ארכיון פוסטים עם התג "???? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�???�??"

???? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�???�??

יום שני, 26 בנובמבר, 2012

?�???�?� ?�?�?? ?�?�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?s ?z?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?z?Y ?z?�?�?? ???z?�?� ???�?Y

???�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

" ???�?? ?�???� ?�?�?� " ?z?�?�?? ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y

יום ראשון, 8 במאי, 2011

?z?�?�?? ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?YA�
?�???�?z?� ?�?�"?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?� ?z???�???�?? ???? ???�?�?�?? a�� ?�?�?�?�???�, ???� ???? ?�???�?�?�?� ???�?�?�??.?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�??"?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?????� ?�?�?�???�?Y ?z???�?�?� ?�?z?z???�???�, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�- 8 ?�?z???� ?�?????�?? 2, ???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???? ?�?�???? ?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�, ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ?z?????�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?????? ?�?�?z?�???�??. ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�????, ?z?�?�?� ?�?z???�?� ???? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ???�??, ???�?�?�?? ?�?�???�, ?�?�?????�?� ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???�?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?z?????�?�?? ?�?�??????. ?�?�?� ???�?? ?????�?z?�, ?�?? ?�?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?z?z?�?�?�?� ???�???�?� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?� ???�???� ???z???Y ?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?z?�. ???�?� ?z?�?z?�?Y ?�?? ???�?? ?�???�?� ?z?�?? ???�?�?�?? ?????z?�?�-?�?????� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�".

?�???z?�?�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?????�: ?�???�?? ?�?�?� (?�?�?�???� ?�?�?�?�, ???�??), ?�?�?�?� ?�?�?� (?�?�????, ???�?Y ???�?� ?�?�??), ?z?�?� ?�???? (?�???? ?�???�?z?�??, ?�?�?? ???z?????�??), ?�?�???� ?z?�?z?�?Y (?�???�?�?�?�??, ?z?�?�?? ???? ?�???�??), ?�?�???�?? ?�?????�?Y (?�???�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???? ?�?????? a�� ?�?�???? ???? ?�?�?� ?�???�??), ???�?�?� ?�?? (?z?�?�?? ???�???�?�), ?�?�?� ?�???�?? (?�?�?�?? ???? ?�?�???�??, ?�?�?�?? ???? ?�?????? a�� ?�?�???? ???? ?�?�???�?? ?�?????�?Y), ?�?�?�?� ?????� (?????� ?z?�?? ?�?????�), ?�?� ?�?�???� (?z?�?�?�?� ?�?�?�??) ?�?�?�???�?� ?�?z?�?�???� ?�?? "?�???�?� ?�?�???? 73″.

?z?�?�?�: ?�?�?�?� ?z?�?�?Y. ???? ?�?�?z???�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?????� ?z???�?�?� ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�???� ?�?? ???�???Y ?z?�?�?�?�.
?�?????�, ?�?�???�?�?�?? ?�???z?�?� ?�?????� ?????�??"?�, ?�?�?? ?�?�???� 21:30 ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?�???�?Y ?�?z?z???�???�?�??, ?z?�?? ?�?�?? ?????�?�??, ?�?�?�?? ???? ???�?�?�???�?�?? ?�?? ?�???�?z?� ?�?�"?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?�.

?�???�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?�???�?Y ?�???� ?z???�?�?� ???? ?�?�???�?z?�?? ?�?z???�?�?� ?z?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�??? ?�???? ?z?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�??? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???
"???�?? ?�???� ?�?�?�" ?�?�???� ???�???�?? ???? ???�?�?z?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?? ?�?�???�?z?�?? ???�?? ?�???�???� ???? ?�?�???�?�???�?? ?????� ?�?�?�?�???�, ???? ?�?�???� ?�???? ?z?�?�?? ?z?�?�?? ???�?? ?z?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?�?�??, ???? ?�?�?�?z?�?�, ?�???? ?�???????�?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?� ?????�????.

?�?�?Y ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�:
?�???? ?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?� ???? ???�?�?� ?�???� ?�?z???�?z?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�, ?z???�???? ???? ?�?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�.
???�"?� ?�?�???? ?�?????�?�, ?�?�?�???�?� ?????�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�?z???�?z?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ???�?z????: "???�?�?� ???�???� ?�?�?�??, ???�?� ?�?? 37, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?� ?�???�?� ???�?? ?�?�?�?�??. ???�?� ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?� ???? ???�?? ?�???�…"
?�?�???� ???????Y, ?�???�?� ?�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?� ?�?Y ???�?? ?�?�???�?�?�, ?????�?? ?z?�?�?� ???�???�?? ???????Y, ?�?�???�. ???????Y ?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?????s, ?�?�?�???� ?�?z???�?z?? ???�?�?�?Y ?�?????�?�?�?�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�??, ?????� ?�?�???�: "???�?� ?�???� ???? ?�?�?�?�?z?�?�?? ???�?? ?�?�???�?� ???�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???? ?�???�??, ???�?�?�?� ?????� ?�?� ?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?z???�?? ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? "?�?�?? ???? ?�???�?�", ?�?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?? ?????�?� ???�?�?�?� ?�???�??, ???�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?? ?z???�?� ?�?�?�?????�?�?? ???z?�?�?? ?z?Y ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�, ?�?�?� ???? ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y".

?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?? 2 ?�?�?? ?z?�?�???� 21:30.

?�?�?z?�?� ???z?�?�??

???�?�?� ?�?�?�?????�-?z?�?? ???�?� !

יום שלישי, 15 בפברואר, 2011

?�?�???� ???�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?z???�?� ???�???�???�?? ?�???�?� ?�?? "?�?????�??" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?� ?�???? ?�?�?z???�?? ???? ???�?�?�???�?? ?�?? "???�?�?�?? ?�?�?�?????�", ???? ?�?�?�?? ?�???? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?????�?�?? ?�?z?� ?�???�???� ???� ?z?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?�????, ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????� ?z?????�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�???� ?�?�?? ?�?�?�???�??.???�?�???? ?z?�??????, ?�?? 36, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? 37 ???�???�?�?�?� ?�?�???�?�?�, ?�?�?�???� ???z???�?� ?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�???� ?�???�???�?? ?�?????�??, ?�?� ?�?�?� ???� ???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?????�?? ???�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???� ?�"?? ?�?????�?�. ?????? ?�?�?�?�?? ???�?Y ?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???� ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�.

?�???z?? ?�???�???� ?�?�?? 2 ???�?�?�?? , ?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?? ???�?????? ???�?�?�, ???s ???? ?�?�?� ?�?�???Y ???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?? ?�?? ?�?s.???? ?�?�?????� ???z???�?� ?�???�???�?? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?? ???? ???�?�?�?�???�?� ?�?�?� ?z?�?� ?�?�?�?�???� ???�???� ???�?�?? ?�?�?�???�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�???�, ???�?�???? ?�???�???� ?z?�?� ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�???? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�.

?�???�?�?� ?�?????�?�?� ?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�"?? ?�?????�?�, ?�?z???�?? ?�?�?�?? ?????�?? ?z?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???? ???? ?�???� ?�???�?�?�?�??. ?�"?? ?�???�???�?�: "?�?� ?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?z???�?�?�?z?? ?�???Y ???�?�?�. ???z???�?? ?�?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?????�, ???�?�?� ?�?z???�???� ?�?�?�?� ???�???�?? ?z???�?� ?�?�?z?�?�?� ???�?�?? ?�???� ?�?�."

???�?�???? ?z?�??????: "???�?� ?z?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�, ???�"?? ?�???�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?z???�?� ???? ?�???�?�?� ?�?�???�?z?� ?�?�?z?�?z???�??. ?�???�?�???� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ???z???�?? ?�???? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�???�??". ?�???�?? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?s ???? ?�?�?�?�?Y, ?�?�???�???� ?�???? ?�?�???� ???�?�"?� ?????? ?�???�?�?? ?�???z?�?�???�?? ???�?z?�?s ???�?�?�??.

?????z?�?�?? ?�???�?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !A�

?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�' 30.8.10 ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??, ?�?�?�?� ???�???�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ???�?????�?? ?z?�???�?� ?z?�?z?????s ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�???�?? ???�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??" ?�???�??. ?�?�?� ???�???� ?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�"?? ?�?z?�?�?� ???z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?�??.

???? ?�???�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??" ?z?�???�?? ?�?z?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�???z?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�?z???????� ???�?�?�?�?? ???? ?z?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�?�??. ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???z?�?? ?z?????�???�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?z???�???�?�?? ?�?�?�?Y- ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�; ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y; ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s; ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?�; ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�??; ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�???�?�. ?�?�???? ?�?�?????�?? ?�?�?� ?�???z?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ???�?�?�???? ???�?�???� ???�???�?�?�?? ?z?�???�?�?� ?�???�?�?�???? ?�???z?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???? ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�??.

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?z???�???? ?�???�?�?�??, "???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�???� ???z?????� ?z 5 ?z?�???�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�???�?�?�??. ???�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�???�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?? ?z?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s ?�???�?�- ?�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�??. ?????�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?� ???�?�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ?�???�???z?�?? ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?�?? ?�???�??". ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�???z?�?�"???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�' ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?Y ?z?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�???�??, ?�?�???z?� ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s, ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s ???? ?�?�???z?????�, ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�??, ?z?�?�?� ???�???�?�?� ?�???�?�.

?�?�?? ?�?z?? ?z?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�???z?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?�???� ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�?�????. ?�?z?�?�?�??, ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?�???�?�?z?� ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?s, ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?s ?�???? ?�?�???z?????� ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?? a�� "?�?�?�???? ???? ?�?z?�?�" ???�?? ???�?�?�?� ?z???�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�???�?�?? ?z?�?z???�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�???�??.

?�?�?? ?�?�?z???�?�???� ?�?????�?z?� ?z?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?z???�???�?�?? ???�?? ?�???�?z?� ?�???�?? ?�?z?Y ?�???�?�?�?� ?�?� ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?� ?z?�???�?�?? ?�???�???� ???z???Y ?z?????� ???�??- ?z?�?�?�?? ???�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???�??!

?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?????�?z?�???� ?z?�???�???�???� ?�???�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?�?�???s ???? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�. ???? ?�???�?�?? ?�???? ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?????�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�?????�?? ?�?�?? ?z???�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???�?? ?�?z?Y ?�?z???�?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?? 24 ?�???�?? ?�?�?z?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�.

?�?�?�?�?? ?�?�??: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�???� ???z???Y ?�?????� ?�???�??

יום רביעי, 7 ביולי, 2010

A�???z???Y ?�?????� ?�???�??-"?�???Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�???�, ?�?�????
?z?�?� ???�?�?�?� ???? ?�???�?�?�??…"

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�???� ???z???Y ?�?????� ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�???� ???z???Y ?�?????� ?�???�??. ???z?????� ?z?z???� ?�?�?� ?�?�???? ?z?�???�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�???�??, ?�?�?�?�?�?�??, ?�?????z?�?? ?�?�?�????, ?�?�?�???�?z???�?? ?�???�???�??, ?????�?�?Y ?�?z??"?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?????�?� ?�?�?�?? (?�?�?? ?�') ?�?z?�???? ?�?�?�???�?? ???? ?�?z???? ?�?? ?z?�?�?�?? ?�???�?? ?z?z?�?�?� ?�?�???� ???�?�?? ?????� ?�?z?z?�???� ?�?�???�?�???�??. ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???z?�?�?� ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?????�?? ?�?�?�???� ?z?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�??. ???�???�?� ?�?�?????�?� ?�?? ???�?�?�?� ???�???�?�?� ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?�???�?�?�?� ?z?????� ?�?z???�?? ?�?�?�?�?�?� ?z?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???� ???????�?� ?�?�?�???�?�??.

?�???�?s ?�?s, ?z???� ?�?z???�?� ???z???Y ?�?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?z?�?�???????� ?�?�?????� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?????� ???�?????�?? ???? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???? ?�?�???�?� ?�?�?�?�???s ?�?z?�?�?�?� ???�?�?? ?z?�?�?? ???? ?z?�?�?� ?�?? ?�?????�. ?�?�?�?�?�???? ?�?�?????�?� ?�???�?z?�???? ?�?�?�???�???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?????????� ?�?�?�?�?Y ?z?�???�, ?�?�?�?z?? ?�???z?� ?????�?�. ?�?? ???�?�?�?�???? ?�???z?�?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????�?? ?z???�???�?�?�?? ?????? ???�???�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??. ?�???�?� ??-150 ???�?� ?�?�?????�?� ???�???�???�.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y,?�?� ?�?�??,???z??: "?z?�?�?�?? ?�???�?? ???? ???�?�. ?�?????� ?�?�?? ?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�, ???? ?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�??".

???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�,?�?�?� ?�???�?�???�:"?�???z?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ???�???�?�. ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�???? ?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?z?? ???? ?�?�???�?� ???z?�?�?? ???? ?�?????� ?�?z?�?�?� ?�???? ?�?z?�?s ?�?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?�??. ???�?� ?�???� ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�???�?�??, ?�???�?�???�?�?? ?�?�?z???�?�?�???�?? ???�???�???�?? ?�?�".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�???�?�

יום שני, 12 באפריל, 2010

?z?�?�?�: ?�???�?� ?z???�?� ???????�??"?� ?�???�?????� ?z???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�???�?� .?�?z?�???� ?�???�???�?? ?z?�?�???�?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�?�??, ?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?z?�?�"??,?�?�?�???�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?�??,?�?�?z???� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�??.,?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� 21,22 ?�???�???�

?????z?�?�?? ?�???�?�???�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

יום חמישי, 14 בינואר, 2010

?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?� ?�?�???? ?�?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�??, ?�???�???�?? ?�?�???�???�?�?�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y: " ?�???�?�???� ?�?? ?????�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???? ?z?�?? ?�???�?�?� ?z???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?? ?�?�???� ?�?�?�??????".

?�?z???�???? ?z???z?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�???�??, ?�?�?z?????� ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???z?z?�?� ?�???�?�???� - ???? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???z?�???z?� ?�?????�?�?�???� - ?�?�?�?z?� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ?�???�???�?�?�??, ???�???�???�?? ?�?�???�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�?z?�??.

???�?� ?�???�???�???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???????� ?????�?�??, ?�???�?z?Y "?�?Y ?????�?�???? ?�???? ???????�?z?�?? ?�?????z?�??".

?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?z???z?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?????? ?z?�???�'?�?�?�?�?�, ?????� ?????�?�?Y ?�?�???????� ?�???�???z?� ?�?�?�???Y ?�?�?�'?� ?z?�?�?�???�, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ?�?z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?Y.

?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?????�?? ?�???�?? ?�?�?� ?�?z?�???�?�??, ?�?�?�?�?�?Y ?�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?� ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�.

?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?�?� ?�???�?�?? ???�???� ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?z?�?z???�???�?�?? ?�?�???z?�?�?�?�?? ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�???�?�?Y ???�?�?�???? ?z?�???�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???�?? ???�???� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???z?�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?�?�???�?� ?????�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?� ???z???�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�-20 ?�?�???�?? ?�???�???�??, ?�?z?�???�?? ?�???�?�, ???�?�???�?�?? ?�???�?�?Y ???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?????? ???z???Y ?�???�?�?Y ?�???�?�?�??.

?�???� ?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�"???�?�???? ?�?�???�??", ?�?z?�?�?????? ??"?� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?z?�?????�.

?�?�?�????, ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ?z?�?????? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?� "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??", ?�?�?�?z?�?�?� ?�?? ???�?�?� ?�?�?�??, ?z?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?z???z?s ???�?�?� ?�???�?�???�?z?� ?�?z?�?�?� ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�???�??.

?�?z?�???s ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?Y ???�???�?�???� ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�, ???�?? ?�?�?????? "?????�?�?�?�?? ?�?�???� ???s ???? ?�?�?�?�?�".

?�?z?� ?�?Y ?�???z?� ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?z?� ?�?�?�?????? ???�?�???? "???? ?????z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?????�?z?�??".
?�?z???�?? ?�?�?�???�?�?�??, ?�?�?z?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� "?�'???� ?z???????�" ???�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?z???� ?�???�???� ???�?? ?�?�?�?????? "?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�?�??", ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z?� ???�?�???� ?????� ?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?????s ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�??, ?�???� ?�?�?�?�.

?z"?z ?????� ?�???�??, ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ???�?z?? ?�?� "???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?? ???�?�???� ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?????� ?�?�?�???�?? ???�?� ?z?�??, ?�?�???�?�?�?�.

?�?�?�?z?�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?????�?z?�?? ?z???�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�???�. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?� ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�???�??, ?�?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?????�?�?�???� ?z???z?�?�.

?z?�?�?�???�?� ???�?z?�?? ???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ???? ?�???�?�???� ?�?????� ?z???�?�?�?�?�?� ?�?�?? ????. ?�???�?�?? ?z?�?�?z?�??, ???�?� ?�?�?????�?? ?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�?� ?�?�?�?� ???z?�?? ???? ?�???�?�???� ?�?????? ???�?�???? ?�?� ???�?z?�??.

???? ?�?�???�?�, ?�?�???�??, ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�??, ?z?�?????? ?�???�???�?�?? ???�?�?s ???? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?Y ???�?????� ?�???�?�?�?�?? ???�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ???�?�???� ?�?????s ?????�?�?Y.

?????� ?�?z?�???� ?z?�?? ???? ?�?�???�???�???�?? ?�?�???�?�?Y ???z?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???? ?�???�???�?? ???�???�?�???�?�??".

?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?z?�?�?�?� ?�?� "?????�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�???? ?z???z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�??.

???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?Y ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ???????�?z?�?? ?�???�?????� ?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ?????�?�???� ?�?? ?????�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???? ?z?�?? ?�???�?�?� ?z???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�??. ???�?�???� ?�?� ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ?�?�???� ?�?�?�??????.

???�?� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?�?�???� ???�?? ???�?� ?�?�?�???�??, ???s ???? ?�?� ?�?�?s, ?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�????, ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?????? ?z???� ?�?z?�???Y ?�???� ???�???�?�?? ?????�?�?�?�??, ?�???�?�?? ???z?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?????�?z?� ?�?�???s ?�?�???�.

?�???�?�?? ?�???�???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�???z?� ?�???�???�?�?�, ?�?�?????? ?z?�?�?� ?�?�?? ???z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�???�?�???? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?z?�?�???? ?z???� ?�?�?�???? ???�?�?�?Y.

?�?z?� ?�?Y ???�?� ?z?�?�?�?z?�?? ???�?�???�?? ???�?�?�???� ?�?�?�?� ???? ?�?�???�??, ???�?�?�???? ?�???z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???z?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

???�?� ?z?�?z?�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ???�???�?�?� ?�?z???�???? ???�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�???�?? ?�???�???�??. ?�???�?�???? ?z?�???� ???�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?�?�???�?? ???�???�?�??, ?�???�???�?�?�?? ?z?�???s ?�????".

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�?Y ???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?????? ?�?�?�???�??-?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??

יום שישי, 18 בדצמבר, 2009

?z?�?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?z?�?????? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y
?�?�?? ???�"??-?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?z?�?�?� ???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�: "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??" ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?� ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z???�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?Y ?z?z?�?�, ?�???s ???�?�?�?� ?�?? ?�????-???� ?�?? ?�- 17 .

?�?�?????? ?z?�?�???z?? ?�?�?z?Y… ???z?? ?�?z?????� ???? ?�?z?�???s ?�?????�?� ?�?? ?�?????�
?�???�???�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�???????� ?�?�?�?� ?�?�???�?� 2008 .

?z?�?�?� ?z???? : ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?�?� ?�?? ?z?? ???�?�?� ?�?�?�?? .

?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�' ???�?? ???�"?? 20.12.2009

?�?�???� 20:00 , ?�???�?�?�???�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�?? ???�' ???�?� ?�???? 20 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�?? ???�?z?� ?�?�?�?�?�??: ?�?z?�?�?� ?�???�?�???� ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 10.01.2010 ?z?�?�??: "?�?�?�???� ?z?�?�?�?� ?�?�???� ???�?�?�?? ?z?????�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�"
?z???�?�:?�"?? ?z?�?� ???�

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? !!!

?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?�: www.horim-rishon.org.il

?�?�???Y ???�?�?�?�?? ?�?? ?�???s ?????? ?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?�: www.rishonlezion.muni.il
?????�?�?�?�??: 9547303 ; 9547442

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

12/12 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?� ???�???�?�?�.
?�?�?�?? 12.12.09 ?�?�???� 07:10 ???????s ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???�. ?�?�?????? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ???�?�???�. ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�?� ??"?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�??, ?�?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???� ???? ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?????? ?�???? ?�?�?�?�. ???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???????� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�???�, ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�???�.?�?�?�?� ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� ?????Y ?�?� ?�?�?? ?z?�?�???�?� ?�?�?� ?�???� ???�?�???�. ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ???z?�?????� ?z?????�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�???� ?z??"?? ?�?? ?�?�?????� ?�???�?�???�?? ?????�?z?�??. ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ???�?�?z"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?????�?? ?z???�???�. ?�???�?� ?�?�?�???? ???�?�?? ?�?z???�???� ?�?�?????s ??"?� ?�?�?z"?� ???� ?????????�?s 14/12/09.
11/12 ?�???? ?z?�???�?�?Y ???�?�?? ???? ?�?�?�?� ???�???�?�?�.
?�?�?�?�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�??"?� ???�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???�?�?Y ?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�?Y ?�?????�??"?�.?�?�?�?�?� ???? ?�?????s ?�?z?�???�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?s ???�?�?? ?�???? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?? ?�?�?�???�?? ???�????.
?�?�?�?�?????� ?z?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???Y ?�?�?? ???z???� ???? ?�?� ?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???? ???�???? ?�???z?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�???�?z?�?? ?????�?� ?�?�?�??.
?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z"?� ?�?�?�?�?� ???�?????�?? ?�?z???�?? ?�?�?�???? ???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�???�??:?�. ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???s 2500 ?�"?� 2. ?????�?�?? ?�?� ?�' 2500 ?�"?� 3. ?????�?�?? ???�?z?�?? ?�???s 3000 ?�"?� 4. ?z???�?? ?�?�?? ???� 14.12.09 ?�?�?�?? ?�?z?�?� 20 ?????�??"?� ?�???� ?�?�?�???? ?�?�?? ???? ?�?z???�???�?�?? ?�???�?�.?�.?�..
10/12 ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?� ?????�?�??.
?�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�?�?? ?�???� ?�?�?? ?????�?Y ?�?�???s ?�?z?�?�?�?? ?�?????�??"?� ?�?�???? ?�?�?Y 15 ?z?z?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?????� ?�?�?? 14.5 ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?????� ?z?�?�?�???�?? ?z???�. ?�???z?�?s ?????�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?� ???z?�?�?�??. ?�?�???� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?? ???�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?�?�???�?�?�??, ?�?z?�???s ?�???�???�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?�???�?�?� ?�???? ?�???�?�?� ???z???�?? ?�???�?? ?�?�?????�??. ?�???�?� ?�?�???�?�?Y ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�, ???s ?????? ?�?�???�?? ?z???�?? ?�?�???�?? ???? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???�?�?�?�?? ???�???�???� ?????� ?�???�?�?�. ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�???�?Y ?�?�?�???� ?�???�???�?� ???z?�?�??, ?�?�?z?�?s ?�?�???�?�?� ???�???�?� ?????�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?� ?�???? ???z???�?? ???? ?�?�?�?�?�.
?�?�???�?Y ?�?�????. ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?? ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?? ?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�. ?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ?�?z???�???� ?�?�?????s ???� ?????????�?s 11/12/09.
?�?�?z?�?s ?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�"?�, ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�???�?�?� ???s ???? ?�?z?????� ?�?? ?�???�?z?� ?z?�?�?�?�. ?????�?? ?�????, ???�"?� ?�?�?????? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?Y ???�???�?�?? ?z???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�??.
10/12?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�???�?�?? ?????�?�.
?�?????�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?� ?�???? ?�?�?�?�???� ?????�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?�???�?�??' ?�???z?? ?????�?�?�, ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?z?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?Y ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ?z?�?????� ???z?�?�??.
?�???�?s ?�???�?� ?�?z?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�??, ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ?�?????? ?�???�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�?� ?�???�?�. ?�?�?�?�?????� ???�???Y ?�?� ?�???� ?�?�?�?� ???? ???�???�?? ?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�, ?�???? ?�?�?? ?????�?�?Y.
?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ???z???�?? ???� ???�?? ?�?�???�?�?�??.
06/12 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?z?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?????�?? 6/12
?�?�?�?? 6.12.09 ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?????�??"?� ???�?�?z"?� ?�???�?? ?????�???� ?�?�?�?�?? ?????�???z?� ?�?? ?�?�?�?? ???�???Y. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�??, ?�???�???? ?????�?? ?�?�?�???? ?�?�?????�??, ?????� ?�?�???Y ?�?�???�???z?�???�, ?�?�?�???? ?�?? ???? ?�???�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?? 3.12.09 ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�???? ?�???? ???�???�?�?Y ?�?? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�???? ???? ?�?�?�???? ?z?�?z?�?????� ?�?�?�?z?�?? ???�?�?z?�?? ?�?�???�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� ?????Y ?�?� ???�?�?? ?z?z?�???�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�???? ?�?�???�?� ???�?�?�?�?�??, ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?z"?� ?????�???� ?�?�?????? ?z???�?? ???� ?�?�?????� ???�???? ?�???�?� ???�?? ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�???Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?�.
08/12 ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�.
?�???????�?s 8/12/09 ?�?�???� 21:00 ?�?�?�???� ?�???�?�?? ???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�?�?� ?z?�?� ???�?� 14 ?????�??"?�.?????�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????� ?z???�?s ?�?????� ,?�?? ?�???�?� ?�???s ?�?�???�?Y ?z???�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???�?� ?�?� ?�?�?? ???�?� ?z?�?????� ?�?z?�?�??, , ???�???�?� ???? ?�?�????.?????�?? ?�???z?�?z?�?�?? ?z?� ?�???� ?�?�???? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�???� ?�?z?�?�??,?�?�?Y ?�?????� ?�?z?�?�?? 9 ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ?z???�?� ?z?�?�?�.
?�?z?� ?�?Y ?�???�?� ???�?�?� :16 ?z?�?�?�?�??,?z???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?????� ???�?�?z?�???�??,?�???� ?z?�???z?�??,?�?�?� ?�?????�???� ?�?�?�???�?Y,?�???? ?�?? 200 ?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�??.?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ,?�?�???� ???�?z?? ???z?�?�?? ???s ???�???�?�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?????�?? ?�?�?� ?�???�?�.
?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ???�?�???�.
?�?????�???s 06.12.09 ???z?�?s ???�???� 19.20 ?�?�???� ?�?z?????�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?z?�?�?� ?z?�?z?? ?�?�?�?? , ?�?�?�???� ?????�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?????�?Y ?�???�?�?Y ???�?�???�?� .?�?�?�?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?� ?z???�?�?� ?z?�?z?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? .?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?z?�???� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?????Y ?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?� ???�?�???�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?�???s ?�???�?Y ?�???�?� ?�???? ?�?�?�?? ???�?s ?�?�?? ?�?�?�?? ???z?�?�?�.???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?� ?�????.?�?�?�?� ?????Y ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�???�?�?�???????�.?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????.?�.?�.
06/12 ???�?�?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?????�??.
?�???????�?s 6/12/09 ?�?�?�???� 16:20 ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?????�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?� ?�?�?? ???�?�?? ?????�?� ?�???�?�?�.?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?� ?z???�?? ???????�?� ?�???�?�?? ?�?�?z???�?� ?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�.?�???�?�?� ?�???�??,???? ?�?�?�?�?� ?�???�???� ???�?�?Y.?z?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?????�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ???�???? ???�?s ?�?�?�?? ?z?�???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?s ???�???? ???�?�???z?� ?�?�?�???�??
?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� , ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?� ?�???�?? ?�?? ?????�?�?�?�?? . ?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�???�?????� ?�?�?�?z?Y, ?�???�?�?� ?�?�?????? ?�?�?????� ???�???� ?�?z?�?� . ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�???�???� .

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???�"?? ???z?? ?????�?�?� ???�?? ???�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?�??.
?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� 35 ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?s ?�-10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�??.

?�?�?�?z?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???Y "?�?� ???�?�?�?Y" ?z?????�"?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?�???�????, ?????�?� ?�?�???� ?�?�?�???? ?z?????�-?�?�???? ?z?�?�?�-?�'???�?�, ???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z???�"?? ???z?? ?????�?�?�, ?�???Y "?�?�????", ?z?�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

5 ?z?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�???�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?z?? ?????�?�?? ???� ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?Y:
?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?�?�?�?�, ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�.

???z?�?? ?�?�??, ?z?�?�?? ?�???�???�?? ?z?????�-?�?�???? ?�?�?�??????: "???�?�??-?????�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ?�?????? ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?? ???�?�?�???� ?�?????�?�?�?�??. ?�???�?�???�?? ?z???�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

?�?z?�?????�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???????�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?z?� ?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�?z?� ?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???�?? ???�?�???s ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?�?z?�??. ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�???�?� ?????? ?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???s ?�?�".

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�:"?�?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?z?? ?�???�??, ???�?�?z?? ?????� ???�?z???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z???�?�??."

a�??z?�"?� ???z?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�???�?�?�??.

A�?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !