???�???� ?z?�?�?� ?????�?Y"

?�?�?�?z?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�???? ?????�?� ???z???�?? ???�??

יום רביעי, 7 ביוני, 2017

?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�: ?�?�?�?z?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�???? ?????�?� ???z???�?? ???�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?z?�???� ?�?z?�?s ?�???�?????� ?�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?� ?????�?�?�?� * ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?z?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?z?�?�???� ?z?�?�?Y ?z?Y ?�?�?� ?�???? ?�?�?�???� ?�???? ???�?�???�?� ?�???z?�?????�???� ?z?????�?z?� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ???� ???�???�?�?�, ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�??. ?z?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�???� ?�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?� ?????�?�?�?�, ?�???????� ???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�???�???�?�?�, ?�"?? ???�???? ?�???�???�, ?�?�?�?� ???? ???�?�?????�. ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????� ?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�??A�?z?????�?�???� ?�?z?�?�???�??, ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?z?�?�?� ?�?�?????� ?�?�?�. ???�???�?s ?�?� ?�?�???�, ?�?�???s ?�???? , ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???? ???????�?s ???�?�?? ?�?�?�??. ?�?z?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ?????� ?????�???�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�??. ?�?????� ?z?�?s, ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?? ?z?�?�?Y ?�???? ???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z?�?????�???� ?z?�?�?�???? ?????�???� ???�???�?? ?????�???�???� ?�?????�?Y ???? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?�??. ?�?�?�?????? ?�"?? ???�?z?? ?�?�???�?z?�???Y, ?z"?z ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�, ?�?�???�???�?? ???? ?z?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?z???z?�?� ?�???�???�?�?�??. ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�????. ?z???�???? ?�?� ???? ?�?� ?�???z?�?????�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?z???�???? ?�?�?� ?z?�?�?�???� ?�?�?? ?�???? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ???z?�?????�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�?? ?�???? ?�???? ?�???�?? ?�?�?? ?�???z?�?????�???� ?�?�?�?�?� ?z?�???�?Y. ?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�???�?? "?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�" (?????? ?�?�?�?�), ?�?z?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???z?�?�?Y ?z?Y ?�?�?� ???�?�?� ?�???�?�???? ???�?�?�?�?�??. ?z?????? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?????�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?????� ???�?�?�?�?Y ?�?�???Y ?�???�?�??, ???????? ???�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�???�, ?�???�?z?�?Y ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�'. ?�?�?�?�?� ?�?� ?z???�?�???? ?????�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�??. ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�?�???? ???? ?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�?�?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ???? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ?�?�?�?�?�?�. ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�, ?�"?? ?�?�?�?�???Y ???�?Y ?�?�??, ?z?�???�?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???? ?z?????�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?z?�?? ?�?????� ?????�?�??, ?????? ?z?�?�?�?z?? ?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?� ???�???�???? ?z?�?�?Y ?�???�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?????� ?�?????�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?z?�?�?�. ?�?�???�??: ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???�.

micky alon

יום שישי, 2 ביוני, 2017

micky alon

???�?�?? ???�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??

יום חמישי, 21 במאי, 2009

???�?�?? ???z?�?�?�?? ?�?�?�??A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
2000 ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? 10 ?�?�?�?? ???�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??.
?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?????� ???? ?�?�?z?� ?�?z?�?�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?� ?�-500 ?z?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�???� ?�?�?�?�???�?? ?????z?�?�?� ?�?�???�?? ?�'.

?�?z?�?�?? ?�???? ?�?�?�?? ???�???�???�?? ?z???�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�???s ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?�???� ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?�?�?�?z?�.

?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ?�?�?� ???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�???? ???? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?� ,???�???�?? ?�?�?�?????� ???? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�. ?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�???� ?�?????z?�?�?�??,???�?�??,?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?z?� ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???�,???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??,???�?????�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???z?�?? ?�?�???� ,?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�…

?�?�???�?z?�?? ?�?�???�?� ?�???�?s ?�?�?�???� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�???� ?????�?�?�???� ?�?�??. ?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?????? ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???�?? ?z???�?? ?�?? ???�?�?? ?�???z???�?� ?�???�?�?? ???? ?�???�???�???� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ,???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?z?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???� ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?�???�??.