ארכיון פוסטים עם התג "?�?�?? ?�?�?�???�"

???�???�???�?? ???�???�?�?�?�?? - ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

יום שישי, 29 באפריל, 2011

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??…
?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ,?????z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�???? - ?�?�?? ?????�?�?Y ?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? 1.5.11 ?�?�???� 17:30 ,???�?�?� ?�?�?�?Y 4 ,?z???�?�?? ?�?�?�a�??? a�??�?�?�a�? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??
???� ?????�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� (?�?�?�?z?? ?�?�a�? ?z?�?� ?�?�?�?Y /?�???�?�?z?�).

?�?�?�?�?� ?z?�???�??:
?z?�???�??-?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?�-?z????: ???�???�?? ???�?�?�?Y,???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?????Y. ?????� ?�?�?? ?�?�?�???�,?�?�?? ?????�?�?Y,?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? ???????�?s 1.5.11 ?�???� 20:45 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??. ???�?�?�???? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????????� ?�?????�?�?? ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�?????�???�?? ?�?z?�?�?? 10 ?�a�??� ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ,?????�?�?Y: 03-9488665

???�???? ???�???�?�?�?? - ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y :
???�???? ?�?�?�???�?Y ???�???�?�?�??-?�?�?? ?????�?�?Y ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 1.5.2011 ?�???� 18:30 ?�???�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�. ?�?�???�??:?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?� ?�???� ?�?z?�???? ???�???�?�???�?� ,?�?�a�??? ?�?�?????�???�?? ?�?z???�?� ?z?? ?�?�???� ?z?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y."?�?�?�?�??" ,???�?�???? "???? ?z???? ???�?z?�??" ,?�?�???�?? ?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y,?z???�??-?�?�?�?�?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???� a�??�???z?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�a�? ?????� ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�a�??? ?�?�?�???�?? ?�?�a�? ?�???�?� ?�???Y. ?z?�?�?�-?z?? ?z?�?� ?�???�?z?Y. ?�?? ???�?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?? .A� ?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?????s ?�???�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�a�? ?�?�???�?�?? 5.

???�?? ???�?� ?�?� ?�??:
???�?? ???�?� ?�?� ?�??-?�?�?? ?�?�?� ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 2.5.2011 ?�?�???� 10:00 ?�???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�???? . ?z?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?z?�?? ?�?�?�???�?�?�??-?�?�?Y ?�?�???�?? 10:30-12:30 ?�?z???�???? ?�?�?? ?�?�??, ?�?????�?� ???�???�?�?�?? ?????z?�?�?? ???�a�? ???�???�?�???� 7 ?�?�?�?Y ?�?�???�?? 10:00-12:30 ?�???�?�?? ?z???�a�??? ?�?�?�?�- ?????�?�?�.

???�?�?� ?�???Y !

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�??

יום ראשון, 11 ביולי, 2010

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ,?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??

?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?????� ?�???�?� ?z?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?�???� ?�?? ?�?�?�"?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?????z?�?s ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?z?�?�?�??, ???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z???�?? ???�?�???? ???�?z?�?� ?�?� ?�?�???�??, ???z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?????�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�???� ?�?? ???�?� ???�?�?z?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?� ???�?� ?????�???�?Y ?�???�?�???� ???? ?z?�???�?? ?z?�?????�?�?? ???z???�?? ?�?z?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�"???�?? ?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?� ???? ?�???z?? ?�?�?�?? ???�?????? ?�?? ?�?�???� ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�?????� ???�???� ?�???�?Y ?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�???�.

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?Y ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�????????.
???�?�?� ?�???Y !

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?�A�?�?????�??/?�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?� ????.
???�?�?� ?�???Y !

?�?�???�?? ???? ?????�??

יום שישי, 18 ביוני, 2010

?�?�?� ?�?�???? ?z???z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?? ???? ?????�?? ?�???�?z?�?�?? ?�?�???�???�?? ???? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
20 ?????z?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? "???�?z?�?�?Y" ?�?????�??"?� ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????z?�?� ???�???�?? ?�???�?�?? ?�?z???�???? ???z?�???? ?�?�"?� a�� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?�???�?�???� ???? ?�?�?�?? ?????�?�???�???�?� ?�?????? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??

?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?� ?�?z???�?????� ?�?�?� ?�?�???? ?�???z?�?� ???????? ?�???�?�?? ?�???z?� ???�???�???�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�?� ???????z?�?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�. 20 ?�?????z?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?�?�?? ?z???�?�?�?Y ???�?z?�?�?Y ?�?�???� ???? ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??.

???�?z?�?�?� ?�???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?z???�???? ?�???�???�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?? ???�?z?�?�?Y.

???z?�???? ?�?�"?? - ?�???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�???�?� ?�?�?�?? 2006 ?�?�?�?????? ?z???� ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�???? ?�???�?�?? ?????�?�???�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�???�?�?�?Y. ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?????? ?�?z?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?????�?�???�???�?� ???? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�????, ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?????�?? ?�???�?�?�?Y, ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???� ?z?z???�???�?? ???�?z?�?�?�?? ???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???? ?�?z?�?�?�???�??, ???????? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�'?�???�???� (?z???�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�') ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?� ?z?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???� ?z?�???�?�?? ???�?�?? ???�?�???�???�?� ?�?????? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??. ?�?�???s ?�?� ???? ???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?z?�???�?�?�?? ???�???? ?z?z???�?? ?�???�?�?�?Y ?????? ?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????�???z?�?? ?z?�?z???�???�?�?? ???�?�?�???�.

?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ?�?z?�???s ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ???�?z?� ?�?z?�?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?z?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?????s ???�?z?�. ?z?�?� ?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�???�?�?? ?�???�??, ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?z?� ?z?�?s ?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ?z?�?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?????� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?????� ?�?? ?�?�???�???�?? ?�"???�?�???�??.

?�?�???�?�'?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?Y ???z???� ?�?�?�?�?? ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�???? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�???� ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?Y ???�???? ?????�?z?� ?z?�?z???�???�?? ???�?? ?????? ?z?�?�?Y ?�?�???�?�.

?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�??????-???�'?�???�???� ?????�?�?? (???�?�???? ?�?z?�?�?�?Y ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?� ???�?????� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??) ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?????�?? ???�???z?�?�?� ?�???�???�?? ?�???�???z?�??.

?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???????� ???? ?�???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???� ?�???�?�???? ???�???z?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?�??.

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?z?�???�?�?Y

יום חמישי, 14 בינואר, 2010

?�???�?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�??: ???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ???�?�?? 2009

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ???�?�?? 2009 ?�?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�???? ?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�?�???�??, ?z?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?z???Y ?�?�???�???� ?�???�?�?�?� ???�?�???�?? ?�???z?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�???�??.

?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?� ???�?�?�???? ?�?z???�???� ?�?? ?�?�???� ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�???? ?�?z?�?�???�?? ???????�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?? - ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?�??.

?�?z?�-?�?Y, ?�?�???� ?�?� ?�???�???�???? ?????z?� ???�?�???�?? ?z???z?�?� ?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?z?? ?z?????�???�?�.

?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? 90 ???�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?�, ?z?�?? ???�?�?� ?�??????.

?z?�?�?? ???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�, ?�?�?� ?�???�?�?�?�??', ???z??: "???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???? ?????�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ???�?�?? 2009.

???�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ???? ?z?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?z?�?�?�???� ?�?�?�????.

???? ?�?� ?z?�?�?�?�?�???� ?�?? ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?z?�???� ?�?z???z?�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�??, ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?�?�.

?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?� ???�?z?�?�?? ?????�?�???? ?�?�?? ?�?????� ???� ?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???� ?�?z?�?�???�??".

?�???�?s ?�?s, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�?�???�?? ?�???�' ?�?�?�?? ?�?�?�?Y 18 ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�???�?? ???�?�?� ?�???� ?�?�?� ?�???�?�?�?�??', ?z?�?�"?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�, ?z?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�???�?Y ?�?�???????�, ???�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?Y, ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�?z???�???� ?�?????�?? ?�?? ???z?????� ?z-300 ?????? a�?.

?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�, ?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ???z???�?� ?z?????? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?Y ???? ???s 12 ?????? a�? ???�?�???�?� ?z?????�?? ?�???�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?Y.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???�"?? ???z?? ?????�?�?� ???�?? ???�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?�??.
?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� 35 ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?s ?�-10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�??.

?�?�?�?z?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???Y "?�?� ???�?�?�?Y" ?z?????�"?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?�???�????, ?????�?� ?�?�???� ?�?�?�???? ?z?????�-?�?�???? ?z?�?�?�-?�'???�?�, ???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z???�"?? ???z?? ?????�?�?�, ?�???Y "?�?�????", ?z?�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

5 ?z?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�???�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?z?? ?????�?�?? ???� ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?Y:
?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?�?�?�?�, ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�.

???z?�?? ?�?�??, ?z?�?�?? ?�???�???�?? ?z?????�-?�?�???? ?�?�?�??????: "???�?�??-?????�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ?�?????? ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?? ???�?�?�???� ?�?????�?�?�?�??. ?�???�?�???�?? ?z???�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

?�?z?�?????�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???????�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?z?� ?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�?z?� ?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???�?? ???�?�???s ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?�?z?�??. ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�???�?� ?????? ?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???s ?�?�".

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�:"?�?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?z?? ?�???�??, ???�?�?z?? ?????� ???�?z???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z???�?�??."

a�??z?�"?� ???z?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�???�?�?�??.

A�?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?????� ???�?� ?�?�???�?� ?�?z?�???� ?�???�??

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?z?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y: "?�???�?�???� ???�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?�?� 50 ?�?�?�?? ???�?�?z?? ?�?????� ?�???�?� ?�?z?�???� ?�???�??"

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�??, ?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?? 2013 ?z?�???� ?�?? 3,600 ?�?�?�??. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?� 50 …?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�???�?? ???�?�?z?? ?�?????� ?�???�?� ?�?z?�???� ?�???�??.

?�???�?�?? ?�?�?????s ?�?�?�?�?? ?�???�?? (?�?�?? ?�'), ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y, ???�???? ?�???�, ?�?????�?� ?�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�. ?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�?? ???�?�"?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???�.

?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y.

?�?� ?�?�??: "?�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???�?�???�?� ?z?�?z???�???� ?�?? ?z?�???� ?�???�??.

?�?�?????� ?�?�?�?� ?z?�?�?? ???�?�?�?�, ???�?�????, ???�?? ?�?�?�?? ???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�, ?�???�?�?�?� ?z?�???� ?�???�?? ?�?�????. ???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y, ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?z?? ?�?�?????�".

???�?� ?�?z?�???s ?�???�?�??, ?�?�?�?� ?????� ?�???�???�?�?� ?????z?�?� ???? ???�???�?s ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?z?????� ???z?�?�?? ?z?�?� ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�???�?� ?�???�?�, ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?s ???�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?z?�?�?Y ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�.

?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y, ?�?�?Y ?�???�?� ?z?�?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�?????� ?�???�?�?�??, ?????? ?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z???�???�?? ???z?�?? ?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?�?�???? ???�???? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�??, ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?? ?�?�?z?? ?�?????�?� ?�?�?�-???� ?�?z???�?�?� ?????�?�??, ?z?�?�?� ???�?�???� ?�???� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?z?�?? ?�???z?�?s ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�??, ???�?�?z?? ?�?????� ???????�?�?�?? ???�?�?�???�?�?�?�?? ???�?�???�?�??.

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�??????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ???�?�?? ?�?�?? ???�?�?????? ?�?�???�?�?�?? ?????�?�?? ???�?z???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?????s ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ???�???�?? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?? ?�?�?????? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? .

?�?�?? ?z?�?�???� 17:00 ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???? ???? ???�?�???? ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?z???�???? ?�???�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ??"?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?????? , ?z?�?�???� dg , ?z???�?z?� ?z?�?�?�???�?? , ???�?�???�?? ?�?�?�-?�?�?� ?�???�???�?? ?z???�?z?�?? ?�???�?�???�?? ?z???�???? ???�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� .

?�?�?�?? ???�?�?Y ?z?�???�?� ???�?z?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?� ???�?�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ?�?�???? ???? ?�???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?z?�?? ?�?�?? ?�?�?????�???�?� .
?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�???�???� ?�?z?�???� ?�?� ?????�?�?� ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ???�?�??:"gamblers crew" ?????�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???? ?�???�???? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?????�?� ?�???�???�?? ?�???? ?�?�????.

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z"?z ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�,?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�, ?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?????? ?�?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�??- ?�?�?�?�?? "ynstopabyls " ?z???�?�?�?� ?�???�?�?? ???�?? ???�?�?� ???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ?�???????s ?�?�?�?� ?�?�???z?�?�?�.

?z?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z????: ?z?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?? ?�?�?�???� ,?�?�?�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?� ???? ?�?�?�???� ?�???� ?z???�?�?� ?�???�???�?s ?�???z?�?�?s ???�???�?�?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???� ?????�?�?? ,???�?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�???�?z?�??:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�?�?�??

???�?�?� ?�???Y:?�?�?�?�'?�?�

???�?�?� ?�???Y:???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?????�?�

???�?�?� ?�???Y:???�?�?�?�??

???�?�?� ?�???Y:???�?�?�???�?�???�

???�?�?� ?�???Y:?�?�?z???? ?�?�???�?? ?�?�?????�?�??

?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�: ?�???�?� ?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?z?�???�?? ?�?�???�???�:???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?Y

?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�,?�?????�?�: ?�???�?? ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???z?�?�?? ?�?????� ?�?? ???�?Y ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?�- ???�?�?� ?�???Y !

?�?z?? ?????�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?�??

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

?�?z?? ?????�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� 7.08.09, ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?????s ?z?�?�?� ?�?�?z?? ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?? ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�??.

?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?????�?�?? ???? ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�??. ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?????? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??????, ?z?????? ?�???�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?�?? ???�?� ???�???�?�???�?? ???�?�???� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�??????. ?�???�?�?? ?z?�?�?� ?�- 72 ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� (?z?�??) ???�?�?�?? ?�?????�?�?�.

?�???�?? ?�?�?? ?�?�???� 16:00 ?�???�???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?z?? ???�?? ?�?�?�???� ???? ?????�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?�?? 2009. ?�???�???�?? ?z?�?�?�?� ???�?�???? ?�?? ???z?�???? ?z?�?�?Y (?�?�?�?�??) ?�???�?�?Y ???�??. ?�?�?�?�?� ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??.

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? !

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�?�?? ???�?� - 20 ?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ???�?�?�?� ?�???�??

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

?�?�?�?�?�?? ???�?� - 20 ?�?�?�A�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???� ?z?�?z?�?Y ?�???�?� ???�???�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???? ???�?�?�???? ?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z???�???? ?�?????�?�?? "???�?�?????? ?�???�?�?�"

"???�?�?????? ?�???�?�?�" ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?� ?�?�?�???�?�?�, ???�?�?�?Y 20 ?�?�?� ???????�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?�?�?�?? ?�???z?�??.

?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?????�?�??, ?�-6 ?�???�?�?�???? ?�?�???� 20:00, ?�?�?????s ?z?�?�?? ???�?� ?�?z???�?�?? ?�???� ?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?z?� ?z?�?�??????. ?�???�???�?? ?�???�?�?? ??"?� ?????�?? 9.

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?z???? ???�?? ?z?�???? ???�?�???�???�?�?? ?�???�??.

?????�?z???? ?�?? ?�???�???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?z?�?? ???�?�??. ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???� ?�???�??, ?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?z???�?s ???�?�?Y ???�?�?�?? ???? ?�?�?????�?� ?�???�?� ???�?�???�???�?� ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?z?�?�?�?? ?z???�?s ???�?�?Y ???�?�?�??, ?�???� ?�?�??, ?z?�?????�?�?? ?�?? ?????�?�?? ?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?????�?�?Y ?�?�?�???�?�?�??.

?�?z???�???? ?�?z?�?�??, ???�???� ?�?�?�?� ?�?Y ???�???�'?z?Y ?�?z?�?�?? ?????�?? 9 ?�?�?????�?�?� ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?�???� ???�?z?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ???�?�??, ?�?z???�??, ???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y, ???�?�?? ???�?????�' ?�???�???�??.

?�?z?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????� ???�?�?�?� ?�?�?�???�, ?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?????�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???z?�??, ???�???�?�, ???�?�?????�?�?�, ?z?�???�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�'. ???????�???? ???�?�??, ?�?????s ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?�?? ?�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�??. ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�???? ?�?? ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?�??. ?�?z?� ?�?Y, ???z?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�??, ?�?�???� ?�?�???? ???�?�??, ?????�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�??.

?�?�???�?�?�'?�?�: "???�???� 20 ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?????�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???? ???????�?�?? ?�?�?�???????�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?Y ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ???�???? ???�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???????�.

???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???Y ???�?�???�?????�?�?� ?z?????� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�???�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?????�?�?� ?�?� ???? ?????�?�???� ?�?? ?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�?� ???�?�?z?�?�???�?� ?�?s ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�?� ???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?????? ?�???�???? ?�?� ???�?�?? ???????�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�??????".

???�?�?? ???�?�?????�'

?�?�???� ?z?�?�?z?�?Y

?�?Y ???�???�'?z?Y

A�

?�?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?�??

יום שני, 6 ביולי, 2009

?????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�???�???�?Y
???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???�???�?? ?�?????s ?�?�?�?�?z?? ???z?�???? "?�?�?�?�?? ???�?�?�" ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�???? ?�?z?????� ???�?????�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?z?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????? ???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�??.

?�?�???? ?z 10,000 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�???�???�?Y ???�?�?????? ?�?�?????�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???� ?z???�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?? ?�?z???�?� ?�???�?�?�???� ?�???�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?� ?�???�?�???? ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?z?�???�?� ?�???�??. ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?? ?z?�???� ???z?�?� ?�?�?????? ?�?�??: ?�???� ???�???�?� , ?z?�?� ?�?Y ?????�, ?�?�?�?� ?�?�?�?�??, ?�?�???�???� ?�???�???�??, ?z???�?�?? ?�?�?�, ?�???�???�?? ???? ???�?? ?�???� ?z?z?�???� ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�??, ?�?�?�?Y: ???�?z?�?� ?�???�???s 200 ?z' ?�?�?�?�???� ?�?�?? ???�?? , ?�?�???�?? ???�?�?�?? , ?�?z?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?? .

?�???�???�?? ?z?�?s ???? ?z???? ???�?�?� ?�?�?�?�??, ???�?�?� ???�?�?�????, ?�?�???�???�?�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ,?�?�?�?�?�??: ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�??, ?????? ?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?? ???? ?????�?�?Y "?�?�?�?�?? ???�?�?�" ?�?�?�?� ???�???? ???�?�?�?�-?z?�?�"???�?? ???�?? ???�?? ?�?�?�?Y, ?�"?� ?�?� ?�?�?�?Y, ???�???? ???�?Y ?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�?Y, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??-?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,?�?�?? ???�?�?�?Y ?�???�???Y ?�?�?�?� ?�?�???� ?z?�?�???? ?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?z"?z ?????� ???�???�?�?? ???�?�?�?�?? ???�???�?? ?�???�?? ?�???�?�, ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???? ?�???z?� ???? ???z?�?� ?�?�?�?????? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�??????.

?�?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�?�?????�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ???�?z?�?�?s ???�?????�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

?z?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???� ?�?�???s ???? ?????�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ???�?? ?�?�?� ?�???�?z?Y ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???? ?�?s ?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y .

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?� ?�?�??: ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?z?�?? ?�???�?�?Y ???? ?z?�???�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?� ?�?z???�?� ,?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�???� ???�???�?� ???�?�?�?�?? ???�?? ?�???? ?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�?????�?�?Y ?�?�???�?�?� ???� ?�?� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ?�???�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�??????.