ארכיון פוסטים עם התג "?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??"

???�???�???�?? ???�???�?�?�?�?? - ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

יום שישי, 29 באפריל, 2011

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??…
?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ,?????z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�???? - ?�?�?? ?????�?�?Y ?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? 1.5.11 ?�?�???� 17:30 ,???�?�?� ?�?�?�?Y 4 ,?z???�?�?? ?�?�?�a�??? a�??�?�?�a�? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??
???� ?????�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� (?�?�?�?z?? ?�?�a�? ?z?�?� ?�?�?�?Y /?�???�?�?z?�).

?�?�?�?�?� ?z?�???�??:
?z?�???�??-?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?�-?z????: ???�???�?? ???�?�?�?Y,???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?????Y. ?????� ?�?�?? ?�?�?�???�,?�?�?? ?????�?�?Y,?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? ???????�?s 1.5.11 ?�???� 20:45 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??. ???�?�?�???? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????????� ?�?????�?�?? ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�?????�???�?? ?�?z?�?�?? 10 ?�a�??� ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ,?????�?�?Y: 03-9488665

???�???? ???�???�?�?�?? - ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y :
???�???? ?�?�?�???�?Y ???�???�?�?�??-?�?�?? ?????�?�?Y ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 1.5.2011 ?�???� 18:30 ?�???�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�. ?�?�???�??:?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?� ?�???� ?�?z?�???? ???�???�?�???�?� ,?�?�a�??? ?�?�?????�???�?? ?�?z???�?� ?z?? ?�?�???� ?z?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y."?�?�?�?�??" ,???�?�???? "???? ?z???? ???�?z?�??" ,?�?�???�?? ?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y,?z???�??-?�?�?�?�?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???� a�??�???z?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�a�? ?????� ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�a�??? ?�?�?�???�?? ?�?�a�? ?�???�?� ?�???Y. ?z?�?�?�-?z?? ?z?�?� ?�???�?z?Y. ?�?? ???�?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?? .A� ?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?????s ?�???�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�a�? ?�?�???�?�?? 5.

???�?? ???�?� ?�?� ?�??:
???�?? ???�?� ?�?� ?�??-?�?�?? ?�?�?� ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 2.5.2011 ?�?�???� 10:00 ?�???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�???? . ?z?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?z?�?? ?�?�?�???�?�?�??-?�?�?Y ?�?�???�?? 10:30-12:30 ?�?z???�???? ?�?�?? ?�?�??, ?�?????�?� ???�???�?�?�?? ?????z?�?�?? ???�a�? ???�???�?�???� 7 ?�?�?�?Y ?�?�???�?? 10:00-12:30 ?�???�?�?? ?z???�a�??? ?�?�?�?�- ?????�?�?�.

???�?�?� ?�???Y !

???�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?� ???�?�?Y ?�"??

יום שלישי, 19 באוקטובר, 2010

???�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?� ???�?�?Y
?�?z???z?� ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�-15 ?????�?� ?????� ?�?z?z?�???� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?� ???�?�?Y ,?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y ?????�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?� ???�?�?Y ?�"??. ?�???�?? ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??.
?�?�?�?? ?�?????�?�?? ???�?�?� ?�'?�?�???�?�???�?� 16 ?�?�?? ???�?�???� 20.10.2010 ?�?�???� 18:00 ?�?�?�?�?�.

?�???�?�?�?�??:?�?????� ?�???�???�,?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�???? ???�?�?� ?�???�???� ???�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?�?�?�.

?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?????? ?�???�?�?????�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�??: www.rishonlezion.muni.il
?�?????�???�?? ?�?�???Y ???�?�?z?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y: 039488665

???�?�?z?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?Y ?z?�?�????

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?????? ?????�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? .?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?????�?� ?�???�??".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?z?�?? ?????� ???�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z?????? ?z?�?�?z?�?? ???�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�?�???? ?�- 58,000 ?�?�?�??, ?�???�???�?? ???? ???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?? 1970. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�-12/11/09, ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�??.

?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?????�?�?� 2030 ?�?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? 2015 ?�???�?�?�?s ???z???z?s ???????�???�???� (?�?�?�?�) ?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?� ?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?s.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?�?�?� ???z?�?� ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?z???�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?z???�?�, ?�?�?z???�?� ?z?????�?�?�???�?�?� ?�???�???� ?�???????�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�???� ?�???�?�???�???�.

?z?????? ?�???? ?�?? ???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�, ???�?�?�???? ?z???�???? ?�?�?????? ?�???????�?? ???? ?�?�?�?Y ?�?�?�???�?� ?�?�?�?z?�?�?� ?????�?�?�?? ?z???�?�??.

?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�???�?�?�???� ?�?z?????�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?Y ???�?�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?? ?�???? ?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?z?�?s ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�?? ???�?s ?�?z?�???� ???? ?????�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ???�???? ???�?�?�?�?�".

???�?� ?z?�???�?? ?�?�??, ?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???????�?�?�. ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???????�?�?� ?�???�??: ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?�?? ?z???�?�?z?�??, ?????�?�?�?? ?????�???�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?�??.

?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ???z?�???�?? ???�?�?�?�?� ???�???�?�?�, ???? ?�???z?�???�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� (?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�), ?????? ?�?�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ???�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�???�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???�?�?�??. ?�?�?�????, ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�???�?z?? ?z???�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?z???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?z?????� ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???�?? ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?�???�?? ?z?????�?z?�?? ?�?�?�???�?� ?�?????? ?�?�???�????".

???�???�?�???�?? ?�???�??, ?z?�???� ?�?�?????? ???�?z????, ?�?� "?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ???�?�?�?? ?�?z?????? ???�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?????� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?? ???� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?�??.

?�?z?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 12.11.09. ???z?�?�?� ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???? "?�?????� ???�?�?�?Y" ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?? ???�?�???�??, ?�?�?z?�??, ?z?�?�???�?? ?�???�??, ?z???�?�?�?�??, ?????�?�?�?� ?�?�???� ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�???�?�.

???�???�?s ?�?�?�???�?? ?�?�???Y ?�?�???�?� ???z?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?�?�?Y ?�?�?Y ?�?????� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�??. ???�???�?s ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ?????�?�?� ?�?�???s ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?z?�???� ?�?? ?�???� ?�?�???z???� ?�?� ???�?????? ?�?�???� ?�?�??".

???? ???�???�?s ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???�???�?�???�?? ?�???�?? ?z?�???� ?�?�??????, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?????�?�?? ?z?�?� ?�?�?Y ?�?z?�???� ?�???�???�?�???�?? ?�?�???�??-?�?�???�?? ???�?�???�?�?Y.

?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�??: ?�?�???? ?�?�?�?�???� ?z?�?�???�??, ???????�?�?�, ???�?�???�?? ?�?z???�?� ?�???�??, ?�?�???? ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�??, ?�?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�???? ???�?�???� ?�???�?�?�???�, ?�?�???? ?�?�?z?�?? ???????�??, ?�?�???? ?�???�???� ?�?�?�???? ?z?�?�???�.

???�???�?s ?�???�?�?�?Y ?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?z?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ?�???�?�?z?�??.

?�?? ?z?� ?�???�?�???? ???�???? ???? ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?�:

יום שני, 12 באוקטובר, 2009

?�?�?�???� ???�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y -???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�

?�?�?�?????? ?�?�"?� ??"?� ?�?z?�?? ?�???�?�, ???�?s ?�?z?� ?�?z?Y ?????�?�?? ???�???z?�?

???? ?�?�?�?? ?�?�???Y ???�???? ???� 90 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ???z?�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�"?� ???�?�?� ?z?�?�???? ?�?z?�???�, ?????�?�???? ?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� 50% ?z???s ?�?�?�?? ?�?z?�?�???�. ?????�?? ?z?�?Y, ???�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???�??, ?????�?�???? ???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� 5% ?z???s ?�?�?�?? ?�?z?�?�???�.

?�?�?�?????? ?�?�"?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�?�"?�. ?z?� ?????�?�?? ?????�?�?? ???�?? ?�?s?

?????�?�???�?? ???�?z?�?�?? ?�???� ???�?�???�?�?�??: 1. ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�"?�: ?�?� ???�?�?�?� ???�?s 30 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�??.

2. ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�??: ?�?� ???�?�?�?� ???�?s 90 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�??.

???? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?�???�??: ?�?????�?? ?z?????�?? ?�?? ?�?z?�?�?�/?? (?�??, ?z??' ?�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?�?�?�??, ?z??' ?????�?�?Y/?�?�?�?�).
?z??' ?�?�?�"?� ?�?z??' ?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?�???�. ?????z?�?????�?? ?????z?�?�?� ?�?�?�?�?� (?�?z?�?�?� ?�?�?�).
???? ?�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�"?� ?�?�?�?�?�/ ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�??, ?�?�???Y ???�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�?�?? ?�?z???�???�: 03-9674253 ???� ???�?�???�?�?�?Y ???�???�?� ?�?�?�???? ?�?�?????? ???z?�???�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�???�?�??: ???�' ?�???�?�???�?? 2 , ?????�??"?�.

?�?�?�?????? ?�?�"?� ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???s ???? ?????? ?�?�?�?????? ???? ?�???�?�???�. ?z?� ?????�?�?? ?????�?�?? ???�?? ?�?s?

?�???�?�???�???�?? ???�?�?� ???? ?�???�?? ?�?�?�"?� ???? ?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�???�. ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�, ?????�?�?? ???�?�?�?? ???z?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�, ???�?s 30 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ??.?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�, ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�"?�, ?�?�???? ?�?????�?� ?�?z?????�??: ?�??, ?�???�?�??, ?z??' ?�?�?�?? ?�?�???�?z?�.

?�?�?�?????? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�?�"?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�??, ???s ???? ???�?�???? ???? ?�?�?�???? ?�???�?�??. ?z?� ?�?z?�?z???�???

???�"?� ???�?�?� 44 ??' ?????�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?Y ?�?�???�???�, ???�??"?� 1974: "?�?� ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?�?� ?z???�???� ?�?�?�?Y, ?�?? ?????? ?�???�?z?? ?�?�?z???Y ???? ?�?�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?z???Y ?�???? ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?Y ?????�?�?�?? ?�?�, ?�???? ???�?� ?�?�?z?�???�???� ?z???�?�???�".

???? ?�?�???z???? ???? ?�?�"?� ?�?�?�?�?�?�, ?????� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�"?�?

?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?? ???�?�?? ?z?�?�???z?�?? ???� ???z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�/?�???????� ?????�???�?? ?�?�?�??, ?z?�???�???�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?�. ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?????? ???�?�?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? (?�?�?�?�?�), ?�?z???�???� ?????�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?�???�?�?�???� ?z?????????�?Y ?�???�?�?�???�?? ?�?�???�?�??. ?�?z?�-?�?Y, ???�"?� ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? (?�?�?�?�?�), ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?�??.

?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??

יום שלישי, 29 בספטמבר, 2009

?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?z?z?�???� ?�?�?�?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s,???�?� ?�?�?Y, ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??. ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??," ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?�?�???s ?�???�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?�???�?? ?�?�????"

?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�,?�???????�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?z?�???� ?�?�?�?�?�?s,?�?�?????�?? ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ???�?� ?�?�?Y. ?z?????? ?�?�?�?�?�??,?�?�?�???� ???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�?z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??.

???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?�?�???�,?�?�?????�?� ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??,?????�?????� ?�?�???????�,?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�??. ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?????� ?�?�???� ?�???�?�?? ???�?�???� ?z?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?� ?�???�?? ?�???�?�???� ?�?�???� ?????�?�?? ?�?z?�???? ?�?�?�?�???�?�??.

?????�?� ?z?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�?�?� ?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?? ???�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?? ???�?s ?�?z?�?�???? ?�???�?�?? ???z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�?�?Y,???�?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�???�?? .

?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?Y ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ??"?�:?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??,?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ???�?� ?�?�?Y ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�.?�?? ?�???? ?�?z???z?� ?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?z?�???? ?�?�?�?�???�?�??.

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s,???�?� ?�?�?Y " ?z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z???�???? ???�- 9000 ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�????. ?�?�???�?? ?�?�???�???� ???? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�???�?z?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?�?? ???�?� ?z?�?�?�?Y ???�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�??, ?�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�' ?�?�?�?�?Y ?�???�?�???� ?�???�???�?�?�?? "

?z?�?�???? ?�?????�?�?? ???z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?�?�?� ?�?�?�?�?Y " ???�?� ?�???� ?�?�???�?�??,?z?�?�???? ?�?????�?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z?z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?z?�?�?�?� ?�?� ?�?z???�???? ?�?z?�?�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?�??, ?�?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???? ?�?? ?z?� ?�?z???????� ?�???�?�?? ?????�?�?? ???�???�?�???? ?�?????�?z?�?� ?z???�???�?� , ?�?z?�???Y ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?? ???z?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?z?�???� ?????�?�?� ,?�?????�?????�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?z?? ?????�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?�??

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

?�?z?? ?????�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� 7.08.09, ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?????s ?z?�?�?� ?�?�?z?? ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?? ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�??.

?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?????�?�?? ???? ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�??. ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?????? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??????, ?z?????? ?�???�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?�?? ???�?� ???�???�?�???�?? ???�?�???� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�??????. ?�???�?�?? ?z?�?�?� ?�- 72 ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� (?z?�??) ???�?�?�?? ?�?????�?�?�.

?�???�?? ?�?�?? ?�?�???� 16:00 ?�???�???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?z?? ???�?? ?�?�?�???� ???? ?????�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?�?? 2009. ?�???�???�?? ?z?�?�?�?� ???�?�???? ?�?? ???z?�???? ?z?�?�?Y (?�?�?�?�??) ?�???�?�?Y ???�??. ?�?�?�?�?� ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??.

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? !

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�???�?Y ?�?????�?� ???? ?�???�?�?�

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

???z?????� ?z- 1500 ???�?� ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ???�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?? ?�?�???? ?�???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???z?� ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?�?� ???? ?????�?�?? ?�???? ?�?�???? ?�?z?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?z?Y ???? ?�?�???� ?�?z?�?� ?�?�?�, ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z?�?? ???�?� ???z?�?�?�?�.

?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?z?�???� ?�?�???????�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???? ?�???�?Y .

?�?�???? ?�???�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.

?�?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?z?? ?�?????�???�?�?� ?�?????�???�?????� ?�?�???�?? ?�??….?�?�?z?� ???�?�???�,?z?�?z???? ???�?�?�??,?z?�???�?�?�?? ???�?� ?????� ?�?�????.A�
?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� : "?z?�?�???� ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ??"?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�?z?�???s ?�?�?�?� ???�?�?�???? ?z?�?� ?z??' ?�?�?�??,?z?�?�?�?Y ???�?z?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?????�?�?�?� ?z?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�???� ???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�??.

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?z?? ?�?�???? ?�???�?Y, ???�?�?� ?�???Y !

A�

?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

יום חמישי, 30 ביולי, 2009

?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�?�???�???�?�?�??. ?�?�?z?�?? ?????� ?�?????�?�?z?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?????? ?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

?�?�?�???? ?�???�?Y, ???�???�?�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y,???�?�?? ?�???�??, ?�?�?z?� ???�?�???�, ?�?�???� ?�?????�?� ?�???�?� ???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?z?? ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�??.

?�???�???�?? ?�?z???�?????� ?�?�?????s ?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ??"?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??. ???�???�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ???z?�?�?Y ???�???�???�?? ?�???????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�??.

?�?z???�???? ???�???�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?z?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�?�?? ?z?�?�???� 20:30

?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??: "?�???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�???� ?�?z???�?�???? ???�?? ???�?� ?�???�?? ?z???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?? ?z???�???? ???�???�???�?? ???�?�?�???�?�?? ?????? ???�???�??, ???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ???�?�???�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�???�?�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�: "?�???�?�?�?z?� ?�?? ?�?�?�?? ?z?�?z?�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???? ???�???�???�?? ?????�?�???�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ???�?�????, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???�???�?�??, ???�???�???� ?????�?�?? ?�???�?�???? ?????�???� ?�?�?�?? ?�?z?� ?�?? ?�???�?? ???�?�???? ?�?�?z?�?�?Y ???�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�?�?�?�?�?z?�?�?? ?�????, ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ???z?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�????".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?� ?�???z?�?�?�?????� ?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 19 ביולי, 2009

?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?� ?�???z?�?�?�?????� ?????�??"?�
?z?� ?�???? ?�?�?�-?�?�???�?� !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�'?�???�???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ??"?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�" ?�?�?????s ?�?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�???z?�?�?�?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�???�???? ???�?????� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?????�?? "?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�".

?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�?� ?�-5000 ?z?�?????�?�?? ???? "?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�" ?�?�?????s ?�???z?�?�?�?????�. ?�?�?�?????�?�?? ?????�?Y ?�?�???�?� ?�???�???? ???�?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�?z?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?�?�???�?? ?????�?�???�?�?� ?�?�?�?????? ,?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???� ?�?z"?z ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�.

?�?????� ?�???z?�?�?�?????� ?�?�???�?� ?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ???�?� ???�?�?�???� ???�???�???�?? ?�?�?z?�?Y ???�?�?? ?�?z?�???� ?�?z???�???? ?�?????�?�???�?�?�??.

?�???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�???�?? ?�?????� ???? ?�?????� ?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�???�?� ?z?????�?�???�?�?�, ?�?????� ?z???�?�??, ?z???�???? ???�?? ,?�?�?z???? ???�???�???� ?�?�?�?�?�???� ?????�???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?�???� ?z???�?�?? ???�???� ?�???�?�.

?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�?� ?�?�???Y ???????� ???? ?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� "???�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?z???�?�?? .

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?z???�?�?? ??-5 ?????�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?�??

יום רביעי, 15 ביולי, 2009

???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?z???�?�?? ??-5 ?????�?�?�???�??
?z?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�???Y ?�?�?�????, ???�?�?� ?�?�?�?Y, ?????�???Y ?�?�?�??, ?�???� ???�?�?�?� ?�???�?�???�?� ?�?�?Y, ?�?z?�?�?� ?????�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�??"?� (?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�??) ?�???�??, ?�?�?� ???z???�?� ?z???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???s ?�??
?�-500 a�? ?�???�???�?? ???z???�?� ???�???� ?�?? ?z?�?�???�?? ?z?z?�?�?�???? ?�??"?�. ???? ?�?z???�?�?? ?�???�?�?� ???????�?�?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�???�?? ?�?�?????s ???�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ???�?�???� ?�???�???�?Y.

???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�?�?�?� ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???Y ???�???�?�?�??, ?�?�?�?s ?�?????�?�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�????.

?�???�?�?�?? ?�??"?� ?�???�?? ?�?�?� ?????�???�?�?� ?�?z???�?� ?�???�?�???? ?�?z???�"?? ???z?? ?????�?�?� ???? ???�?�?z?� ?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?�. ???? ?�?�???�?�?�?? ?z???�?�?� ???�?? ?�?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ???�???� ?z?�?�???? ?�???�?? ???�???�, ?�???�?�???� ?�?? ???�?????�?? ?�???�?�?�?? ?�??"?� ?�???�??, ?????� ?�???�??-?�?�?z?�?Y. ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????�?? ?�?�?�?? ?�-260 ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???? ?�??"?�, ?�-21 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s. ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?z???�???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�-?�?�?�???�?�??, ?�?�?z???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�???�??.

?�?�?�?s ?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?z?� ?�???�?� ?z?�?z?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?�?? ???�???� ?z?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s, ?z???�?�?? ???� ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�???�??. ?�?�?�?�?s ?z???�?�?� ???�???� ???�?�?z?? ???�, ?�?�??, ?�???�?�, ???�?�?�?? ???�?�?�, ?z?�?z?� ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?�, ?�?z???�?�?? ???�???� ???z?z?� ???? ?�?�?�???�?�?�???? ?�?�???�?? ?�?�. ?�?�?�????, ?�?�-10 ?�???� ???�?? ?�?�?�?s ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?�???�?�, ?�?z???�?�?? ???�???? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�??"?� a�� ?�?�?�?�?s ???�???�???�??, ?z?�?�???�??, ?�?z?�?�?�?�?�??.

*?z?�"?� ???z?�?�?�: ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�, ?�?�?� ???? ?�?????�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�??"?�.