ארכיון פוסטים עם התג "?�???�?� ?�???�?�?�???�"

?�???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?????z?�

יום חמישי, 14 באפריל, 2011

?z?�?�?? ?�?????z?� ?�?�?�?�?�?�

?�???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?????z?� ???z???�?z?� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?????�???�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???z?�???? ???�?�"?� ?�???????�?s 27.04.11 , ?�?�???� 20:00 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?????�??"?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ???z???�?z?� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?? "?�?�?�?� ?�?�???�" ?�???�?� ?�???�?�?�???�. ?�?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?????? ???�???? ?�???�?�???�. ?�???�???�?? ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? a�� ?z?? ?�?� ?�?�?? !

?????�?? ?�?�?????�?? (?�?????�?z?�) ?�?�?�?�: 100 a�? ???z?�?�?�?? (?�???�????), 50 a�? ???�???? (?�?�?�?�??).
?�?????�???�?? ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?????�??"?� ?????�?�?Y: 03-9488666
???� ?z?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� (????' 050-7335010).

?�?????�?z?� ?�?�?�?�?� ?z???�?�,?z?�?�?�?�?? ???????�???�?? !

?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?????�?�??

יום ראשון, 6 בפברואר, 2011

?�?�?�?� ?�?�?�?????�?�??

?z?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�???? ?�???�?? ?z???�?�???� ?�?�???�?? ?�?z???�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� 233 ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?????Y ?�?�?? ?z?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�???�?�?� ?z?�???�??, ???�?? ?z?�?�?�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�???�???� ???�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?z???�?�?? ???z?�?�?�?�??. ?�?�???�?Y ?z?�???�?� ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?z?�???�?? ???�???�?� ?�?�?? ???z?�?� ?�???�?z?� ?�?? ???� ?z????, ?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�??. ???�?�?? ?z?�?�?�?????�?�?? ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�???�???�?�?� ?z?�?�???�?�?? ?z?�?s ?�???�?�?�?? ?�?????� ???? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�???? ?????�?�?�.
?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ???z?�???�, ???�?z???�?? ?�"?z?�?�?�", ?�?? ?z?�???z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???� ?????�?�??, ?�?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?z?�???�?? (???�???�?�?�??), ?z???z?�???�?? ???? ?�?z?�???�?? ?�?z?�?�???? 80 - 70 ?�"?� ?�?z?�?�???�?? ???�???? ?????�?�???� ?z???�?�??. ???z?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???????�?�??, ?�?�?????� ?�?�?�?? ?z?????� ???? ???z?�???�?? ???�?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?� ?�???� ???�?� (???�?�??) ?�?�?�?? ???�?Y ?z???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�?�???� ?�?�?�??. ?�???�?� ?�?z?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?????Y ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?� ???�?? ?�?�?�?????Y ?�?�?�?�?�. ?�?�???� ?�?� ?�???�?�???� 2 ?�?z?�?�?�?�??, ?�?� ?�???�?Y ?�?????�???Y ?�?�?Y. ?�?z?�?�?� ?????�???Y ?�?�?Y ?�?�???� ?????�' ?�???�?�?z?Y, ?�?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�???�?� ?�?�?�?�?s ?�?? ?�???�?�?�, ???�?� ?�?�?? ?�???�?�??, ?�?z???�?Y ?�?z?�?�?� ?�- 10 ?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�???� ???�?� ?�???�?�?� ?�?�?????�?�?? ?�?z?�?�?�??. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?????�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ???�?z?� ?�?z?�?�?� ???�???�?�?�. ???z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�, ?�?� ?�???�?Y, ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?� "?�???? ?z?� ?�?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?s ???s?" ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�. ?�?z?�?�?� ?�???? ???? ?�?�?? ?z?�?�?Y ???�?????�?? ???�?? ???? ?z?� ?�?�?� ?�???�?�? ?�?�?�?�?� ?�???� ???? ?�???? ???? ?�?z?????Y ?�?�?� ?�?z?�???� 3 ?�?�?????�?�?? ?z?�???????�?? ?z???�?? ???z?�?�???? ?�???�???? ???�?�?�?�. ?�?�?�???? ???�?s ?�?z?�???� ???�?� 2 ?�?�?????�?�?? ?�?�???� ?�???�?�???� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�. (?�?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? 5 ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y). ???z?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?????�, ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?????�?�?? ?�?z?�?????�. ???z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ?�?z?�?? ?�???�???�?�?� "?z?�?�?�" ???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ???z?�?????�. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ???� ???�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ???z?�??. ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?????�.

?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�???? ?�???�???�?Y ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�?????�?�??, ?????�?? ?�???�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?s ???z?�?�?�.
?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ?�?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�???z?? ?�?� "?�?�?�?�?? ?�???z?�?�, ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ???�???�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�??". ?�?�?�?Y ?�?�???�??, ?�?� ???�?� ?�?z?�?�?s ?????z?�?� ???? ?�?z?�?z??, ?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ???�???�?�??: "?z?�?�?�?? ?�???�?�???� ?z???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???z?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?? ???�?�?� "?z?�?�?�" ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ?z???�?z?Y. ???? ?????? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?? ???? ???�?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�?�???? "?z?�?�?�" ?�/???� ???? ???? ???�?� ?�?? ?�?�???? "?z?�?�?�" ???�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� 106″.

?z?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ???�?? ?�?Y, ???z?? ?�?� "?z?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?�?? ?�???�??. ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�???�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z?z?�: ???�?�???�??, ?z?????�?�??, ???�?�?�?�??, ?z???�?�?�?? ???�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?? ???? ?z?�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�???�?�???� ?�???�?�, ?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?�?� ?????�?�?� ???? ?�?�?�?�".

?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?????�?�??.
?z?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�???? ?�???�?? ?z???�?�???� ?�?�???�?? ?�?z???�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� 233 ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?????Y ?�?�?? ?z?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�???�?�?� ?z?�???�??, ???�?? ?z?�?�?�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�???�???� ???�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?z???�?�?? ???z?�?�?�?�??. ?�?�???�?Y ?z?�???�?� ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?z?�???�?? ???�???�?� ?�?�?? ???z?�?� ?�???�?z?� ?�?? ???� ?z????, ?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�??. ???�?�?? ?z?�?�?�?????�?�?? ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�???�???�?�?� ?z?�?�???�?�?? ?z?�?s ?�???�?�?�?? ?�?????� ???? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�???? ?????�?�?�.
?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ???z?�???�, ???�?z???�?? ?�"?z?�?�?�", ?�?? ?z?�???z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???� ?????�?�??, ?�?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?z?�???�?? (???�???�?�?�??), ?z???z?�???�?? ???? ?�?z?�???�?? ?�?z?�?�???? 80 - 70 ?�"?� ?�?z?�?�???�?? ???�???? ?????�?�???� ?z???�?�??.

???z?� (?�?�?? ?�'), ?�?�???�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???????�?�??, ?�?�?????� ?�?�?�?? ?z?????� ???? ???z?�???�?? ???�?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?� ?�???� ???�?� (???�?�??) ?�?�?�?? ???�?Y ?z???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�?�???� ?�?�?�??. ?�???�?� ?�?z?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?????Y ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?� ???�?? ?�?�?�?????Y ?�?�?�?�?�. ?�?�???� ?�?� ?�???�?�???� 2 ?�?z?�?�?�?�??, ?�?� ?�???�?Y ?�?????�???Y ?�?�?Y. ?�?z?�?�?� ?????�???Y ?�?�?Y ?�?�???� ?????�' ?�???�?�?z?Y, ?�?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�???�?� ?�?�?�?�?s ?�?? ?�???�?�?�, ???�?� ?�?�?? ?�???�?�??, ?�?z???�?Y ?�?z?�?�?� ?�- 10 ?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�???� ???�?� ?�???�?�?� ?�?�?????�?�?? ?�?z?�?�?�??. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?????�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ???�?z?� ?�?z?�?�?� ???�???�?�?�. ???z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�, ?�?� ?�???�?Y, ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?� "?�???? ?z?� ?�?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?s ???s?" ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�. ?�?z?�?�?� ?�???? ???? ?�?�?? ?z?�?�?Y ???�?????�?? ???�?? ???? ?z?� ?�?�?� ?�???�?�? ?�?�?�?�?� ?�???� ???? ?�???? ???? ?�?z?????Y ?�?�?� ?�?z?�???� 3 ?�?�?????�?�?? ?z?�???????�?? ?z???�?? ???z?�?�???? ?�???�???? ???�?�?�?�. ?�?�?�???? ???�?s ?�?z?�???� ???�?� 2 ?�?�?????�?�?? ?�?�???� ?�???�?�???� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�. (?�?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? 5 ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y). ???z?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?????�, ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?????�?�?? ?�?z?�?????�. ???z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ?�?z?�?? ?�???�???�?�?� "?z?�?�?�" ???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ???z?�?????�. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ???� ???�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ???z?�??. ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?????�.

?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�???? ?�???�???�?Y ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�?????�?�??, ?????�?? ?�???�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?s ???z?�?�?�.
?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ?�?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�???z?? ?�?� "?�?�?�?�?? ?�???z?�?�, ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ???�???�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�??". ?�?�?�?Y ?�?�???�??, ?�?� ???�?� ?�?z?�?�?s ?????z?�?� ???? ?�?z?�?z??, ?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ???�???�?�??: "?z?�?�?�?? ?�???�?�???� ?z???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???z?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?? ???�?�?� "?z?�?�?�" ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ?z???�?z?Y. ???? ?????? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?? ???? ???�?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�?�???? "?z?�?�?�" ?�/???� ???? ???? ???�?� ?�?? ?�?�???? "?z?�?�?�" ???�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� 106″.

?z?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ???�?? ?�?Y, ???z?? ?�?� "?z?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?�?? ?�???�??. ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�???�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z?z?�: ???�?�???�??, ?z?????�?�??, ???�?�?�?�??, ?z???�?�?�?? ???�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?? ???? ?z?�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�???�?�???� ?�???�?�, ?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?�?� ?????�?�?� ???? ?�?�?�?�".

?????z?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�??:???�?�?� ?�???Y !

???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?�: "?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?z?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?z?�, ?�???�?????� ???�?� ?�?�?�???�?? ???�???? ?�?�?? ???�?? ?�???�?Y ???? ???z?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

???�?� ?z?�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???z???Y ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??".

?z?z?�?�?�?�??… ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y: ???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�???�?? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�???� ???? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???�?�?� ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ???�?� ?z?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?z???�?� ?�???�??. ?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�???�, ?�?z?�?????? ?�???�?�?Y ???�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?z?Y ?�?�-?�?z?�?�?�.

?z???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z???? ?�?� ?�?????�?� ?�?�???�?� ???z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z- 2.5 ?z?�?�???�?Y.

?�???�???�?�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�??, ???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?Y ???z?? ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�:

www.sviva.gov.il. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?????�?s ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�???� ???�?�.

?�?�???? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?z?� ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�???� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?�, ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�???�?�??, ?�?�???�???� ???�???�??, ?�???�?� ?�?�???? ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?? ???????�?� ?z?�?� ???�?�, ?�?z?�?� ?�?�?� ?�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�"??.

?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?Y ?�???�?�, ???s ???? ?�?????� ?�?�?� ?�?????� ?�?z?�?�, ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ???�?�?� ?�?z???�?�?? ?�???�?? ?????�?�?�???� ?�???�?�?�.

?�?�?� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�???�?Y ???� ???�?�, ?�???? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�?�?�???�??, ?????� ?�???�?? ?�?�????, ?�?z?� ?�???�?� ???� ?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ???�?�?? 2009 ?????�???�?�?? ???�???�?�?�?�??

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�???� ?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ???�?�?? 2009 ?????�???�?�?? ???�???�?�?�?�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ???? ?�?? ?�"?� ?�?�???Y ???�?�?? ???�"??, ?�?�?�???� ?�-50,000 a�?.

???? ?�?�???? ?�???�?�?�?� ?z?�?�"???�?? ?z?�???� ?�?????�?�?? ?�?�???�?�????, ?�?�?�???? ???�?????� ?�???�?z?Y.
?�???? ?�"?� ?�?�???Y ?z?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?� ?????�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�?� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??.

?�?�?�?�, ?�?�???? ?z?�???�?� ?????�???�?� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???z?�?� ???? ?�???�?�?� ?�?z???�?�. ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�????-???�?�?� ?�?�?�???�?Y.

?�?�?�?� ?�?�?�?� ?????? ???�?�?????�?? ?�?�?� ?�?z???�?�?� ???? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?????�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�??.

?�?�?????�?� ?�?�?z?�?Y ???�?�?? ?z???�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?????�?? ?z?�?�?�??, ?�?�???? ?z?�?�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�??, ?z???�???� ?�?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�???� ?�???�, ?�?�?�?Y, ???????�?? ?�?�?�?�?�?�?�??, ???????�?? ???�?�???�??, ???????� ?z?�?�?�?�??, ???�???� ?�???�?�?? ?�???�???? ?z????, ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????�???�?�?? ?�???�?�.

?�???�???? ?�?? ?�???�?? ?�?z?�?Y ???�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�???? ???�???�?�?�, ?�?�?� ?�?�???Y ???�???�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�????. ?z?????�?�?� ???�???? ?�?�???�?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??.

?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?z???�?�?�?� ?�???�??, ?�?�?? ?z???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�, ?�?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?z?z?�??.

?�?z???�?�?�?�?? ?z???�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?s ?�?�?�???�?�?????�?� ?�?? ?z?�???�?� ?�?z?z?�???�, ?�?�?�?�?� ?????�?�?????�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�. ?�???�?�?? ?�?�???Y ?�?�?�?�?? ?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�???s ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�, ?�???z?? ?�?� "?�?�???� ?z?�?z???z?? ???�?????�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??, ???�?� ?z?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????�-?�?�???z?????�, ?�?�?z?�?�?? ???????�?? ???�?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?� ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�?� ?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??.

?????� ?�?�???�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z??: "?z???� ?�?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?�???�???� ?????�???�?�???� ?�???�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?Y: ???�?? ?�?�?�?????? '?�???�???�?�?� ?�?�?�???? ?????�?s' ?�?�?�???� ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?� '???�?�?�???� ?�?�??' ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� '?z?�?�?�?�?? ?z???z?�?Y ?????�?�??' ?�?�???�?? ???�?z?�?? ?�?�???� ?�?�?z?? '?�?�???? ????' ".

?�?�?� ?�?�?�?�?Y, ?z?�?�???? ???�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?????�??, ?z???z?�?�?� ?�?� "?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???? ???z???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�???�?? ???�???z?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?z???�?�?�?�??.

???�?? ???�?? , ?z?�?�???? ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" , ?z?�?�?�?�?? "?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�???�?????�?� ?�?z???z?�??
???�?�?�?�?�?�?? ?�'???? ?�?�?�???�???�?? ?????�?�?�' ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y .

???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�???? ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�???�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? .

???z?�?�?� ?z?�???�??: ???�?�?� ?�???Y !

"???�??" ?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

"???�??" ?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?� ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ???�?� ???? ???�?z?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?????�?�?�???� ???? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ???z???Y ?�???�?�?�?�?? ?�…???? ?�?�???� ?z???�?� ???�???�?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

?�???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?� ???? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�??.

?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?????�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ???�?�?�?�?� ???? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� , ?z?�???� ?�?�?z?�?� - ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?z?�?????� ?�?�?????? - ??. ?z?�?�?? ?�?�??, ???�???z?? ???�?� - ??. ?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?????� ?�?�?�?�???�???�?�?Y - ?z?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?????� ?�?z?� - ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?z??, ?�?�???� ?�???�?�???? ?�?? ???�???� ?�?�???�?Y - ?z?�?�?? ???�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?�, ???�?�?�?� ?�???�???� - ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� - ?z?�?�?? ?�?�' ???�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?Y- ?????� ???�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?s ?�???�?� - ?????� ?z?�?�???? ?�?�????.

?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�:?�?�???�?� ?�?Y ?�?�?�???Y, ?�?�???�?� ?�?Y ?�?�???�, ?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�??, ???�?�?�???�, ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?Y - ???�???� ?�?�???�?� ?z?? ???�???z?? ???�?� ???�?�?�?� ?�???z???�?? ?????�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?� ?????�??. ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???z?? ?�?�?z?�?� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?�???� ???� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?� ?z?�?z???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?????� ?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�. ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�???z?? ?z?�?z?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�???�?�???�.

???�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?????� ?�???�?? ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?z???� ?�?�?�?�?? ?????�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?z?� ???�?�?? ?�???�?Y ?�?�???�?? ?z?�?�?�???�??. ???�?�?� ?�?�?�?�?�?�:" ?z?? ?�?� ?�?�?? ???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???? ???�?� ???? ?z???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?z?z?� ?�?�?�?� ?z???� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????z?�?�?�.

?�?�?� ???? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z??' ???�?�???�?�?�?? ???z?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?� ?�???�?� ???z?�?�?? ?�?z?�?�???�??.

?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???z??:" ???�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?z?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?? ???�?� - 20 ?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ???�?�?�?� ?�???�??

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

?�?�?�?�?�?? ???�?� - 20 ?�?�?�A�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???� ?z?�?z?�?Y ?�???�?� ???�???�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???? ???�?�?�???? ?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z???�???? ?�?????�?�?? "???�?�?????? ?�???�?�?�"

"???�?�?????? ?�???�?�?�" ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?� ?�?�?�???�?�?�, ???�?�?�?Y 20 ?�?�?� ???????�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?�?�?�?? ?�???z?�??.

?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?????�?�??, ?�-6 ?�???�?�?�???? ?�?�???� 20:00, ?�?�?????s ?z?�?�?? ???�?� ?�?z???�?�?? ?�???� ?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?z?� ?z?�?�??????. ?�???�???�?? ?�???�?�?? ??"?� ?????�?? 9.

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?z???? ???�?? ?z?�???? ???�?�???�???�?�?? ?�???�??.

?????�?z???? ?�?? ?�???�???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?z?�?? ???�?�??. ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???� ?�???�??, ?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?z???�?s ???�?�?Y ???�?�?�?? ???? ?�?�?????�?� ?�???�?� ???�?�???�???�?� ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?z?�?�?�?? ?z???�?s ???�?�?Y ???�?�?�??, ?�???� ?�?�??, ?z?�?????�?�?? ?�?? ?????�?�?? ?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?????�?�?Y ?�?�?�???�?�?�??.

?�?z???�???? ?�?z?�?�??, ???�???� ?�?�?�?� ?�?Y ???�???�'?z?Y ?�?z?�?�?? ?????�?? 9 ?�?�?????�?�?� ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?�???� ???�?z?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ???�?�??, ?�?z???�??, ???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y, ???�?�?? ???�?????�' ?�???�???�??.

?�?z?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????� ???�?�?�?� ?�?�?�???�, ?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?????�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???z?�??, ???�???�?�, ???�?�?????�?�?�, ?z?�???�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�'. ???????�???? ???�?�??, ?�?????s ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?�?? ?�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�??. ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�???? ?�?? ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?�??. ?�?z?� ?�?Y, ???z?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�??, ?�?�???� ?�?�???? ???�?�??, ?????�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�??.

?�?�???�?�?�'?�?�: "???�???� 20 ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?????�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???? ???????�?�?? ?�?�?�???????�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?Y ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ???�???? ???�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???????�.

???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???Y ???�?�???�?????�?�?� ?z?????� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�???�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?????�?�?� ?�?� ???? ?????�?�???� ?�?? ?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�?� ???�?�?z?�?�???�?� ?�?s ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�?� ???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?????? ?�???�???? ?�?� ???�?�?? ???????�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�??????".

???�?�?? ???�?�?????�'

?�?�???� ?z?�?�?z?�?Y

?�?Y ???�???�'?z?Y

A�

?�?�???�?Y ?�?????�?� ???? ?�???�?�?�

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

???z?????� ?z- 1500 ???�?� ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ???�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?? ?�?�???? ?�???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???z?� ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?�?� ???? ?????�?�?? ?�???? ?�?�???? ?�?z?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?z?Y ???? ?�?�???� ?�?z?�?� ?�?�?�, ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z?�?? ???�?� ???z?�?�?�?�.

?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?z?�???� ?�?�???????�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???? ?�???�?Y .

?�?�???? ?�???�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.

?�?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?z?? ?�?????�???�?�?� ?�?????�???�?????� ?�?�???�?? ?�??….?�?�?z?� ???�?�???�,?z?�?z???? ???�?�?�??,?z?�???�?�?�?? ???�?� ?????� ?�?�????.A�
?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� : "?z?�?�???� ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ??"?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�?z?�???s ?�?�?�?� ???�?�?�???? ?z?�?� ?z??' ?�?�?�??,?z?�?�?�?Y ???�?z?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?????�?�?�?� ?z?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�???� ???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�??.

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?z?? ?�?�???? ?�???�?Y, ???�?�?� ?�???Y !

A�

?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?�?�?�??

יום חמישי, 30 ביולי, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?�?? ?z???�???? ?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???�???�???� ?�?�?� ?�?????�?�?�?�?? ,?�???�?? ?????z?�?? ?�???�?� 91 ?�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?????�??"?� ?�?�"?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???� ???�?�?�?� ?????�?�?Y ?�?�?�?� ?z?�???�?Y ?�???�???�?? ?z???????�?s 24/07, ?�???�?�?� ???�"?? ?�?????�??"?� ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?????�?z?�??
.
?�-24/7 ?????? ?�?�?� ?????�?�?Y ?�?? ?�???�?Y 16 ?z???�?�???� ?�?�?�?�?Y ???�???�?�???� ??"?� ?????�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?????� ?????�?? ?z???�?� ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?� ?????�?�?�.

?�?�?z?�?�?? ?????�?? ?z?�?Y ?????? ?�?�???�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�?Y ?�?? ?�???�?Y ???�?? ?�?�?� ?�?�???�?Y ?�?�???�?� ???�???�?�. ?�?�???�?�?� ?�?z?�?? ?????�?? ?z?�?Y ???�???? ??"?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???s ?�?�???�?Y ?�?�???�?� ???�???�?� ?z?�?? . ???�?� ?z?�???�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�???�?� ???�?? .

???�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�???�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?z???�???? ?�?�?????s ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?� ???�?????�?? ?z???�??. ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?? ???�?z?� ???�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ???s ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?????�???�?? . ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?? ???�?????�?? ?z???�???�.

?????z?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?�?Y 18 ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�?? .

?�???�"?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????�?� ?????�???s ?�?z?Y ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?�?�?� . ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?????� ???�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?s ?�"?? ?�?�?�?� ?�?z???�???�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

יום חמישי, 30 ביולי, 2009

?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�?�???�???�?�?�??. ?�?�?z?�?? ?????� ?�?????�?�?z?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?????? ?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

?�?�?�???? ?�???�?Y, ???�???�?�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y,???�?�?? ?�???�??, ?�?�?z?� ???�?�???�, ?�?�???� ?�?????�?� ?�???�?� ???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?z?? ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�??.

?�???�???�?? ?�?z???�?????� ?�?�?????s ?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ??"?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??. ???�???�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ???z?�?�?Y ???�???�???�?? ?�???????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�??.

?�?z???�???? ???�???�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?z?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�?�?? ?z?�?�???� 20:30

?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??: "?�???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�???� ?�?z???�?�???? ???�?? ???�?� ?�???�?? ?z???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?? ?z???�???? ???�???�???�?? ???�?�?�???�?�?? ?????? ???�???�??, ???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ???�?�???�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�???�?�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�: "?�???�?�?�?z?� ?�?? ?�?�?�?? ?z?�?z?�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???? ???�???�???�?? ?????�?�???�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ???�?�????, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???�???�?�??, ???�???�???� ?????�?�?? ?�???�?�???? ?????�???� ?�?�?�?? ?�?z?� ?�?? ?�???�?? ???�?�???? ?�?�?z?�?�?Y ???�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�?�?�?�?�?z?�?�?? ?�????, ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ???z?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�????".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?� ?�???z?�?�?�?????� ?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 19 ביולי, 2009

?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?� ?�???z?�?�?�?????� ?????�??"?�
?z?� ?�???? ?�?�?�-?�?�???�?� !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�'?�???�???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ??"?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�" ?�?�?????s ?�?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�???z?�?�?�?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�???�???? ???�?????� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?????�?? "?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�".

?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�?� ?�-5000 ?z?�?????�?�?? ???? "?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�" ?�?�?????s ?�???z?�?�?�?????�. ?�?�?�?????�?�?? ?????�?Y ?�?�???�?� ?�???�???? ???�?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�?z?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?�?�???�?? ?????�?�???�?�?� ?�?�?�?????? ,?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???� ?�?z"?z ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�.

?�?????� ?�???z?�?�?�?????� ?�?�???�?� ?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ???�?� ???�?�?�???� ???�???�???�?? ?�?�?z?�?Y ???�?�?? ?�?z?�???� ?�?z???�???? ?�?????�?�???�?�?�??.

?�???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�???�?? ?�?????� ???? ?�?????� ?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�???�?� ?z?????�?�???�?�?�, ?�?????� ?z???�?�??, ?z???�???? ???�?? ,?�?�?z???? ???�???�???� ?�?�?�?�?�???� ?????�???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?�???� ?z???�?�?? ???�???� ?�???�?�.

?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�?� ?�?�???Y ???????� ???? ?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� "???�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?z???�?�?? .

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !