ארכיון פוסטים עם התג "???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y"

?�?�???�?�?�?�?? ?????s ?�?�?�?�

יום שני, 17 ביוני, 2013

?�?�???�?�?�?�?? ?????s ?�?�?�?�

?�?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�' ?�?�?????�???� ???????�?�?Y "?�?�???? ???�?�????" ?�?z?????�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�?? ?�?????? ?z???�???�?�?? ?�?�???�?? ???� ?z?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�???� ???? ???�?z?� ?????�?? ?�?�???�?� ?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?? ,?�?�?�???? ???�?�?�?�???�?? ???�?z?�?� ???�???� ?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?????�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?? ?????�?�?? ???�???� ?�?�???? ?�?�?�???? ???�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???z???Y ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�???�?Y ?�?�?�?�?� ?????� ?�???�?? ???�???�?�?Y ?????z?�?� ???�?�?�?Y "???�?�?�?�??" ?�?z???�?�?� ?�?z?�"?? ?�?�?�?�?� ???? ???�?????� ?�?????�?�???� ?z???�?� ?�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?? ???� ???? ???�?z?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????�?z?� ?z?�???�???? ?�?s ?�???�?�?� ???s ?�???�?�?� ?�?�?????�. ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?????� ?�?? ?�???�?? ?????�: " …..?�?�???�?? ?�?z?�?Y ?�?�?� ???�?�?? ???�?� ?�?z?� ?�?�???� ???????�?? ???? ?�?�?�?�???s ???????�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?????� ?�?�?�???� ?z?�?z???�???�??,?�???�?Y ???�?� ?�?????? ?????�?z???s ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?z???�???� ?�?�. ?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?Y ?�?�?�,?�???�?�?�?�?? ?�???? ???� ?�?�???�?�?? ?????? ?z?�?�???�?? ?�?�???? ?z?z?� ?�?�?�???�?�?? ?�?Y ?�???�?�?�?� ?????�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?� ???�?? ?�?�?Y ?�?�???�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???Y ?�???�?�?� ?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�???? ?z???�?z?� ???? ???�?????? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�???s ???? ???????�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?z?�"??,???? ?z?�?? ???�???�?�?� ?�???�?�?�?? ???? ?�?�???? ?????�??"?� ???�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????s ?�?�???�?�?�?�??…" , ?�???�?? ???�?� ?�?�?z?�?� ???�?� ?z?�?�?? ?z???? ?�?� ?�?z?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?�???? ,?�???�?�?�?� ! ?�?????�?�?�?� ?z?�?� ???�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?� ???�?�?� ?�?�???? ???z?�?s ?�?? ?�?z?� ?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?�,?z?�?�?� ?????�?Y.

* ?�?? ?�?�?????�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???? ???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�???�?z???�??-?�?�?�?�?�?? ???�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 8 במאי, 2011

?�?�?�?�?�?? ???�?z???�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?YA�
?�?�?�?�?�?? 63 ???z?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?z?�???� ?�?�?�?�?�?�??, ?�?z?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?Y a�� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�??.???�?�?�?� ?�???�, ???z?� ?�???�?�?�?�???�?�?Y, ???�?z?? ???�??, ?z?�?� ?�?Y ?????�, ?�???�?z?� ?????�?�?� ?�???�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ???�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.???? ???�?? ???�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?z?????�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?? ?�???�?�?�, ?????�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�-63 ???z?�?�?�?? ?�?�??????. ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�??, ?�???????�?�?�?�, ???�?�?? ?�?z?� ?�?? ?�???z?? ?????�?�?�. ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�??, ???�?�???? ?�?�?�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�???� ???�?�?�?? ?�???�???�??, ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?????? ???? ?�?�?z?�?�?? ?�?�???� 22:00 ?�?�?�?�?�.

?�?�?�?z?? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???z?� ?�???�?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?� ?�???�. ?�?�?�?z?? ?�?????� ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??, ?�?�?�?�???� ???�?z?? ???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�, ?�?�?�?z?? ?�???�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?�???� ?z?�?� ?�?Y ?????� ?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?z?�?�???? ???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?? ?????�?�?Y, ?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�???�?z?� ?????�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???�, ?�?�?�?z?? ???z?? ?????�?�?�, ?�?z???�?�?�?z?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?�, ?�?�?�?�???� ?�?�???? ???�?�???� ?�?�?� ?z?�?�????, ?�?�?�?z?? ?�???�??/???�???�?�???� ?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�?�??, ???�?�?� ?�???�?z?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�'?�?�, ?�?�?�?z?? ?�?�?? ?�???? ?????�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�???? ?�?�???�?Y ?????�?z???s.

?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?z?�?�?? "???�?� ???�?z???�??" ?z?�?�?�?? ?�???� ???�?? ?�?�?�?�??, ?�?� ?�?�?�?�???� ???z?�?� ?�???�?� ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?�??, ???�?�?� ?�?�?Y, ?�?�?� ?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�??, ?�???z?� ?�?�???Y, ?�?�?�?� ?�???�?s, ???�???? ?�?�?�, ?z?�?�?�?�?� ???�??, ?z?????�?? ?�?�?� ?�???�?� (?�?�?�?�???� ?????�?� ???�?z???�?? ?�???�???�??).

?�?�?�?? ?�', ?�?�?? ?�???�?z???�??, ?�?�?Y ?�?�???�?? 10:00-14:00 ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?z???�?? ?�?z?�?�?�???�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???????�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?z?????? ?�?� ?�???�?�???? ?z?�?�?? "?�???�?�?�?�" ?�?�?????� ?�???? ???�?z?�??, ?�?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�??-???�?Y ?�?????�?�?Y ?�???�????, ?�?�?Y ?�???�?�?�?z?� ???�?�???�?? ?�?�?�???�, ???�?�???�?? ?�?z?�?�?� ???�???�?�???� ?�?�?�?�?�???�. ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?????? ???�???�??.

???z?????�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�, ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?????�?� ?�?�???� 10:00 ?z?�?�?Y ???�?�?�???� ???�?� ?�?�?�???�?? ?z???? ?�?z?�?�?� ?�?? 50 ?z???�???� ???�?�???? ?�???�??, ?????�?�?? ???�???�?�???�?�?� ?�?z?�?�?Y ???�???�?� ???�???�?Y ?�???�???�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?�. ?�?????�?? ???�???�?� ?z?z?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???? ?????�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z???�??. ???�?� ?�?z?�?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???� ?�?? ?z?�?�???� ?�?�, ???? ?z?�???� ?�???z?�?�?? ?�?�?�??????, ?�?????�?�?? ???�?? ???�?? ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�-63 ???z?�?�?�?? ?�?�??????, ?�?�?�?�?� ???????�?�?�?�, ?�?? ?????�?�?�?� ???z?? ?????�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???????�?�??, ???�?�???? ?�?�?�?�?�, ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�???�??, ?????� ?�?�???�: "?�?�?�?? ?�?�?�, ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�?? ?z?????�?? ?�?z?�?� ?�???�?�?Y ???? ?z?�???� ?�???z?�?�??, ???�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?z??, ?�?�???�?�?? ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�??, ???�?? ?�?????� ?�???? ?�?�???�?�?� ???�?? ?z?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?z?�?� ?�?�???� 22:00. ???�?�???�?� ???z?�?????? ?�?�??????, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ???�???�?�?Y ???? ???�???�?? ?z???�?? ?????�?� ?�?�?�?�?�?�??. ?z?�???Y ?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???????� ?�?�". ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???�?????? ???�???�???� ?�?�?? ?�???�?z???�??, ?�?�?�???�?? ???? ?z?�?????? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y. ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?z?�???� ?�?�?z?�?�: "?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?� ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?? ???? ?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� a�� ???? ???�???? ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?z?? ???�?�?? ?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�??". ?�?�?z?�?� ?z?�?�?�?�, ?�?� ?�?�?�???� ?�?????�?� ?�?? ?�?�?�?� ?????�?? ?�?z?�???�?? ?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?????� ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�??, ?????�?? ?�?�?�?�?�?�??. "?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ???? ?z?�?? ???z?�?�?? ?z?????�?� ?????� ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??".

?�?�?�?�?�?? 63 ???z?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?z?�???� ?�?�?�?�?�?�??, ?�?z?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?Y a�� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�??.???�?�?�?� ?�???�, ???z?� ?�???�?�?�?�???�?�?Y, ???�?z?? ???�??, ?z?�?� ?�?Y ?????�, ?�???�?z?� ?????�?�?� ?�???�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ???�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.???? ???�?? ???�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?z?????�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?? ?�???�?�?�, ?????�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�-63 ???z?�?�?�?? ?�?�??????. ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�??, ?�???????�?�?�?�, ???�?�?? ?�?z?� ?�?? ?�???z?? ?????�?�?�. ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�??, ???�?�???? ?�?�?�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�???� ???�?�?�?? ?�???�???�??, ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?????? ???? ?�?�?z?�?�?? ?�?�???� 22:00 ?�?�?�?�?�.

?�?�?�?z?? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???z?� ?�???�?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?� ?�???�. ?�?�?�?z?? ?�?????� ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??, ?�?�?�?�???� ???�?z?? ???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�, ?�?�?�?z?? ?�???�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?�???� ?z?�?� ?�?Y ?????� ?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?z?�?�???? ???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?? ?????�?�?Y, ?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�???�?z?� ?????�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???�, ?�?�?�?z?? ???z?? ?????�?�?�, ?�?z???�?�?�?z?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?�, ?�?�?�?�???� ?�?�???? ???�?�???� ?�?�?� ?z?�?�????, ?�?�?�?z?? ?�???�??/???�???�?�???� ?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�?�??, ???�?�?� ?�???�?z?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�'?�?�, ?�?�?�?z?? ?�?�?? ?�???? ?????�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�???? ?�?�???�?Y ?????�?z???s.

?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?z?�?�?? "???�?� ???�?z???�??" ?z?�?�?�?? ?�???� ???�?? ?�?�?�?�??, ?�?� ?�?�?�?�???� ???z?�?� ?�???�?� ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?�??, ???�?�?� ?�?�?Y, ?�?�?� ?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�??, ?�???z?� ?�?�???Y, ?�?�?�?� ?�???�?s, ???�???? ?�?�?�, ?z?�?�?�?�?� ???�??, ?z?????�?? ?�?�?� ?�???�?� (?�?�?�?�???� ?????�?� ???�?z???�?? ?�???�???�??).

?�?�?�?? ?�', ?�?�?? ?�???�?z???�??, ?�?�?Y ?�?�???�?? 10:00-14:00 ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?z???�?? ?�?z?�?�?�???�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???????�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?z?????? ?�?� ?�???�?�???? ?z?�?�?? "?�???�?�?�?�" ?�?�?????� ?�???? ???�?z?�??, ?�?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�??-???�?Y ?�?????�?�?Y ?�???�????, ?�?�?Y ?�???�?�?�?z?� ???�?�???�?? ?�?�?�???�, ???�?�???�?? ?�?z?�?�?� ???�???�?�???� ?�?�?�?�?�???�. ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?????? ???�???�??.

???z?????�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�, ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?????�?� ?�?�???� 10:00 ?z?�?�?Y ???�?�?�???� ???�?� ?�?�?�???�?? ?z???? ?�?z?�?�?� ?�?? 50 ?z???�???� ???�?�???? ?�???�??, ?????�?�?? ???�???�?�???�?�?� ?�?z?�?�?Y ???�???�?� ???�???�?Y ?�???�???�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?�. ?�?????�?? ???�???�?� ?z?z?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???? ?????�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z???�??. ???�?� ?�?z?�?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???� ?�?? ?z?�?�???� ?�?�, ???? ?z?�???� ?�???z?�?�?? ?�?�?�??????, ?�?????�?�?? ???�?? ???�?? ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�-63 ???z?�?�?�?? ?�?�??????, ?�?�?�?�?� ???????�?�?�?�, ?�?? ?????�?�?�?� ???z?? ?????�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???????�?�??, ???�?�???? ?�?�?�?�?�, ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�???�??, ?????� ?�?�???�: "?�?�?�?? ?�?�?�, ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�?? ?z?????�?? ?�?z?�?� ?�???�?�?Y ???? ?z?�???� ?�???z?�?�??, ???�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?z??, ?�?�???�?�?? ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�??, ???�?? ?�?????� ?�???? ?�?�???�?�?� ???�?? ?z?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?z?�?� ?�?�???� 22:00. ???�?�???�?� ???z?�?????? ?�?�??????, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ???�???�?�?Y ???? ???�???�?? ?z???�?? ?????�?� ?�?�?�?�?�?�??. ?z?�???Y ?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???????� ?�?�".

?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???�?????? ???�???�???� ?�?�?? ?�???�?z???�??, ?�?�?�???�?? ???? ?z?�?????? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y. ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?z?�???� ?�?�?z?�?�: "?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?� ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?? ???? ?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� a�� ???? ???�???? ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?z?? ???�?�?? ?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�??". ?�?�?z?�?� ?z?�?�?�?�, ?�?� ?�?�?�???� ?�?????�?� ?�?? ?�?�?�?� ?????�?? ?�?z?�???�?? ?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?????� ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�??, ?????�?? ?�?�?�?�?�?�??. "?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ???? ?z?�?? ???z?�?�?? ?z?????�?� ?????� ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??".

?�?�?�?? ?�?�?�?�,?�???�?� ?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

???�???�???�?? ???�???�?�?�?�?? - ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

יום שישי, 29 באפריל, 2011

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??…
?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ,?????z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�???? - ?�?�?? ?????�?�?Y ?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? 1.5.11 ?�?�???� 17:30 ,???�?�?� ?�?�?�?Y 4 ,?z???�?�?? ?�?�?�a�??? a�??�?�?�a�? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??
???� ?????�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� (?�?�?�?z?? ?�?�a�? ?z?�?� ?�?�?�?Y /?�???�?�?z?�).

?�?�?�?�?� ?z?�???�??:
?z?�???�??-?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?�-?z????: ???�???�?? ???�?�?�?Y,???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?????Y. ?????� ?�?�?? ?�?�?�???�,?�?�?? ?????�?�?Y,?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? ???????�?s 1.5.11 ?�???� 20:45 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??. ???�?�?�???? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????????� ?�?????�?�?? ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�?????�???�?? ?�?z?�?�?? 10 ?�a�??� ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ,?????�?�?Y: 03-9488665

???�???? ???�???�?�?�?? - ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y :
???�???? ?�?�?�???�?Y ???�???�?�?�??-?�?�?? ?????�?�?Y ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 1.5.2011 ?�???� 18:30 ?�???�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�. ?�?�???�??:?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?� ?�???� ?�?z?�???? ???�???�?�???�?� ,?�?�a�??? ?�?�?????�???�?? ?�?z???�?� ?z?? ?�?�???� ?z?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y."?�?�?�?�??" ,???�?�???? "???? ?z???? ???�?z?�??" ,?�?�???�?? ?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y,?z???�??-?�?�?�?�?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???� a�??�???z?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�a�? ?????� ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�a�??? ?�?�?�???�?? ?�?�a�? ?�???�?� ?�???Y. ?z?�?�?�-?z?? ?z?�?� ?�???�?z?Y. ?�?? ???�?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?? .A� ?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?????s ?�???�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�a�? ?�?�???�?�?? 5.

???�?? ???�?� ?�?� ?�??:
???�?? ???�?� ?�?� ?�??-?�?�?? ?�?�?� ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 2.5.2011 ?�?�???� 10:00 ?�???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�???? . ?z?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?z?�?? ?�?�?�???�?�?�??-?�?�?Y ?�?�???�?? 10:30-12:30 ?�?z???�???? ?�?�?? ?�?�??, ?�?????�?� ???�???�?�?�?? ?????z?�?�?? ???�a�? ???�???�?�???� 7 ?�?�?�?Y ?�?�???�?? 10:00-12:30 ?�???�?�?? ?z???�a�??? ?�?�?�?�- ?????�?�?�.

???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???�?�?? 2011 ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�- ?z?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�????

יום ראשון, 17 באפריל, 2011

???�?�???? ?????�???� ???�?�?� ?�?�?�????- ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? !!!

???�???�???� ???�?�???? ?????�???� ???�?�?� ?�?�???? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�. "?�?�?�???�?�?? 2011″ 4 ?z???z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???? ?????�???� ?�???�?�?? ???�?�??, ?z???z?????� ?z?�?????�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�.

?z?????? ?�?z???z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?????�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�?�???? ?z?�???�?? ?�???�?�??, ?�?�?�???� ?�???�???�?Y ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?????�?z???�?�?� ???�?� ???? ???�?�-?�?�?�-?�?�?�?�! ?z???� ?�?�?�?�, ?�?z???�?Y ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�-17/4/2011 ?�?�?Y ?�?�???�?? 19:00 a�� 22:00

?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y! -?�?�???�?? ?�?� ?�?z?�. ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??.

???�?�?� ?�???Y !

?�???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?????z?�

יום חמישי, 14 באפריל, 2011

?z?�?�?? ?�?????z?� ?�?�?�?�?�?�

?�???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?????z?� ???z???�?z?� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?????�???�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???z?�???? ???�?�"?� ?�???????�?s 27.04.11 , ?�?�???� 20:00 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?????�??"?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ???z???�?z?� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?? "?�?�?�?� ?�?�???�" ?�???�?� ?�???�?�?�???�. ?�?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?????? ???�???? ?�???�?�???�. ?�???�???�?? ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? a�� ?z?? ?�?� ?�?�?? !

?????�?? ?�?�?????�?? (?�?????�?z?�) ?�?�?�?�: 100 a�? ???z?�?�?�?? (?�???�????), 50 a�? ???�???? (?�?�?�?�??).
?�?????�???�?? ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?????�??"?� ?????�?�?Y: 03-9488666
???� ?z?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� (????' 050-7335010).

?�?????�?z?� ?�?�?�?�?� ?z???�?�,?z?�?�?�?�?? ???????�???�?? !

?�?�???� ?�?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?�??

יום שלישי, 11 בינואר, 2011

?�?�???� ?�?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�, ???????�?�?�?�, ?�?�???Y ???�???? ?�?�?? ???�?z?�?� ?�?�?????�?? ???�?????�A�A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�???�?�??, ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�???� ?�?z???�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?????�?�?? ???? ?�???�?�?�??. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?� ?�-7,000 ?�???�?�?? ?�???�?z?�?�?? ?�-245 ?�?�?�??. ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�-6 ?�?�?�?�???? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?? ???�?�???�, ?�-26 ?�?�?�?�????.

?�?�?�?�, ?�?�???�???� ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???�?z?�?? ?�?�?�???�?� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?� ???????�?�?�?�.?????� ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?�, ?�?�???z?�?? ?�?�???�, ???z???� ?�?� "?�?????�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?� ???z?�?�?? ?�?�???�?z?� ???? ?z?�?? ???�???�?�?� ???�?�???�?? ?�???�???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�????.

?�?�?�?�, ???????�?�?�?�, ???�?� ?z???�?�???�?? ???�???�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?� ?�?�?????�?? ???�?????� ???????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?z?�?� (?�?�???�?�?�?? 3 ?�-4). ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?? ?�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?????? ?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?�????, ?�?�?�?�?� ?�?� ?z???�?�?? ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 3 ???�?�???�?? ?�???z?�???�?? ?????? ?�???�?�?????�??, ?�???�???�?s ???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�??".

?�?�???� ?z?�???�?�?�, ?�?� "???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?�?� 8 ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??. ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?????�?�???� ?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?Y ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�?Y ?�???�?�??, ?�?�?� ???�?�???�?? ???�???�?�?? ???? ?�?z?Y ?�?�?z???�?�". ?�?�?�????, ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�???Y ?�?? ???�?�???�?? ?�?z?????�?? ?z?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�, ?�?�?�???� ?z?�???�?�?� ?�?�?z?????�?? ?z???�?�?? ???�?�?�?? ???�?s ?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�. "?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?� 7 ???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??", ?z?�???�?�?� ?�?�???�, "???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???z?�?�?? ?z?�?? ???? ?�?�?�???s ???�?�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�. ?�?�?�????, ?�?? ?�???�?z?�?? ???�???� ???�?�?? ?�?�???�?? ???�?????? ?�?z?� ?�???�?�?�??. ???? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???Y ???z?�?�?? ?�?????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�???�???�?�?�".

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?????�?? ???�?�???? ???�?�?�?Y ?z?�?�???� ?�???�?? ?�?z?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ?�???�?�?�??. ?�?�?�?�???�?? ?�?�?????�?? ???? ?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?�??, ?�?????� ?z???�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�?�?? ???????�?� ???? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�???� ?z?Y ?�?�?�?�????, ???z???? ???�???� ?�???�?�?�?? ???�?z?� ?????�?�?? ?�???�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?? ?z?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?�. ?�?�?? ?�???? ???? ?�?�?�???�?? ???�?????? ???? ?�???�?s ?�???�?�?�??, ???? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?????�, ?�???�?? ?�???? ???? ???�?? ?�?z?z???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?? ?z???�?�??????, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�. ???? ?z???�?�?�?�?? ?????�?�?? ???????�?�?Y, ?�???? ?�?�??. ????, ?�?�?? ?�?�?�?�?�. ???�?� ?�???� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ???? ?�?�???�?�?? ???�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y a�� ?�?�?�?�?�?s ?�?� ?�?�?�?? ???�?� ?�?�????!

?�?�?? ?�?�?�?Y, ?�?� "?�?�?� ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y ???�???�?�?? ?�???�?�?? ???? ?�?????�???�?? ?�?�?z?�?�?z?�?? ?�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s. ???�?� ?�?�?�???�?? ?�?� ?�?�?� ?�???� ?z???�?� ???s ???? ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?�??, ?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�??, ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?z???�??".A�

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ???z???� ?�?� "???�?� ?z?�?�?�???�?? ?z???z?�?�?? ???�?�?? ???? ?z?�?? ?????�?�?? ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?�???s ?z?�?�?�??, ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�???z?�???�??. ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�?? ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?� ?????? ???�???�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???z??, ?�?z?�?????z?? ???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???s".A�

?�?�???z?�?? ?�?�???�, ?�?�???�?�?� ?�???z???�, ?�?� "?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?? ?�???�?� ?z?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?�??. ?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?Y, ?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�???� ?�?�?? ???�?�?�, ???�?? ?z???�?�?? ???� ???�???� ???? ?�?�?�???�???�?� ?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?????�?�?? ?�?�???�?z?�?�?�?�??".A�

A�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??A�

???�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?� ???�?�?Y ?�"??

יום שלישי, 19 באוקטובר, 2010

???�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?� ???�?�?Y
?�?z???z?� ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�-15 ?????�?� ?????� ?�?z?z?�???� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?� ???�?�?Y ,?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y ?????�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?� ???�?�?Y ?�"??. ?�???�?? ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??.
?�?�?�?? ?�?????�?�?? ???�?�?� ?�'?�?�???�?�???�?� 16 ?�?�?? ???�?�???� 20.10.2010 ?�?�???� 18:00 ?�?�?�?�?�.

?�???�?�?�?�??:?�?????� ?�???�???�,?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�???? ???�?�?� ?�???�???� ???�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?�?�?�.

?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?????? ?�???�?�?????�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�??: www.rishonlezion.muni.il
?�?????�???�?? ?�?�???Y ???�?�?z?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y: 039488665

???�?�?z?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�' 30.8.10 ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??, ?�?�?�?� ???�???�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ???�?????�?? ?z?�???�?� ?z?�?z?????s ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�???�?? ???�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??" ?�???�??. ?�?�?� ???�???� ?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�"?? ?�?z?�?�?� ???z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?�??.

???? ?�???�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??" ?z?�???�?? ?�?z?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�???z?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�?z???????� ???�?�?�?�?? ???? ?z?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�?�??. ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???z?�?? ?z?????�???�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?z???�???�?�?? ?�?�?�?Y- ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�; ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y; ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s; ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?�; ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�??; ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�???�?�. ?�?�???? ?�?�?????�?? ?�?�?� ?�???z?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ???�?�?�???? ???�?�???� ???�???�?�?�?? ?z?�???�?�?� ?�???�?�?�???? ?�???z?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???? ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�??.

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?z???�???? ?�???�?�?�??, "???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�???� ???z?????� ?z 5 ?z?�???�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�???�?�?�??. ???�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�???�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?? ?z?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s ?�???�?�- ?�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�??. ?????�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?� ???�?�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ?�???�???z?�?? ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?�?? ?�???�??". ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�???z?�?�"???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�' ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?Y ?z?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�???�??, ?�?�???z?� ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s, ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s ???? ?�?�???z?????�, ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�??, ?z?�?�?� ???�???�?�?� ?�???�?�.

?�?�?? ?�?z?? ?z?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�???z?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?�???� ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�?�????. ?�?z?�?�?�??, ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?�???�?�?z?� ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?s, ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?s ?�???? ?�?�???z?????� ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?? a�� "?�?�?�???? ???? ?�?z?�?�" ???�?? ???�?�?�?� ?z???�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�???�?�?? ?z?�?z???�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�???�??.

?�?�?? ?�?�?z???�?�???� ?�?????�?z?� ?z?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?z???�???�?�?? ???�?? ?�???�?z?� ?�???�?? ?�?z?Y ?�???�?�?�?� ?�?� ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?� ?z?�???�?�?? ?�???�???� ???z???Y ?z?????� ???�??- ?z?�?�?�?? ???�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???�??!

?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?????�?z?�???� ?z?�???�???�???� ?�???�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?�?�???s ???? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�. ???? ?�???�?�?? ?�???? ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?????�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�?????�?? ?�?�?? ?z???�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???�?? ?�?z?Y ?�?z???�?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?? 24 ?�???�?? ?�?�?z?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�.

?�?�?�?�?? ?�?�??: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�???�?�?? ?�?�?� ?�???� ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?� !

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?�?�???�?�?? ?�?�?� ?�???� ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?� !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�???� ???�???�?�?? ???? ?�?z???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�. ?�?????� ?????� ?�?�?�?� ???? ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???�?� ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�.

???? ?�?�?� ?�?z?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?? ?�?�"?�, ?????�?� ?�?�???�?� ?�???�?? ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�???? ?�???�?� ?�?� ?�???�?� ?�?�?� ?�???? ?�?�?�?�.

???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�-09.09.10 ?????�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?????� ?z?z?�?�?? ?????�?�???�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?�???�?�?? ?�?� "?�?�?�?????� ?�?�???� ?z?�?s ?�???�?�?? ?z?????�?�?? ?�?????� ?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?z?�?�?? ?????�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�????. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�????, ?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?�, ???s ?�?�?�?� ???�?� ???�???�?�?? ???? ?�?z???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?????� ?z?z?�?�?? ?????�?�???� ?�?z?�???�???� ?????�?�?�?� ?�???�?�?�?�. ?�?�???�?� ???�???�?�?? ???? ?�?z???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??, ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?z???????�?� ?�???�?� ?z???�???�?? ???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?� ???�?�?� ?�?�???�?�?�".

?�?�?�?z?? ?�?�"?�

?�???�?z?� ?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�??,?�?�?� ?�?z?�

יום שלישי, 31 באוגוסט, 2010

4,500 ???�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

?�???�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�???�?�?� ?�???�?�?� ???? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�?? ?z???�?�?? ?????�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?z?� ???�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y!

???�???? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? "???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??", ???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�???� ???z?� ?????�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?? ?�?�?z?? ?�???�?z?� ?�?�??, ???�?? ?�?�?�?? ???�?z?� "?�???�?�?� ?z?�?�?�?�???�??" ?z?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�??????.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?????� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�??????, ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�??, ?????? ???�???�??. ?????�?�?�?� ?�?�?�???� ?z???�???�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ???�???�???�, ?�???�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?� ???�?? ?�?� ?�?�?� ?�'???�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y, ?�?z???�?Y ?�?�???�?�???�, ?�?�?�?� ???�?????�, ???�?�?�?� ???�?�?�?Y, ?�?�?� ???�?�?????�?�?�?�?�??, ?????� ???�?�?�?Y ?�?�???�?�???�??, ?�?�???�?z?� ?�?�??.

?�-4,500 ???�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�???� ?�?�?? ?�???�???�?�?�, 28.8. ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?� ?z?�???�?� ?z?�???� ???�?�???� ?�?? ?�?�?? ???� ???z?�?�??, ?�?�?�?�?�???� ?�?? ???? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???? ?z???s ?�?�?�???� ???�?� ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�??.

?�???�?z?� ?�?�?? ?�???� ???? ?�?z?�?�?? ???? ???�?�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?? "?????�?� ?�?�", "?�?�???? ?�???�?�", "???�?? ???�?� ?�?�", "???�??", ?�"?�???�???�", ?�?�?z?�?�?s ???? "?�???�?? ?�?�???�?�", "?z?�???�?? ?z???�?�???s", "?z?�???Y", "?z???�?�?�??", "?�?�?�?? ?�?? ???????�???�?�?�" ?�???�?�.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???�?�?? ???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z??: " ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�, ?????? ???�?�, ?�??, ?�?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?? ?z???? ?z?????�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�. ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?� ???z???�????, ?????�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???z?�?�???�?? ???�?�???� ?�?z?�?�?�?�??. ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???z???�?� ?�?? ?z?�?�???�?? ???? ???z?�?�?? ?z?�?�?�???�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ???�?� ?z???�?z??. ???�?� ?�?z?� ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�".

?�?z???z?� ?�?� ?�?�?�?Y ?????� ?�???�?? ???? ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ???�???s ?�?z?�???s ?�-23 ?�???�???z?�??. ?�?�??: "?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�??, ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?z?�?�?� ?�?z?�?? ?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�?�?� ?�?�?�???????�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�?? ?�?�???Y, ?z?�?�?? ?�?? "?z?� ?�?�?�??" ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�, ???????? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???? ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?????? ???�????, ?�???�?? ?�?�?�?s, ?�?�?�?? ???�?�?�, ?�?�?�?� ?????�???�???�?�?Y ?�???�?�. ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?Y ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???z?�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ???�?�???� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�???Y ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?z?�???� ???�?z?�?� ?�?�?????? ?�???�?�?�?�?� ?�???Y ?�?�???�?�?�?� ?????�?� ?z?�?????�?�??, ?�???�?�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??". ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?� "?�?�?? ?�???�???�???�?? ?�?�?� ?z?�?�"?� ?�???�???�?Y, ?�?� ?????�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z???�?� ???�?� ???? ?z?�?�???�?? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�???� ?????�?� ?z???�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�???�???�??". ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ???????� ?�???�???�?�?� ???? ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�??.

?�?�???�??: ???�?� ?�?�?�?Y - Rishon4u.co.il

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !