ארכיון פוסטים עם התג "?�?�?�?� ?�?�?�????"

???�???�???�?? ???�???�?�?�?�?? - ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

יום שישי, 29 באפריל, 2011

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??…
?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ,?????z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�???? - ?�?�?? ?????�?�?Y ?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? 1.5.11 ?�?�???� 17:30 ,???�?�?� ?�?�?�?Y 4 ,?z???�?�?? ?�?�?�a�??? a�??�?�?�a�? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??
???� ?????�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� (?�?�?�?z?? ?�?�a�? ?z?�?� ?�?�?�?Y /?�???�?�?z?�).

?�?�?�?�?� ?z?�???�??:
?z?�???�??-?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?�-?z????: ???�???�?? ???�?�?�?Y,???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?????Y. ?????� ?�?�?? ?�?�?�???�,?�?�?? ?????�?�?Y,?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? ???????�?s 1.5.11 ?�???� 20:45 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??. ???�?�?�???? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????????� ?�?????�?�?? ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�?????�???�?? ?�?z?�?�?? 10 ?�a�??� ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ,?????�?�?Y: 03-9488665

???�???? ???�???�?�?�?? - ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y :
???�???? ?�?�?�???�?Y ???�???�?�?�??-?�?�?? ?????�?�?Y ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 1.5.2011 ?�???� 18:30 ?�???�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�. ?�?�???�??:?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?� ?�???� ?�?z?�???? ???�???�?�???�?� ,?�?�a�??? ?�?�?????�???�?? ?�?z???�?� ?z?? ?�?�???� ?z?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y."?�?�?�?�??" ,???�?�???? "???? ?z???? ???�?z?�??" ,?�?�???�?? ?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y,?z???�??-?�?�?�?�?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???� a�??�???z?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�a�? ?????� ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�a�??? ?�?�?�???�?? ?�?�a�? ?�???�?� ?�???Y. ?z?�?�?�-?z?? ?z?�?� ?�???�?z?Y. ?�?? ???�?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?? .A� ?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?????s ?�???�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�a�? ?�?�???�?�?? 5.

???�?? ???�?� ?�?� ?�??:
???�?? ???�?� ?�?� ?�??-?�?�?? ?�?�?� ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 2.5.2011 ?�?�???� 10:00 ?�???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�???? . ?z?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?z?�?? ?�?�?�???�?�?�??-?�?�?Y ?�?�???�?? 10:30-12:30 ?�?z???�???? ?�?�?? ?�?�??, ?�?????�?� ???�???�?�?�?? ?????z?�?�?? ???�a�? ???�???�?�???� 7 ?�?�?�?Y ?�?�???�?? 10:00-12:30 ?�???�?�?? ?z???�a�??? ?�?�?�?�- ?????�?�?�.

???�?�?� ?�???Y !

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�??

יום ראשון, 11 ביולי, 2010

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ,?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??

?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?????� ?�???�?� ?z?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?�???� ?�?? ?�?�?�"?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?????z?�?s ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?z?�?�?�??, ???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z???�?? ???�?�???? ???�?z?�?� ?�?� ?�?�???�??, ???z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?????�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�???� ?�?? ???�?� ???�?�?z?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?� ???�?� ?????�???�?Y ?�???�?�???� ???? ?z?�???�?? ?z?�?????�?�?? ???z???�?? ?�?z?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�"???�?? ?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?� ???? ?�???z?? ?�?�?�?? ???�?????? ?�?? ?�?�???� ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�?????� ???�???� ?�???�?Y ?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�???�.

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?Y ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�????????.
???�?�?� ?�???Y !

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?�A�?�?????�??/?�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?� ????.
???�?�?� ?�???Y !

???�?Y ?�?�?�???� ???????? ?�???�?�??-?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�

יום שישי, 16 באפריל, 2010

?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?� ?????�?? ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ,?�???????�?�???� ?�?�???�?s ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�???s ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�,?�?�?????�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???? ???�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ???�?� ?�?�?????� (???�???�??) ?�???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�???�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�???s ?�?z?�?�???�?? ?�?� ???? ?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???�?? ???�???� ???�???� ?z?�?? ???�???�???�?Y ,???? ?�?�?�?�???�??,???? ?z?�?�???�?? ?�???? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�???�?�??.

?�?z?� ?�?Y ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?� ???�?? ???�?�?� ?�?�???�???�?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?� ???? ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???z?????? ???�?�?� ?�?�???�???�. ?�?�?�?�???� ???�???� ?�???�?� ?�?�???�?? ?z?�?�???? ?�???????� ???�?�?�???� ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??.

?�?�?�?�?�?� ?�?� ?????�?? ?�???�?� ?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?? ?z?????� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�??.

?????�?? ?�?�?�?????� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?????�?�?� ?�?z???? ???�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?�?�"???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�??.

?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�???� ???�???�?� ?�?�???�?? ?�' ?�?�"?? ?�?�???�?????� ?�?�?�?� ???????�?? ?z?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ???????�?? ?�?�?�?? ???�?Y ?�???? ?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�"?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?Y ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?YA�

???�?z?�?�?? "?�?�-?�?�": ?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?z?�???�?? ?�?�?�???�??

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

???�?z?�?�?? "?�?�-?�?�": ?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?z?�???�?? ?�?�?�???�??

?�?� ?�?�??: "?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�"

"???�?� ???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?�?�"

?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�????-?�???�?�?�?? ?�???�??, ?�???�?�???� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z???�?�?? ?�?�?� ???? …?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???� ???�?? ?�?�-?�?�???�?�?? (??'-?�', ?�'-?�?�').

?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?z?�?�?�, ?�?????s ???z?????� ?z?????�?? ?�???�??, ?�?� ?�?z?�???s ?�?�?? ???�???s , .

???�?� ???z?? ?�?�?? ?�?� ?�?z???�?? ???z?�?�?� ?�?�-?�?�???� ?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�?� ???z?�?�?�, ?�???? ?�?�?????� ?�?�?�?�?� ?�?? ???�?�, ?�???? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?????�???�?s ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�??.

?�?�?? ?�?�???�?? ?�?� ???????z?� ???�?Y ???�?????�?Y ???? ?�?s ?�?�?�?�?�?� ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�???� ???�?�?Y, ?�?� ?z?�?�?� ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???Y ?z???�?� ?z?�???�?� ???�???�?� ?�???�?? ?�?�?� ?�?� ?�?�???s ?�?�?�?�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?�?z???�?? ???�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???� ?�???z??, "?z?�???�?? ???? ?�?�???? ?�?� ???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?z???�???�?? ?z?�?�?? ???�?? ???�?�?? ???�?? ?�?�?�???�?? ???�??.

?�?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?? ?�?�???s ?z???�?? ???�?� ???? ?�?? ?�???�???�?�. ?�?????z?�?�?�?? ?�???�???� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???�, ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�' ?�?�?�???� ???�?�?????� ?�?�?�?�"?? ?�?� ?�???z?�?� ???� ???�?�?? ???�?z?�?�?�?�??".

???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?� ?�?????�?�?? ?z???�?? ???�?�?? ???�?? ???�?? ?�???�?? ?�?�???� ??' ???????� ?�?�?�?�?�?� ?????z?�?� ?�?z?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. "?�?s", ?�???�?�??, "?�?z?�?? ?z?�?????z?�?�?�?? ?z???�?? ?z?�?�????, ?�?z?�?�?? ???�?z?� ?z?�?�?? ?�?�?????� ?�???�?z?�?�?�, ?�?�?�???�?? ???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ???�?�?�?Y ???z?�?�?� ?�?�?�.

?�?z?� ?�?Y, ???�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?? ?�?�???� ??' ,?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�, ???�?�???s ???�?z?�?�?�?? ???�?�???�???�?�?�?�??". ???�"?� ???�???? ???�?Y-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�???�?? ?�???�??, ?�?�???�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ???�???�?� ?�???�??, ?�?s ?�?�???�?�?Y ?�?�???�???� ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?z???�???�?? ?�?�???? ?�?�?Y ?�???� ???�?? ?�?z???�?? ???�???�?�?� ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?????�?�?�?�.

?�?z???�?� ???�???�?� ?�?z?�?�???? ???? ?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?�???�???�??, ???z?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???�???? ???? ?z?�?? ?�?�???�?�?�?Y ?�?�?�-?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z???�?�?�?? ?�?? "?�???�??" ?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�-?�, ??-?� ?�-?�??-?�?�, ???� ?�-?� ?�- ??-?�?�. ?????� ?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?z???�?z?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�???�?? ?�???�???� ?�?�?? ???? ?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?�??, ?�???? ?�?�?�?�???� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z???�?z?�?? ?????�, ?�?s ?�?�?�?�???? ?�?z???�?? ??"?�?� ?�?�???�" ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???z???� ?�???�?� ?�?z???�?z?�?? ?�?z???�?�?�?�?�??.

???�"?� ???�???? ???�?Y-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�???�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�???�?� ?�?� ?�"?�?�??" ???????z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�'-?�', ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???� ?�???z?�???�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? (?z?�???�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�??) ?z?�?�?�?? ???� ?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?� (??-?�?�).

?�???�?�???� ?z?�?s ???�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?�???�?? ?�?�????, ?�?�?� ???? ?�?z?�???? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ???????z?�?�?�?? ?�?�???�???�??.

?�?�?? ?�?�???�?? ?�???z?? ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?????�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�-?�?�???� ?�???�?�?� ?�?? ?????z?�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?????� ???�?�?? ?�???�??, ?�?�?�???� ?�', ???� ???�?�???? ?????�?�?? ?�?�???�?? ?z?????� ?�?�?�???� ?�"?�, ???�?s ?z???Y ?�?�?� ???? ?�?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?? ?????z?�?� ?�?????z?�?�.

???????�?�?�?�, ?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ???�?????� ?�???�?�?Y ?z???? ???�?�???�?? ?�?????z?�?� ?�???�?�?�?????� ???�?????? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y, ?????�?z?? ?�?z?�?� ?�?�?�?? ?�?� ?�???�???�?�?? ?????z?? ?�?????z?�?�?�?? "?z?�?�???�????" ?z?�???�?�?�?Y ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?????�.

?�?�?? ?�?�???�?? ?�???z?? ???�?�???�??, "?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???�???�?�?�?? ?�?? ?�-19 ?z?�???�?�?Y a�? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?z???�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?� ?�-2008. ?�?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?????�, ???z?�???�?? ???�?z?�?�?�?�??, ???z?�?�?� ???????z?�?�?�?? ?�???�?�?z?? ???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ???�?�?�??.

?�?�?� ???? ?�????, ?�?�?�?� ?�?� ???? ?�?�???Y ???�?????�?� ???� ?�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�".

???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?�??, ?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�???? ???�?�?� ?�?�???�?�. "???z?????� ?z?�?�?� ?�???�?� ?z?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?? ?�?� ?�?�???�?�??.

?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ???? ?????�?? ?�?z?� ?�?�???�?Y ?�???�?�?�?� ?�???�???� ???�?�-?�?�???� ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�???�?? ???�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�???� ?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???z?? ???�?�???�??, "???�?� ???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?�?�, ?�???�???�?� ???? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?� ?�?�?�???? ???�???�?�?�?�".

?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�-?�?�???� ?z?�?�?� ?�?? ?z?�?�?? ?�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???� ?z?�?�?�?�, ?�?�???�?�?? ?�?� ?�?�?? ???�???� ???�?z?� ???? ?�-90% ?�?�???�?? ???�?�???�??, ?�?�????, ?�?�?Y ?�?�????, ?�?�?�?�?? ???z?????�?? ?�?z???�?�?� ???? ?�?????z?�?� ?�?�?? ?z?�?�???� ?�' ?�???� ???�?�???� ?�"?�, ?�???�?�?� ?z???�?�???? ???????z?�?�?�?? "???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?????�??".

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ?�?�???�?�?� ?�???z???�, "?�?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�??, ???�?� ?�?�?????�?? ???�?�?�?? ?�???� ???�?? ?z???�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?�???�?z?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?? ?�- 200-220 ?????z?�?�?�??". ???�?� ?�?�???�?�?� ?????�?????�, ?�?� ?�?�?? ?�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???� ?�?�?�?� ?z?�?z?�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?? ???�?�?� ?z?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�??, ?�???�?�?� ?�???�?�?� ???�?? ?????z?�?�?� ?�???�?? (?z?�?z?� ?�????-???�?�???�??). ?�?�?�????, ?�?�?�?z?� ?z???�???�?? ?�?�???�?�???� ???�???�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�???�?� ?z???�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?z???�???�??, ???�?�???s ?�?�???z?? ?�?????�?? ???�?z?�?�?�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y:
?????z?�?�?�,???�?�?� ?�???Y !

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???�"?? ???z?? ?????�?�?� ???�?? ???�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?�??.
?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� 35 ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?s ?�-10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�??.

?�?�?�?z?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???Y "?�?� ???�?�?�?Y" ?z?????�"?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?�???�????, ?????�?� ?�?�???� ?�?�?�???? ?z?????�-?�?�???? ?z?�?�?�-?�'???�?�, ???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z???�"?? ???z?? ?????�?�?�, ?�???Y "?�?�????", ?z?�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

5 ?z?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�???�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?z?? ?????�?�?? ???� ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?Y:
?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?�?�?�?�, ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�.

???z?�?? ?�?�??, ?z?�?�?? ?�???�???�?? ?z?????�-?�?�???? ?�?�?�??????: "???�?�??-?????�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ?�?????? ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?? ???�?�?�???� ?�?????�?�?�?�??. ?�???�?�???�?? ?z???�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

?�?z?�?????�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???????�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?z?� ?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�?z?� ?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???�?? ???�?�???s ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?�?z?�??. ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�???�?� ?????? ?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???s ?�?�".

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�:"?�?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?z?? ?�???�??, ???�?�?z?? ?????� ???�?z???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z???�?�??."

a�??z?�"?� ???z?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�???�?�?�??.

A�?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?�: "?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?z?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?z?�, ?�???�?????� ???�?� ?�?�?�???�?? ???�???? ?�?�?? ???�?? ?�???�?Y ???? ???z?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

???�?� ?z?�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???z???Y ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??".

?z?z?�?�?�?�??… ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y: ???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�???�?? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�???� ???? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???�?�?� ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ???�?� ?z?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?z???�?� ?�???�??. ?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�???�, ?�?z?�?????? ?�???�?�?Y ???�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?z?Y ?�?�-?�?z?�?�?�.

?z???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z???? ?�?� ?�?????�?� ?�?�???�?� ???z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z- 2.5 ?z?�?�???�?Y.

?�???�???�?�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�??, ???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?Y ???z?? ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�:

www.sviva.gov.il. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?????�?s ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�???� ???�?�.

?�?�???? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?z?� ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�???� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?�, ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�???�?�??, ?�?�???�???� ???�???�??, ?�???�?� ?�?�???? ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?? ???????�?� ?z?�?� ???�?�, ?�?z?�?� ?�?�?� ?�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�"??.

?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?Y ?�???�?�, ???s ???? ?�?????� ?�?�?� ?�?????� ?�?z?�?�, ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ???�?�?� ?�?z???�?�?? ?�???�?? ?????�?�?�???� ?�???�?�?�.

?�?�?� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�???�?Y ???� ???�?�, ?�???? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�?�?�???�??, ?????� ?�???�?? ?�?�????, ?�?z?� ?�???�?� ???� ?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�???�?? ?�???�??: ?z?�?�?? ?�?????�?z?�,?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???z?? ?????�?�?�

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?z?�?�?? ?�?????�?z?�,?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???z?? ?????�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?? ?????�??"?�

?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?????� ?�?�?Y ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�???z?? ?????�?�?�.

?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�???�?? ???�?? ?????�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�???� ?z???�?� ???z?????? ?�?�?�?�?s ?????�?� ?�?�?�?�?�?�?? .

?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????� ???�???�?�??.
?�?�?�?? ?z?�?????�+?�?????�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�…???� ?�?? ?�?�?�?�?� . ?�?�???� ?�???�?� ???�???�?? ???s ?�?????�?� ???? ???�????.

?�???�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?z???�?? ???�?�?�???�. ?????Y ?�?� ?�???? ???? ?�?�?? ???? ?�???�?� ?�???�?Y ???�?�???�?? ?�?� ?�?�???� ?�?�?s ?z?�?�?�?�. ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�????.

?�?�?z?�?s ?�?�?�?? 12.12.09 ?�?�???� 14.00 ???�?�?� ???�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�???�???� ?�???�???�?? ?�?�?s ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�???�?� ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?� ???? ?�???� ?�???z????????.

?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�???�, ?�???� ?�?�???�??, ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?Y ?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�???? ?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�.

?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?z?�??. ?�?????� ?????�?� ???�?z?�?� ?????�?z?�??, ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�.
?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?? ?�?�???�?? ???? ?�?????�?? ?z???�???� ???� ?????????�?s 15/12/09.

?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?????�?? ?z???�???� ?�?�?�?? ??' 13/12/09 ?�?�?�?�??..

A�

A�

?�?�?�?? 12/12/09 ?�???z?�?s ???�???� 01:10 ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?z???�???� ?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?????�?z?� ?�??.??. ?�?�?Y ?�?????�??"?�. ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??. ?z???�?�?? ?�?z???�???� ???�???� ?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?? ???�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???? ???� ???�?�???�?? .

?�?�?�?�?� ?�?�????.
?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???? ?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�??. ?�?�?�???? ???�"?� ?�?�?????? ?�?�?z"?� ???z???�?? ?�?�?? .

?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�-?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�???�?Y ?�???�?�??

?????�?Y: "?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�??. ?z?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�"

?z????:???�?�?? ?�???? (?�???�?�??)15.11.09

?z?�?�?� ?????�?Y, ?z?�?????� "?�?�???�-?�?�" - ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???????�?�, ?�?z?????�?�?� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?? 30 ???�?�?�?�?? ?�?z?�???�???? ?�?z?� ???�???�?? ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?� - ?z?�?�?� ?�"?�?z?�?z?� ?�?�???�?�?� ?�?� ???� ?�?�?�?�???�??. ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?? ???? ?�?�.

?�?�?�???????�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�. ???? ???�?�?� ?�?�?�?�?�, ???? ???�?�?� ?�?z?�???� ???? ?�???�?�?�?�".

???�?�???�?�, ?�?�?z?? ?�?�???? ?�???�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ?�?�?? ?�?�???�?????�???Y, ?�?�?�?�?� ?z?�?�???? "?�???z?? ???�???�?�?�?�??" ?�?�?�?�?? ?�?? 80-100 ???�?Y ?�?�?�?�?�. "???� 10% ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z???�?? ?z???�???�?? ?�?z?� ???�????", ?�?�?? ???�?z??.

*???z?� ???� 10%?

?????�?Y: "?�?� ?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�??. ?z?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�.

"?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�?�?�???�?�?� - ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?�??, ?�?�?�-???�, ?????�?????�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???� - ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z???�???� ?�???�???� ?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�???� ???�?? ?�?? ???? ???�?�?�??, ???z???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???� ???? ?�?�?�???? ?�???�?�?�???� ?z?�?�?�?? ???�?�???� ?�???�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???z?�??.

"?�?�?????� ?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???? ???�?Y ???� ?�???�?? ???z?�. ?z?�?�?? ???�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?� ???z?? ???� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?�?�?? ???z???� ???� '???? ???�???�?? ???�?� ???? ?�?z?�?�'. ???�?Y, ?�???�?? ???�?�?�?� ???? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???? ?�?�?z?�?? ?z???�???�??".

*?????�???� ?�?�?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????? ?z?�?�?�???�???

"?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�?�??, ?�?????�?????�?�?�?�?�, ?�?�?�?�-???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�???�.

"???z?�??, ?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?z??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? (?�?�?�??) ?�???�?�. ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�???� ?????�?�?� ?�???�?�?� ?�???z?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?� ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?�???� ?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�, ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�".

*???�???� ?�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?

"???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?????? ???�?�?�?�?? ?z?�?�???�?????�???Y ?�???�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?z?� ?�?�?�???? OXO ?�?z???�???� ???�???�???�. ???� ???�???�???� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?s ???�???�?�???�??.

"?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�???z?�???�?�?? ?�?Y ???? ?�???�?? ???�???? ?�???z?�???�?�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�??, ???�?? ???? ???�?� ???? ???�?�?� ???�?�?�?? ???�???Y ?�?� ?�?Y ?�?�???�?? ?�?�-?????�???� ???� ?�?�-?�?�?�?�. ???� ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???z?�???�. ???� ???�, ?�?? ???�?� ?�?� ?????�?� ?�?�?�, ?�?????�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�??".

*?z?� ???�?�?� ???s ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�???�?? ?�???s ?z?�?�?z?�?? ???? ?�???�?�?�?�?

"?�???�?�?? ?�???�?� ???�?Y ???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�??. ???? ?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�, ???? ???�?� ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�-???????�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?z?? ???�?z?�???� ???? ?�?????�???�?? ?????�?????�?�?�?�??, ?�'?�?�?�?? ???z?�?�?�?�??, ?�?�???�?? ?�???�?� - ?�?z?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?????�.

"???�-???�?�?? ?????�?�?? ???? ?�?�?�?z?�, ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?? ?z?� ?�?�?�?�?? ?z?�?z?�???? ?�?�?�?� ?z???�???�. ???? ?�?� ?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?? ?z???�???�??, ???�?? ?�???�?? ?�?� ???? ???�?�???� ?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�??".

*?�???? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?????�?? ?�?z?�?�?�?

"????, ?z???�?? ?�???�???�?s ?�?�?�?�?�?? ???�???�?� ???? ?z?�?�??".

?�?�???�?� ?�?? ?�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??:
http://www.globes.co.il/news/ar rticle.aspx?did=1000513781& ;fid=3266&fromMador=3266&am mp;fromErechMusafHP
?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?� ?�???�???�?Y ?�?�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ???�?�?? 2009 ?????�???�?�?? ???�???�?�?�?�??

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�???� ?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ???�?�?? 2009 ?????�???�?�?? ???�???�?�?�?�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ???? ?�?? ?�"?� ?�?�???Y ???�?�?? ???�"??, ?�?�?�???� ?�-50,000 a�?.

???? ?�?�???? ?�???�?�?�?� ?z?�?�"???�?? ?z?�???� ?�?????�?�?? ?�?�???�?�????, ?�?�?�???? ???�?????� ?�???�?z?Y.
?�???? ?�"?� ?�?�???Y ?z?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?� ?????�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�?� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??.

?�?�?�?�, ?�?�???? ?z?�???�?� ?????�???�?� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???z?�?� ???? ?�???�?�?� ?�?z???�?�. ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�????-???�?�?� ?�?�?�???�?Y.

?�?�?�?� ?�?�?�?� ?????? ???�?�?????�?? ?�?�?� ?�?z???�?�?� ???? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?????�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�??.

?�?�?????�?� ?�?�?z?�?Y ???�?�?? ?z???�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?????�?? ?z?�?�?�??, ?�?�???? ?z?�?�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�??, ?z???�???� ?�?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�???� ?�???�, ?�?�?�?Y, ???????�?? ?�?�?�?�?�?�?�??, ???????�?? ???�?�???�??, ???????� ?z?�?�?�?�??, ???�???� ?�???�?�?? ?�???�???? ?z????, ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????�???�?�?? ?�???�?�.

?�???�???? ?�?? ?�???�?? ?�?z?�?Y ???�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�???? ???�???�?�?�, ?�?�?� ?�?�???Y ???�???�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�????. ?z?????�?�?� ???�???? ?�?�???�?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??.

?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?z???�?�?�?� ?�???�??, ?�?�?? ?z???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�, ?�?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?z?z?�??.

?�?z???�?�?�?�?? ?z???�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?s ?�?�?�???�?�?????�?� ?�?? ?z?�???�?� ?�?z?z?�???�, ?�?�?�?�?� ?????�?�?????�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�. ?�???�?�?? ?�?�???Y ?�?�?�?�?? ?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�???s ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�, ?�???z?? ?�?� "?�?�???� ?z?�?z???z?? ???�?????�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??, ???�?� ?z?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????�-?�?�???z?????�, ?�?�?z?�?�?? ???????�?? ???�?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?� ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�?� ?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??.

?????� ?�?�???�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z??: "?z???� ?�?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?�???�???� ?????�???�?�???� ?�???�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?Y: ???�?? ?�?�?�?????? '?�???�???�?�?� ?�?�?�???? ?????�?s' ?�?�?�???� ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?� '???�?�?�???� ?�?�??' ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� '?z?�?�?�?�?? ?z???z?�?Y ?????�?�??' ?�?�???�?? ???�?z?�?? ?�?�???� ?�?�?z?? '?�?�???? ????' ".

?�?�?� ?�?�?�?�?Y, ?z?�?�???? ???�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?????�??, ?z???z?�?�?� ?�?� "?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???? ???z???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�???�?? ???�???z?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?z???�?�?�?�??.

???�?? ???�?? , ?z?�?�???? ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" , ?z?�?�?�?�?? "?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�???�?????�?� ?�?z???z?�??
???�?�?�?�?�?�?? ?�'???? ?�?�?�???�???�?? ?????�?�?�' ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y .

???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�???? ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�???�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? .

???z?�?�?� ?z?�???�??: ???�?�?� ?�???Y !

"???�??" ?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

"???�??" ?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?� ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ???�?� ???? ???�?z?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?????�?�?�???� ???? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ???z???Y ?�???�?�?�?�?? ?�…???? ?�?�???� ?z???�?� ???�???�?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

?�???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?� ???? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�??.

?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?????�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ???�?�?�?�?� ???? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� , ?z?�???� ?�?�?z?�?� - ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?z?�?????� ?�?�?????? - ??. ?z?�?�?? ?�?�??, ???�???z?? ???�?� - ??. ?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?????� ?�?�?�?�???�???�?�?Y - ?z?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?????� ?�?z?� - ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?z??, ?�?�???� ?�???�?�???? ?�?? ???�???� ?�?�???�?Y - ?z?�?�?? ???�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?�, ???�?�?�?� ?�???�???� - ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� - ?z?�?�?? ?�?�' ???�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?Y- ?????� ???�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?s ?�???�?� - ?????� ?z?�?�???? ?�?�????.

?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�:?�?�???�?� ?�?Y ?�?�?�???Y, ?�?�???�?� ?�?Y ?�?�???�, ?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�??, ???�?�?�???�, ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?Y - ???�???� ?�?�???�?� ?z?? ???�???z?? ???�?� ???�?�?�?� ?�???z???�?? ?????�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?� ?????�??. ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???z?? ?�?�?z?�?� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?�???� ???� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?� ?z?�?z???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?????� ?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�. ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�???z?? ?z?�?z?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�???�?�???�.

???�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?????� ?�???�?? ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?z???� ?�?�?�?�?? ?????�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?z?� ???�?�?? ?�???�?Y ?�?�???�?? ?z?�?�?�???�??. ???�?�?� ?�?�?�?�?�?�:" ?z?? ?�?� ?�?�?? ???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???? ???�?� ???? ?z???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?z?z?� ?�?�?�?� ?z???� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????z?�?�?�.

?�?�?� ???? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z??' ???�?�???�?�?�?? ???z?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?� ?�???�?� ???z?�?�?? ?�?z?�?�???�??.

?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???z??:" ???�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?z?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y