?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�?�???�???�?�?�??. ?�?�?z?�?? ?????� ?�?????�?�?z?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?????? ?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

?�?�?�???? ?�???�?Y, ???�???�?�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y,???�?�?? ?�???�??, ?�?�?z?� ???�?�???�, ?�?�???� ?�?????�?� ?�???�?� ???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?z?? ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�??.

?�???�???�?? ?�?z???�?????� ?�?�?????s ?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ??"?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??. ???�???�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ???z?�?�?Y ???�???�???�?? ?�???????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�??.

?�?z???�???? ???�???�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?z?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�?�?? ?z?�?�???� 20:30

?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??: "?�???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�???� ?�?z???�?�???? ???�?? ???�?� ?�???�?? ?z???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?? ?z???�???? ???�???�???�?? ???�?�?�???�?�?? ?????? ???�???�??, ???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ???�?�???�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�???�?�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�: "?�???�?�?�?z?� ?�?? ?�?�?�?? ?z?�?z?�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???? ???�???�???�?? ?????�?�???�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ???�?�????, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???�???�?�??, ???�???�???� ?????�?�?? ?�???�?�???? ?????�???� ?�?�?�?? ?�?z?� ?�?? ?�???�?? ???�?�???? ?�?�?z?�?�?Y ???�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�?�?�?�?�?z?�?�?? ?�????, ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ???z?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�????".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

תגים: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

הפוסט הזה סגור לתגובות כרגע.