ארכיון פוסטים עם התג "?�?�?� ???�?? ???�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y"

???�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?? ?????� ?�???�???�?�?�-?�?�?�?�?? ?�???�??

יום ראשון, 10 במאי, 2009

?z?�?�?�?�?? ???? ?�???�??: ?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ???�?�???� ???? ???�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???�?z?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�???�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ???�?�???� ?�?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�???�?�?� ?�???�??. ????-?�?� ?�?�?� ?�???�??, ???�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?�?� ???? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�????, ???�?z?�?? ???? ?z?????� ???�?�?Y ?�?? ?�?�?�?? ?�???z?�?�?? ???? ?�???�???�???� ?�?�?�?�?�???�, ?�???�?�???s ?�?s ?????�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�??, ?�?�?Y ?�?�?�?�?z?? ?�???�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???� ????-?�?�?� ?�???�???�?�?�.

?z?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�???z???�?? ?�?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?� ???�?�?? ???? ?z?????� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�??. ???�?�???s ?�?s, ???�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?z?????�?? ???�?z?�?? ?�?? ?�???z?�?? ?�???�?�???�?? ?????�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?????� ???�?�?�??. ?�???�???�?�?� ???�?�?? ???�?�?�?� ???�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�???�?? ?z?�???�???�?�?� ?????? ???�?�?�?? ?�?????? ?�?�?z?�?�, ?�???�???�?? ???? ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?? ???� 60 ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? 24 ?�?�?�?�?�??. ?????�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�???� ?z?�?????�??A� ?�?�-25,000 a�?, ?�?s ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???z?�?� ???? ?�-400 a�?, ?????? ???�?�?�?? ?�?????? ?�?�?z?�?�. ?????s ?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ???????�?? ?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?s ?�?�?�?�?�???�, ?????? ???�?�, ???�?????? ?????�?�?�?�?? ?????�??-?z?�?Y.

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?z?�???�?? ???? ?z???�?? ?�?�?�?�??, ?�?z?????� ???�?�?� ?�?�?� ???�???? ???�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?� ???�?�?z?? ?�???Y ?�?? 200 ?z?�???�?�?Y a�?, ?�???�?? ?�?z?????� ?�?�?? ?????�?�?? ?????�?�?�?�?? ???�???�?? ???? ?�?�?�?�?? ???? ?????�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�???? ?�?? ???� 15 ?�?�?�, ?�???�???� ???�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�
???�-150 a�? ?�???�?�, ???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?????�?? ?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???? ?�???�??. ?�?z?�-?�?Y ?�?�?�???� ???�?�???�?? ???z???Y ???�?�?? ?�???�?� ?z???? ?�???�???�?�?� ???�???? ?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?� ?�?�???�???� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???? ?�?�?�??.A�
?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?� ???�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?????�???�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?�???�?Y.

?�???�?s ?�?s, ?�?�?�?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????� ???? ???�?�?�?? ?z?�???�?z?� ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�?z???�?????� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�??. ????-?�?� ???�?�?�???� ?�?? ?�?�??, ?�?�???Y ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ???�???�?? ?�?�???�?? ???? ?�???� ???�??, ???� ???z?�?�?? ???? ?�?�?�???� ???�?�???Y ???�?? ?�?�?�?� ?�?�???� ???�??. ?�?�???s ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?z?�, ?�?z?�?? ?�?�?�???s ???�?�?�?? ???�?� ???? ?z???�?� ?�???�??, ?�?�?�???Y ?�?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?Y ???? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?z?�???�??, ?�?�"?? ?�?�?�?�?�?� ???�.

???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�: ???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�

יום חמישי, 2 באפריל, 2009

???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?? ???�?? ?z?�?�?�?? ?�??????? ???�?�?? ???�?? ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�?�? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�?�: ???�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�??.

?�???�???�?? ???�???�?? ???�?�?????? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�??. ???�???? ?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?�?? ???z???? ?�?????�?�?�?? ?�???�???�?�???? ?????�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?�. ???? ?�???�?? ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�???� ?z?�?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�????.

?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?� ?????�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???? ???�?�?? ???? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�, ?�?�???? ???�?�?? ?�?z?�?z?�?Y.
?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?s ?�?�?�?? ???z?�?�?�?�?�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�?�.

?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ?�???�??: "???�?� ?�?�?????�?? ???�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?? ?�???� ?�?�?z?�???� ???? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?z?????? ?�???�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�?� ?z?�?z?�?�?�?? ???? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�??".

????-?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?????�?Y ?�?�???Y ???�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?�, ???�' ?�?�?�?�?????� 4.
?z???�???� ?�?????�?�?Y: 03-9692861, 03-9563733, 03-9656232.
?�?�???Y ???�?�?�?� ?z?�???z?�?�?? ???� ?????????�?s 26 ?�???�???�?? 2009.