ארכיון פוסטים עם התג "?�???�?� ?�???�?�?�???�?�"

?�?�???? ?�?�?�???�?Y ???????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

?�?�???? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???? ???�???�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�?�???�
?z???�?�???�?Y ???????�??"?�

?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?� ?�?�???? ?????� ?�???�???�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ?�?�?�???? ?�?�?�???�?Y ?????�?�?�??.

?�?????� ?�?�???? ?�?�?�???�?Y ?�?�?� ?�???�?� ?�?z?�?�?� ?�???? ???�???� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?????�?� ???? ?�?�?�???� ?z?z?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???�?�?� …?�?�?�?z?� ???z?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�??, ???? ?z?�?? ???�???�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?z???�?�???�?Y ???????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�???? ?�?�?�???�?Y ?z???z?�?� ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�???�??, ?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?z???�?�???? ?????�?�?�?�?? ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?z?�?????�?�?? ???� ?�?� 10 ?????�?z?? ???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�???� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?? ?�?�???? ?z- 99%. ?�?�?�???�?Y ?�?????�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�???? ?�?? ?�?? ?�?�?�???�?Y ?????�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?�?�?????�?z?�?? ?�???�?�?? ?�-???�?�?�?Y, ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�???�??.

?�?�?�???�?Y ?z???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?????�???�?? ???�?� ?�???�?�?�?? ???�?�?� (custom) ?�?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?z?�??. ?�?�?�?� ???�?? ???�?� ?z???�?�?�?�?? ???z?????� ?z 600 ???�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�??, ?�?z?� ?�?Y ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�???�?� ?�?? ?�?�???? ?z-6,000 (?�?�???�?�?�??/?�?�?z?�?? /???�?�?� ?z?�?�???�??).

?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?????�???�?? ?z???�?�???? ?????�?�?� ???�???� ???�?� ?�?� ???�?� ?�?�???? ??"?� ?�?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???? ?�???�???�???� ?�???�?�?Y ?z?�?z???�???� ???�?� ?�???�?�?�. ?�?�?�???�?Y ?z???z?�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?? ?�???�?�?�????, ???�?�, ???�???�?s, ?????�?�?�?� ?� ?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???? ?�?�?�???�?Y ???�?�?�???�?�?�?�?? -?�?�???? ?�?? ?�?z?�?�?�???? ?�?�???� ???�?? ?�?�?�???� ???�?�?�???? ???�?� ?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?�???�?? ???�???�???�?�?? ?�?�?�????. ???�?� ?z???z?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�???�?�??, ?�?�???�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?z?� ?�?Y ?�?? ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?? ?�???�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�???�.

?????z?�?�?� ?z?�?�?�?�?�??: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?z?? ?z???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?�

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

?�?�?z?? ?z???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?z?�?s ?????�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�?�???�?�?� ?�?????�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�"?? ?�?z?�?�?Y ?�???�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?Y ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?? ?z?�?�???? ???�?�?? ?�?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?� ???�?�?� ?�?�?z?? ?z???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?�.

?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�, ?z???�?� ?�?�???�?�?�, ?z?�?�?�?� ???? ???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?????? ?z???� ?�?�?? ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?z???�?� ?z?�?�?? ?z?�?�?�?�???�?? ?�???�????. ?�?z???�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?z?? ???�???�?? ?z?�?�???�?? ???�?�?� ?�?z?�?z?�?? ???z?�?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?????�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�.

?�?z???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????� ???�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?� ???????�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?????�??.

?z?�?�?�?z?� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?�?z???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?z???�?� ?�?????? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?z?�?� ???z???�?�?� ???�?�???�???�?� ?�?�?�???�?? ?z???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ???z?�?�???�??.
?�?z???�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?????�??A� ?�?? ?z?�?�???�?? ???�?�?z?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?Y ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????? ?�?�??????, ?�?�???? ?�?�?�?????�???�?� ?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?z???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?????�???�?� ?�?�?�?????�?? ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?z?�?�??, ?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?�??, ?�?z?z?�??, ?�???� a�� ?�???�?? ?�?z?�?� ?�?????� a�� ?�?�?�?�??.

?�?�???� ?�???�?�?� ?????�?z?�?�?�??

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

?�?�???� ?�???�?�?� ?????�?z?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?z?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?�?? ???z?????� ?z 42,660 ?????z?�?�?�?? ?�?� 327 ?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�???� ???�??. ?�?????? ?�?�?�???� ?????�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�???� ?�???�?? ?�?????�?� ?????�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�???�?�?�????, ?�?z?�?�???�?? ?�?z???�???�?? ?z???�?�???�?? ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�.

?�?z?� ?�?Y, ?�?? ?z???�???�?� ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ???�???� ?�?�???�?� ???????�?�?Y ?�?�???� ?�?�?z?�???� ?�?�???�???�?�. ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?z???�?�?? ?�?� ?� 1 ?�???�???z?�?? ?�?????�?� ?�?�?�???� ???�?�?z?? ?�?�"?� (?�?�?? ?�?�?�?�?�) ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�?? ?�?�???z?� ?�???�???�?� ?�???�?? ?�?�?�???Y ?z???�?� ?z?�?�?�?� ???�?? ?�???�?� ?�???�?�??.

?�???�?? ?�?�???�?� ?? 3 ?z???�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?�?? ?z?????� ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s. ?�?�?z?�?? ?????� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ???�?z?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??, ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�???z?�?�?�?? ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s. ?�?�???� ?z?�???�???�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?z???�?�?Y ?�???z?�?s ???� ???? ?z???�???� ?�?�?�?�?�.

?�?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z???� ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ???? ?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?Y ???? ?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?� ???�?�?? ???�?? ?�?�?� ?�?z???�?�??.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�???z?�?�?� ???? ???�???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?????�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?????� ???�?�???�?� ?�?�???� ?�?�???� ?�?�???�?�?� ???�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?? ?z???�?�?� ?�???�?? ?z?�???�?? ?�?�?z?�?�.

?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�??????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ???�?�?? ?�?�?? ???�?�?????? ?�?�???�?�?�?? ?????�?�?? ???�?z???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?????s ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ???�???�?? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?? ?�?�?????? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? .

?�?�?? ?z?�?�???� 17:00 ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???? ???? ???�?�???? ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?z???�???? ?�???�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ??"?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?????? , ?z?�?�???� dg , ?z???�?z?� ?z?�?�?�???�?? , ???�?�???�?? ?�?�?�-?�?�?� ?�???�???�?? ?z???�?z?�?? ?�???�?�???�?? ?z???�???? ???�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� .

?�?�?�?? ???�?�?Y ?z?�???�?� ???�?z?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?� ???�?�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ?�?�???? ???? ?�???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?z?�?? ?�?�?? ?�?�?????�???�?� .
?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�???�???� ?�?z?�???� ?�?� ?????�?�?� ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ???�?�??:"gamblers crew" ?????�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???? ?�???�???? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?????�?� ?�???�???�?? ?�???? ?�?�????.

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z"?z ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�,?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�, ?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?????? ?�?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�??- ?�?�?�?�?? "ynstopabyls " ?z???�?�?�?� ?�???�?�?? ???�?? ???�?�?� ???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ?�???????s ?�?�?�?� ?�?�???z?�?�?�.

?z?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z????: ?z?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?? ?�?�?�???� ,?�?�?�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?� ???? ?�?�?�???� ?�???� ?z???�?�?� ?�???�???�?s ?�???z?�?�?s ???�???�?�?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???� ?????�?�?? ,???�?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�???�?z?�??:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�?�?�??

???�?�?� ?�???Y:?�?�?�?�'?�?�

???�?�?� ?�???Y:???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?????�?�

???�?�?� ?�???Y:???�?�?�?�??

???�?�?� ?�???Y:???�?�?�???�?�???�

???�?�?� ?�???Y:?�?�?z???? ?�?�???�?? ?�?�?????�?�??

?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�: ?�???�?� ?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?z?�???�?? ?�?�???�???�:???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?Y

?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�,?�?????�?�: ?�???�?? ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???z?�?�?? ?�?????� ?�?? ???�?Y ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?�- ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?z???�?�?� ???�?�?�?�?�

יום רביעי, 12 באוגוסט, 2009

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? 42

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???�??:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?? ?????�?�?Y 10.8.09 ?�?????� ?�?�?� ?�?z?�???�?Y ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� 42 ?�?�?� ?�?�?z?� ?�?�?? ?�?�?� ???�?�???� ?z???� ?z?�???�???� ???�???� ?�?z???�?�?� ?�?�?�???? ???�???� ???� ?z?�?�???? ???�?�???� ?�?? ???�?�?? ???�???? ???�?�???�?�?Y ,?�???�???�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?????� ?�?z?�???�, ?�?s ?�?? ?????z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?z?�?�?�?�,?�?�???�??,?�?�???� ?z?�???�?� ???�?�?? ?�?�?? ?�?z???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�???�?�???� ???�???�?? .

???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ???�?�???� ?�?�?�?�???? ?z???�?� ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?Y ?�???�???� ???? ?�?z?�?�??,?????�?? ?�?�?????�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?� ???�?�??, ???�?s ????? ???? ?�?�???�???�?�?�.

?�?�?�???� ???�?�?�?�: ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�???�?�???� ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ???�?�?� ???�,?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�??,?z?�?�???? ???�?�?? ?????� ?�???�?? ?�???� ?�?�???�,?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�,?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ???�???? ???�?Y ?�?�??,?�?�???? ?z???�???�?�?�??,?�?�?� ?�?�???Y,?�???z?� ???�?�,?�?�?�?Y ?�?�?Y,?�?�???�?Y ???�?�?Y,???� ?�?�?�?????�?s,???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???z?� ?�?�?�,?�?�???� ?�?�?�??,?z?�?�?� ?????�?Y,???�???�?�?? ?�???�?� ?�???�?�…

?????z?�?�?�?? ???�?�?� ???? ?�?�?�?�?�???�??:

???z?�?�?�1

???z?�?�?�2

???z?�?�?�3

???z?�?�?�4

???z?�?�?�5

???z?�?�?�6

???z?�?�?�7

???z?�?�?�8

???z?�?�?�9

???z?�?�?�10

???z?�?�?�11

???z?�?�?�12

???z?�?�?�13

???z?�?�?�14

???z?�?�?�15

A�

?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�???�??

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�???�??A� - ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�????
?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z???�???? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�??.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�??, 13.08.09 ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�???�?? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�??.

?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�???�?? ?????�?�?�?� ?�?z???�?�, ?�?z???�?�?� ?�???????�?�?�?�?? ?z???�???? ???�?z?�?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?�?�??: ???�???�?? ???�?�?�?�?�?�???� , ?z???�?? ?z?�?�?�???�??, ?�?�?? ???�?�?�??,???�?�???�?? ?�?�?�-?�?�?�, ?�???�?�???� ?�???�?�…

?�?�?? ?z?�?�???� 17:30 ???�?�?�?s ???�?�???? ?�?�?�??, ???z???�?�?? ???�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�"??, ?�?????�?�?� ??"?� ???�???�???�?�?? ?z?�?????? ?�?z?�?�"?? .

???z?�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?? ?�?????�, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�???�???�, ???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�???�????, ?�?�?�?�?????� ?�?�???? ?z?�???? ?�?????�?�?� ?�???�????.

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?z?????�?? ?�?�?�?� ???????�?�?�?� ???? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�??, ?�?�?�???�?? ???�???�?�?Y ?�?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�???????� ?�- sap ?�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?�?�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?????� ?�?�???�:"?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?�?z?�?� ???????� ???? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?????? ?�?????? ?�?z?� ?????�?�?� ?????�?z?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�????.

?????z?�?�?�?? ???�?�?�:

1
2
A�3A�

?�?�?�?�?�?? ???�?� - 20 ?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ???�?�?�?� ?�???�??

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

?�?�?�?�?�?? ???�?� - 20 ?�?�?�A�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???� ?z?�?z?�?Y ?�???�?� ???�???�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???? ???�?�?�???? ?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z???�???? ?�?????�?�?? "???�?�?????? ?�???�?�?�"

"???�?�?????? ?�???�?�?�" ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?� ?�?�?�???�?�?�, ???�?�?�?Y 20 ?�?�?� ???????�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?�?�?�?? ?�???z?�??.

?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?????�?�??, ?�-6 ?�???�?�?�???? ?�?�???� 20:00, ?�?�?????s ?z?�?�?? ???�?� ?�?z???�?�?? ?�???� ?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?z?� ?z?�?�??????. ?�???�???�?? ?�???�?�?? ??"?� ?????�?? 9.

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?z???? ???�?? ?z?�???? ???�?�???�???�?�?? ?�???�??.

?????�?z???? ?�?? ?�???�???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?z?�?? ???�?�??. ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???� ?�???�??, ?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?z???�?s ???�?�?Y ???�?�?�?? ???? ?�?�?????�?� ?�???�?� ???�?�???�???�?� ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?z?�?�?�?? ?z???�?s ???�?�?Y ???�?�?�??, ?�???� ?�?�??, ?z?�?????�?�?? ?�?? ?????�?�?? ?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?????�?�?Y ?�?�?�???�?�?�??.

?�?z???�???? ?�?z?�?�??, ???�???� ?�?�?�?� ?�?Y ???�???�'?z?Y ?�?z?�?�?? ?????�?? 9 ?�?�?????�?�?� ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?�???� ???�?z?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ???�?�??, ?�?z???�??, ???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y, ???�?�?? ???�?????�' ?�???�???�??.

?�?z?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????� ???�?�?�?� ?�?�?�???�, ?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?????�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???z?�??, ???�???�?�, ???�?�?????�?�?�, ?z?�???�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�'. ???????�???? ???�?�??, ?�?????s ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?�?? ?�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�??. ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�???? ?�?? ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?�??. ?�?z?� ?�?Y, ???z?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�??, ?�?�???� ?�?�???? ???�?�??, ?????�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�??.

?�?�???�?�?�'?�?�: "???�???� 20 ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?????�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???? ???????�?�?? ?�?�?�???????�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?Y ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ???�???? ???�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???????�.

???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???Y ???�?�???�?????�?�?� ?z?????� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�???�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?????�?�?� ?�?� ???? ?????�?�???� ?�?? ?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�?� ???�?�?z?�?�???�?� ?�?s ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�?� ???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?????? ?�???�???? ?�?� ???�?�?? ???????�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�??????".

???�?�?? ???�?�?????�'

?�?�???� ?z?�?�?z?�?Y

?�?Y ???�???�'?z?Y

A�

?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?� ?�???z?�?�?�?????� ?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 19 ביולי, 2009

?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?� ?�???z?�?�?�?????� ?????�??"?�
?z?� ?�???? ?�?�?�-?�?�???�?� !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�'?�???�???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ??"?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�" ?�?�?????s ?�?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�???z?�?�?�?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�???�???? ???�?????� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?????�?? "?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�".

?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�?� ?�-5000 ?z?�?????�?�?? ???? "?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�" ?�?�?????s ?�???z?�?�?�?????�. ?�?�?�?????�?�?? ?????�?Y ?�?�???�?� ?�???�???? ???�?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�?z?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?�?�???�?? ?????�?�???�?�?� ?�?�?�?????? ,?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???� ?�?z"?z ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�.

?�?????� ?�???z?�?�?�?????� ?�?�???�?� ?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ???�?� ???�?�?�???� ???�???�???�?? ?�?�?z?�?Y ???�?�?? ?�?z?�???� ?�?z???�???? ?�?????�?�???�?�?�??.

?�???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�???�?? ?�?????� ???? ?�?????� ?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�???�?� ?z?????�?�???�?�?�, ?�?????� ?z???�?�??, ?z???�???? ???�?? ,?�?�?z???? ???�???�???� ?�?�?�?�?�???� ?????�???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?�???� ?z???�?�?? ???�???� ?�???�?�.

?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�?� ?�?�???Y ???????� ???? ?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� "???�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?z???�?�?? .

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

?z???�?�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�???? ???�???????�?� ?z?�?�?????�

יום רביעי, 15 ביולי, 2009

?z???�?�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�???? ???�???????�?� ?z?�?�?????� ???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?????z?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�?? ?�?�???� ?�?�?z?�?�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?? ?z?�?�?????� .

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???? ?�?�?�???? ?z???�?????� ?�?? ???�?�?�?�?�?? ???�?�???z?Y ?�?�?????? ?�?�???�?� ???�???????�?� ?z?�?�?????� ?�?�?????� ?�?�???? ?z?�?�?????� ?�?�?�?� ?�???�???? ?�?Y ?�?�???�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�?z?�?�?�.

?z?�?�?????� ?�?�?? ???z???�?� ?�?�???? ?�?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?????�???�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?????? ,?�?�???�?� ?�?�?z?Y ?�?�?�?�???�.

?z?�???? ???�?�?�???� ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?? ?????�???�???�?? ???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�,?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???? ?�?z?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???�??.

???? ???�?? ?�???�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� "???�?z???�" ???�?Y ???�?�?� ?�???�?? ?�???? ?z?�?�?? ???�???�. ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�???z?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ???? ???�???? ???? ?�???�?? ???�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?�?? ???z???z?� ?�?�?????� ?�?z?�?�?�???� ?�???�??.

?????�?? ?�???�?? ?�?�???s ???�???? ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�"?? ?�?�?�???? ???�?�?� ???�?�???�?Y ?�?z?�?�?� ???�???�?� ?�?? ???�?�?�?? ???�?�???z?Y ?�?�?? ?�?�???�??, ???�???????�?� ?z?�?�?????� ???�?�?z?� ?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?�???� ?????�???�?�?? ?�???�?�??.

?�?�?�???� ???�?�?????? ?�???�?z?�?� ???�?z?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�, ?z?�???Y ???�?�?�?�?�???�?�?Y,???�?�?� ???�?�???�?Y,?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�??,?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�???�?Y,???�?Y ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?�,?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�???z?Y ,?z?�?� ?�???? ?�???�?� ???�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?�??.

?�?�???� ?�???�?z?�?�???� ?????� ???�?z?� ?�?�?� ?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�???? ?z?z?�?�?? ?�???�?z?�?? ?�???????�?�?? ?z?�?�???�??.

?�?�???? ?�?�?�???? ???�???????�?� ?z?�?�?????� ???? ???�?� ?z?�???�?�?�

?�?�???? ?�?�?�???? ???�???????�?� ?z?�?�?????� ?�?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?z?�?�?? ?z?�???Y ???�?�?�?�???�?�?Y ?�???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y ???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ???�?�???z?Y

?�?�???? ?�?�?�???? ???�???????�?� ?z?�?�?????� ?�?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�??

?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ???�?�???z?Y ?z?�???s ???? ?z?�?�?�?? ?z?�?�?????� ???�???� ???�?? ?�???�?? ?�?z?�???�

?�?????� ?????�?�?�???� ?�?�?�?? ???�?? ?z?�?�?�???� ?�???�??

יום שני, 6 ביולי, 2009

?????? ?�?�?????�?�?�?z?? ???? ?�?�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�?Y ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�?�?????�?� ???�?�?Y ?�"?? ?�?Y ?�???�?Y ?z?z?�???�?� ?�?? ?????? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?????�"?? ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?????? ?�?�?????�?�?�?z?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�??.

?z?? ?????? ?�?�?????�?�?�?z??, ?�?�"?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???? ?z?�???? "?�?�?�??", ?�?????�?� ?�???z?� ?�???z?????� ?z5 ?z?�???�?????� ?�?�????, ???�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?� ?�?�??, ?�?z?�???? ?�???�?Y ?�?�?�???�?? ?�?z?????�?�, ?????�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�???�???� ?????�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?????�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�???�. ?�???�?� ???�?� ?�?�?? ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?� ?�?�???? ?????� ?�???�???�?�?� ???�?�???�?� ?????�?�, ???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?z?�?�?Y ?�?�?�?�?� ???�???Y, ?z?�?�?? ?�???Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?z?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?� ?z?�?� ?�?�?? ???�???�?�?�?? ???�?�?�?�??.

?�?z?�???s ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???? ?�?�?�??, ?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�???�, ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???z?�???? ?�?�?z?�?? ?�?�?????� ?�?????�?�?�?� ???�?�?Y. ?z?? ?�?Y ?�???�?Y, ???�???�?? ?z?�?�"?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?�?? ?z?? ?�?�?????�?�?�?z?? ???�?�?�???� ?�?�?�?�?s, ?�???�?�?? ???? ?z?�?�?� ?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�??????, ?�???? ?�?�???�?? ?�???�?z?�?�. ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???? ?????z?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ???? ???? ?�?�?�???� ?z?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�???�?�??, ?z?�?�?� ???�?? ?�?�?�???� ?z?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?z?? ?�?? ?z?�???� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ???? ???�?�?? ?�?z?�???�?? ?????�?�?�?� ?�?z?�???? ?�?�?�??. ?�?????z?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?????�?? ?z?�?Y ?�???�???? ?�?z?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�?z?�????.

?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?� ?z?�?�?� ???�?�?�?� ?z?????� ???? ?z?? ?�?�?????�?�?�?z??, ?�?�?�?�?Y ?�???? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? ???�?� ?z?�???�???�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?�, ?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�. ?�?�?????�?�?�?z?? ?�???�?�?? ?�?� ???�?�?? ?z???z?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�??. ?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?�?z?? ?�?????� ?????�?�?�???� ?�?�?�?? ???�?? ?z?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ???? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?s ?z?�?�?�???� ???�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�???�?? ???�???�??. ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�???�?�?�???? ???�?� ???�?�?? ???�?? ?z?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?�?????�?�?�?z?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?????�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?z???� ?�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?????�?�?�?? ?z???�?�?Y ?�?�???�.

?�?z?�?�?� ?�?????�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�?z?�???? ?�?�?�??, ?z?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?z?????�?�, ?�?�?????�?� ?�?�?????�?� ?????�?�???� ?�?? ?�?�?????�?�?�?z??- ???�?Y. ???�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�?? ?�?�?�?????�?z?�?�??, ?�???? ?�?s ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ???�???Y ?z?�?�?? ?�???Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?z?? ???�???Y ?�?�?????�?�?�?z?? ?�?�"?? ?�?z?�???? ?�?�???s ???? ?�?�?�?�?�?�.
?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???� ?z?�?z???�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?z???z?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?�?� ???????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?z?�?�?�???�?? ???�?�???? ?�?z???�?�?�?�?? ???z???z?�?�?? ?????� ?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�?� ?�???�???� ?�?????�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?�?�?�?� ???? ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�' ?????�?????� ?�?�???????�. ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?z?�?s ???? ?z?? ?�?�?????�?�?�?z??.